Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-wijzer Ik ben (vaste) waarnemer en overweeg praktijkhouderschap

Bent u (vaste) waarnemer? En overweegt u om praktijkhouder te worden binnen een nieuwe of bestaande maatschap? In deze LHV-Wijzer leest u welke afwegingen u kunt meenemen in uw keuze, welke maatschapsvormen er zijn en waarover u als maten afspraken kunt maken.

De praktische voorbeelden schetsen hoe u bijvoorbeeld de taken of de winst kunt verdelen. Of hoe u uw werkuren als maten onderling kunt inrichten.

Wat leest u in deze wijzer:

  • Wat is een kostenmaatschap en een volledige maatschap?
  • Wat voor afspraken kunt u maken over winst, taken, werkuren en patiëntenzorg?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een maatschap?

Bekijk ook de andere LHV-wijzers

Deze wijzer is onderdeel van een serie producten die waarnemend en praktijkhoudend huisartsen helpen in het keuzeproces. Uitgangspunt is om te laten zien dat er voldoende ruimte is om te werken als huisarts zoals u dat wil.

Toetreden tot een maatschap is een van uw opties. U kunt ook kiezen voor een dienstverband, voor het ondernemerschap als zzp’er of een combinatie van beide. Lees hier meer over op de pagina Wet DBA. Ook vindt u op onze website uitgebreide informatie over het starten van een praktijk.

Wilt u als waarnemend huisarts ook in loondienst werken? Of werkt u al in loondienst en wilt u (af en toe) waarnemen? Dit is beide mogelijk. In deze LHV-wijzer vindt u voor beide situaties meer informatie over uw fiscale positie. Daarnaast beschrijven we voor drie uitgangssituaties alles wat u dan moet regelen.

Bent u vaste waarnemer in een huisartsenpraktijk en wilt u dat blijven? In de LHV-Wijzer Waarnemer blijven in een huisartsenpraktijk leest u welke fiscale en arbeidsrechtelijke regels er dan gelden. En hoe u het risico zo klein mogelijk maakt dat de Belastingdienst u ziet als ondernemer.

Bent u (vaste) waarnemer? En overweegt u het ondernemerschap in te ruilen voor een arbeidsovereenkomst als hid of hidha? In deze LHV-Wijzer leest u welke afwegingen u kunt meenemen in uw keuze, wat voor arbeidsovereenkomsten er zijn en wat u hierin kunt afspreken.