Spring naar content

Rekentool LHV-contributie

De LHV wordt volledig gefinancierd vanuit contributie-inkomsten. Deze inkomsten besteden we aan de belangenbehartiging voor u en uw collega-huisartsen en de ontwikkeling van producten, diensten en nascholing voor leden. Met deze rekentool berekent u snel de contributie voor uw LHV-lidmaatschap.

De contributie wordt opgebouwd uit:

  • Landelijke contributie
  • Kringcontributie
  • KNMG-afdracht

Snel uw contributie berekenen?

Gebruik de rekentool hieronder om uw contributie te berekenen.

Tijdens het berekenen van uw contributie wordt u in een inkomensklasse ingedeeld. In onderstaande tabel vindt u de uitleg.

Klasse (inkomen)Vantot
Huisarts 0€0€50.000
Huisarts 1€50.001€75.000
Huisarts 2€75.001€105.000
Huisarts 3€105.001€135.000
Huisarts 4€135.001 + 

Opbouw LHV-contributie

De hoogte van de landelijke contributie hangt af van 2 factoren:

  • de hoogte van uw inkomsten als huisarts
  • de duur van uw lidmaatschap van de LHV: er is een kortingstarief gekoppeld aan het aantal jaren dat u lid bent. Die korting start na 5 jaar en kan uiteindelijk oplopen tot 10 procent

De hoogte van de kringcontributie hangt af van uw inkomen. In principe rekenen alle Huisartsenkringen dezelfde contributie en is dat bedrag voor alle leden die praktiserend huisarts zijn gelijk. De enige uitzondering daarop is als de kring extra activiteiten ontwikkelt en goedkeuring heeft gekregen van de kringleden om daar een extra bedrag voor te vragen. Ook is het mogelijk dat een kring afspraken heeft gemaakt met andere regionale huisartsenorganisaties over de uitvoering van een deel van de taken door die andere organisatie(s). Dat leidt tot een andere financiële verdeling.

De kringcontributie-inkomsten besteden we aan de regionale inzet voor u en de huisartsen uit uw omgeving. Zowel door regionale vertegenwoordiging van huisartsen, samenwerkingen met allerlei partijen in uw werkgebied, ondersteuning van uw werkzaamheden en lokale en regionale projecten.

Weten welke kring het beste bij u past?

Als lid van de LHV bent u automatisch lid van de LHV-huisartsenkring die bij uw woonplaats hoort. Maar werkt u hoofdzakelijk in een andere plaats of regio dan uw woonplaats, dan kan het verstandig zijn om lid te worden van de huisartsenkring van die plaats of regio.

Vul hieronder de 4 cijfers van uw postcode in, om te zien welke kring daarbij hoort. U kunt een wijziging in kring aan ons doorgeven via ledenadministratie@lhv.nl.

Als lid van de LHV bent u automatisch ook bij de artsenfederatie KNMG aangesloten. De afdracht voor de KNMG betaalt u via ons. In ruil kunt u gebruik maken van de dienstverlening van de KNMG, zoals kosteloos advies via de Artseninfolijn, en ontvangt u gratis het vakblad Medisch Contact. Meer weten over wat de KNMG u te bieden heeft? Ga naar www.knmg.nl.