Spring naar content

Wat zeggen de politieke partijen over… Praktijkhuisvesting

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. We zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Deze week is het thema Praktijkhuisvesting.

Als LHV willen we dat elke Nederlander een huisartsenpraktijk dichtbij heeft en houdt. Dit onderwerp heeft onze prioriteit in 2023. Uit onderzoek onder onze leden blijkt onder andere dat 40% van de huisartsen met huisvestingsproblemen aangeven dat financiën hierin een rol spelen. Om huisartsenpraktijken in de bestaande en nieuwe wijken te behouden en/of een plek te geven is een landelijke en lokale aanpak nodig. We dringen bij de politiek en diverse partijen aan om te komen tot oplossingen voor geschikte en betaalbare praktijkhuisvesting. Want als er niets gebeurt dan dreigen op veel plekken de huisartsen uit de wijk te verdwijnen. Lees meer over praktijkhuisvesting

Politieke partijen over… Praktijkhuisvesting

We zien dat er sinds de publicatie van het LHV-onderzoek naar huisvesting in de Tweede Kamer en in de media veel aandacht is voor de problemen van huisartsen met de huisvesting van hun praktijk. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat de problematiek erkend is en hoog op de agenda staat, zowel politiek als in het werkveld. Ook in het IZA zijn afspraken gemaakt.

Er zijn vijf partijen die specifiek aandacht besteden aan praktijkhuisvesting in hun verkiezingsprogramma:

  • De VVD wil dat gemeenten op tijd afspraken maken over goed onderdak voor huisartsen. Daarbij heeft de VVD aandacht voor regio’s waar een tekort is.
  • GroenLinks/PvdA en BBB willen dat er samen met gemeenten gewerkt wordt aan betaalbare huisvesting voor huisartsenpraktijken.
  • De PvdD wil dat huisartsenpraktijken voor iedereen goed bereikbaar blijven en wil ingrijpen wanneer huurprijzen ertoe leiden dat huisartsen verdwijnen uit stadscentra en gewilde wijken.
  • NSC stelt dat de gemeente medeverantwoordelijk is voor de huisvesting van gezondheidscentra.
  • De overige partijen besteden in hun verkiezingsprogramma niet specifiek aandacht aan huisvesting voor huisartsen, dit zijn D66, PVV, CDA, SP, CU, FVD, SGP, Volt, JA21, BIJ1, DENK en BVNL.

De volgende keer zoomen we in op het thema ‘eigen risico’.

Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Lees meer

Op de themapagina verkiezingen vind je meer informatie.

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111