Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Modelovereenkomsten

 
 
Hoe ziet een maatschapsovereenkomst er uit? Is er een voorbeeld voor een 0-urencontract? Of kan ik een voorbeeld voor een waarneemcontract krijgen? U kunt deze en andere overeenkomsten gratis aanvragen of direct downloaden. Alleen voor LHV-leden.

Gratis downloaden

Gratis aanvragen

De volgende overeenkomsten kunt u gratis opvragen bij de LHV. Vaak hangt het van uw situatie af wat voor soort overeenkomst u nodig heeft. Op basis van uw informatie sturen wij het juiste soort contract toe.

1. Maatschapsovereenkomst

Overeenkomst waarmee u als huisarts een maatschap aangaat, waarbinnen zowel de kosten als de inkomsten worden gedeeld. De maten vormen samen één huisartsenpraktijk. We verstrekken de overeenkomst in twee varianten: één waarbij twee maten een maatschap vormen (de duo-maatschap) en één waarbij meer dan twee personen een maatschap vormen (gewone maatschap).  

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

2. Overeenkomst kostenmaatschap (evt. met pot-overeenkomst)

Overeenkomst waarmee u als huisarts met andere huisartsen afspreekt bepaalde praktijkkosten te delen, zoals kosten van ICT-voorzieningen, kosten van medische en niet-medische voorraden, etc. De deelnemers in de kostenmaatschap blijven zelfstandige huisartsenpraktijken.

Als u ook personeelskosten wilt delen, kunt u de kostenmaatschap combineren met een POT-overeenkomst. U sluit dan een overeenkomst van kostenmaatschap én een pot-overeenkomst. Een pot-overeenkomst is niet meer dan een overeenkomst waarbij u afspreekt een gezamenlijke (geld)pot te maken. De personeelskosten worden vanuit deze pot betaald. Het delen van de personeelskosten regelt u met de pot-overeenkomst en het delen van de andere kosten met de overeenkomst van kostenmaatschap. Met deze werkwijze kunt u voorkomen dat er over de personeelskosten btw dient te worden gerekend. De samenwerkende huisartsen blijven binnen deze constructie overigens zelfstandige huisartsenpraktijken. Ter toelichting op deze werkwijze van kostendeling is er een handleiding beschikbaar die met de overeenkomsten wordt verstrekt.  

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

3. Overeenkomst onderlinge waarneemregeling

Hiermee kunt u met een groep collega’s de waarneming gedurende kantooruren regelen. De overeenkomst bevat een regeling voor onderlinge waarneming gedurende vakantie, kortdurende afwezigheid, na- of bijscholing of kortdurende ziekte. 

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

4. Intentieverklaring associatie

Dit model vormt een aanzet om een intentie tot associatie vast te leggen. Het model is met name geschikt voor de situatie waarbij een waarnemer gedurende een bepaalde periode gaat waarnemen ter nadere kennismaking met de mogelijke associé en de praktijk.

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

5. Intentieverklaring overname solopraktijk

Met dit model kunt u, nadat het is toegespitst op uw specifieke situatie, de intentie tot de overname van een solopraktijk vastleggen. Dit model is met name geschikt voor de situatie waarbij de waarnemer gedurende een bepaalde periode binnen de praktijk gaat waarnemen om de praktijk beter te leren kennen. 

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

6. Dissociatie-overeenkomst

Dit model vormt een aanzet tot het regelen van een dissociatie binnen een duomaatschap, waarbij de ene maat uittreedt en de andere maat het aandeel van de uittreder geheel overneemt.

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

7. Overeenkomst van opdracht voor POH-GGZ

Deze overeenkomst kunt u als praktijkhouder gebruiken om afspraken te maken over de voorwaarden waaronder u een POH-GGZ aantrekt (uurtarief, hoeveelheid uren, etc.).

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

8. Overeenkomst praktijkoverdracht

Dit model kan gebruikt worden als aanzet voor het vormgeven van een overeenkomst van praktijkoverdracht. Het model gaat uit van de situatie van een overdracht van een solopraktijk. 

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

9. Vaststellingsovereenkomst

Dit model vormt een aanzet om afspraken rondom de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vast te leggen. Indien u gebruik wilt maken van dit model, raden wij aan om eerst contact op te nemen met de LHV om de situatie te bespreken.  

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN

10. Oproepcontract / 0-urencontract

Indien u als huisarts gebruik wilt maken van assistentes op basis van een 0-urencontract, dan kunt u dit model gebruiken. Bij het model wordt een toelichting verstrekt.

Vraag modelovereenkomst aan

 

Over de modelovereenkomsten

Voor al deze modelovereenkomsten geldt dat u deze zelf kunt invullen en aanpassen aan de hand van uw eigen situatie. Als u dat wenst, geven wij graag een telefonische toelichting op het model en de te regelen aspecten. Ook kunnen wij u telefonisch of per e-mail adviseren hoe u bepaalde zaken in de overeenkomst het beste juridisch vorm kunt geven.

Als uw situatie sterk afwijkt van het model, kunt u ook contact met ons opnemen. Wij bespreken dan met u op welke wijze wij u verder van dienst kunnen zijn. Ook hierbij geldt dat wij u kosteloos adviseren wanneer dit binnen tien uur en binnen onze expertise mogelijk is en dat wij u anders verwijzen naar juridische specialisten binnen ons netwerk. De kosten die vervolgens met het specialistische advies gemoeid zijn, zijn voor uw eigen rekening.

Toetsing van overeenkomsten

U kunt de door u ingevulde modelovereenkomsten ter toetsing per e-mail aan ons voorleggen. Zo nodig zullen wij dan contact met u opnemen om de achtergronden bij de overeenkomst te bespreken. Vervolgens sturen wij de overeenkomst met commentaar en eventuele wijzigingsvoorstellen per e-mail aan u terug. De gemiddelde doorlooptijd die wij daarbij hanteren is vijf tot tien werkdagen, afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst.

U kunt ook andere overeenkomsten (die niet gebaseerd zijn op onze modellen) ter beoordeling aan ons voorleggen. De toetsing beperkt zich in dat geval tot het signaleren van juridische onvolkomenheden. Onze dienstverlening omvat in dat geval niet het aanpassen dan wel opnieuw opstellen van bepalingen, tenzij het gaat om eenvoudige aanpassingen. Als er een bijzondere expertise nodig is of als het aanpassen veel tijd kost, kunnen wij u doorverwijzen naar juridische, goed-gekwalificeerde specialisten binnen ons netwerk. Voor deze dienstverlening zult u zelf de kosten moeten dragen.

VRAAG MODELOVEREENKOMST AAN