Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-wijzer Combinatie waarnemen en loondienst

Wilt u als waarnemend huisarts ook in loondienst werken? Of werkt u al in loondienst en wilt u (af en toe) waarnemen? Dit is beide mogelijk. In deze LHV-wijzer vindt u voor beide situaties meer informatie over uw fiscale positie. Daarnaast beschrijven we voor drie uitgangssituaties alles wat u dan moet regelen.

U leest wat het combineren van waarnemen en loondienst betekent voor bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, zelfstandigenaftrek en toeslagen. En wat u naast aansluiting bij een geschilleninstantie nog meer moet regelen.

In deze wijzer leest u:

  • Op welke manieren kunt u waarnemen en loondienst combineren?
  • Wanneer wordt u gezien als ondernemer?
  • Wat moet u per situatie regelen rondom onder meer financiën, verzekeringen en pensioen?

Bekijk ook de andere LHV-wijzers

Deze wijzer is onderdeel van een serie producten die waarnemend en praktijkhoudend huisartsen helpen in het keuzeproces. Uitgangspunt is om te laten zien dat er voldoende ruimte is om te werken als huisarts zoals u dat wil. Het combineren van waarnemerschap en loondienst is een van uw opties. U kunt ook kiezen voor een dienstverband, voor het ondernemerschap als zzp’er of associatie binnen een maatschap. Lees hier meer over op de pagina Wet DBA.

Bent u vaste waarnemer in een huisartsenpraktijk en wilt u dat blijven? In de LHV-Wijzer Waarnemer blijven in een huisartsenpraktijk leest u welke fiscale en arbeidsrechtelijke regels er dan gelden. En hoe u het risico zo klein mogelijk maakt dat de Belastingdienst u ziet als ondernemer.

Bent u (vaste) waarnemer? En overweegt u om praktijkhouder te worden binnen een nieuwe of bestaande maatschap? In deze LHV-Wijzer leest u welke afwegingen u kunt meenemen in uw keuze, welke maatschapsvormen er zijn en waarover u als maten afspraken kunt maken.

Bent u (vaste) waarnemer? En overweegt u het ondernemerschap in te ruilen voor een arbeidsovereenkomst als hid of hidha? In deze LHV-Wijzer leest u welke afwegingen u kunt meenemen in uw keuze, wat voor arbeidsovereenkomsten er zijn en wat u hierin kunt afspreken.