Spring naar content

Rekentool LHV-contributie

De LHV wordt volledig gefinancierd vanuit contributie-inkomsten. Deze inkomsten besteden we aan de belangenbehartiging voor jou en jouw collega-huisartsen en de ontwikkeling van producten, diensten en nascholing voor leden. Met deze rekentool bereken je snel de contributie voor je LHV-lidmaatschap.

De contributie wordt opgebouwd uit:

  • Landelijke contributie
  • KNMG-afdracht

Snel uw contributie berekenen?

Gebruik de rekentool hieronder om jouw contributie te berekenen.
Het LHV-lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Word je gedurende het jaar lid, dan betaal je alleen contributie voor de resterende maanden van dat jaar, daarna wordt jouw lidmaatschap per kalenderjaar verlengd (tenzij je voor 1 december van het lopende jaar opzegt).

LHV-contributietool tarieven 2024

Opbouw LHV-contributie

De hoogte van de landelijke contributie hangt af van 2 factoren:

  • de hoogte van jouw inkomsten als huisarts*
  • de duur van jouw lidmaatschap van de LHV: er is een kortingstarief gekoppeld aan het aantal jaren dat je lid bent. Die korting start na 5 jaar en kan uiteindelijk oplopen tot 10 procent

De contributie-inkomsten besteden we aan landelijke en regionale inzet en activiteiten.

* Tijdens het berekenen van jouw contributie word je in een inkomensklasse ingedeeld. In onderstaande tabel vind je de uitleg.

Klasse (inkomen)Vantot
Huisarts 0€ 0€ 50.000
Huisarts 1€ 50.001€ 75.000
Huisarts 2€ 75.001€ 105.000
Huisarts 3€ 105.001€ 135.000
Huisarts 4€ 135.001 + 

Als lid van de LHV ben je automatisch ook bij de artsenfederatie KNMG aangesloten. De afdracht voor de KNMG betaal je via ons. In ruil kun je gebruik maken van de dienstverlening van de KNMG, zoals kosteloos advies via de Artseninfolijn, en ontvangt je gratis het vakblad Medisch Contact. Meer weten over wat de KNMG jou te bieden heeft? Ga naar www.knmg.nl.