Spring naar content

2024: De LHV dichtbij de huisarts, de huisarts dichtbij de patiënt

We willen als vereniging zoveel mogelijk bereiken voor onze leden. Daarvoor is het belangrijk dat we prioriteiten stellen. We focussen op die thema’s waar huisartsen het meeste behoefte aan hebben, die bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg en vereniging én waar we de meeste impact op kunnen hebben. Dat zijn onze prioriteiten.

Op deze pagina lees je meer over onze prioriteiten voor 2024.

Prioriteit

Het formuleren van onze visie op toekomstbestendige huisartsenzorg

We formuleren in 2024 onze ambities voor de huisartsenzorg nu en in de toekomst. Centraal in ons verhaal staat dat voor alle inwoners in Nederland huisartsenzorg in de buurt beschikbaar moet zijn. We laten zien wat we als huisartsen te bieden hebben, wat onze maatschappelijke impact en rol is en hoe we die toekomstbestendig willen houden.

Dit doen we om richting te geven aan ons eigen beleid, dienstverlening en verenigingsontwikkeling én zodat andere partijen weten met welke behoeften van huisartsen zij rekening moeten houden. We trekken samen op met andere huisartsenorganisaties om te komen tot een gezamenlijke visie.

Wat wij nodig en goed vinden

“Het is belangrijk dat wij als huisartsen zelf duidelijk aangeven wat wij nodig en goed vinden om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Laten we ervoor zorgen dat het grote maatschappelijk kapitaal dat wij met elkaar vertegenwoordigen, optimaal ingezet kan blijven. Het gaat om onze toekomst, daarin moeten wij zelf in de lead zijn.”

Hilly ter Veer, huisarts en landelijk bestuurslid LHV

Prioriteit

Verenigingsontwikkeling

De LHV is een vereniging van en voor alle huisartsen. We vinden het belangrijk om als LHV zichtbaar, toegankelijk en dichtbij te zijn voor de leden en leden met elkaar te verenigen. Alle leden moeten hun stem kunnen laten horen binnen de vereniging. Het is belangrijk om een stevige positie te hebben als vereniging, landelijk en regionaal, om de belangen van huisartsen goed te kunnen behartigen.

Daarom zetten we in 2024 in op:

  • Het vergroten van de betrokkenheid van leden bij de vereniging: we creëren meer en betere mogelijkheden voor leden om actief deel te nemen aan opinievorming en besluitvorming binnen de vereniging.
  • Het verstevigen van de positie van de LHV-afdelingen in de regio: hierbij zetten we in op een stevige positionering van de afdelingen en samenwerking met de regionale huisartsenorganisaties en andere belangrijke stakeholders.
  • Een goede ondersteuning van landelijke bestuurders en regionale ambassadeurs, zodat zij goed toegerust zijn voor hun rol in de belangenbehartiging.

Bijdragen aan de verbinding

Meer lezen over de prioriteiten 2024?

Benieuwd naar meer informatie over de prioriteiten voor 2024? Download hier de LHV Prioriteiten 2024.