Modelovereenkomsten

 
Hoe ziet een maatschapsovereenkomst eruit? Is er een voorbeeld voor een 0-urencontract? Of kan ik een voorbeeld voor een waarneemcontract krijgen? U kunt deze en andere modelovereenkomsten hier direct gratis downloaden. Speciaal voor LHV-leden.

Starten of stoppen

Waarnemen

1. Maatschapsovereenkomsten

Start u een maatschap met één of meerdere collega-huisartsen? En gaat het om een praktijk met of juist zonder apotheek? Wij bieden u verschillende modelovereenkomsten aan die u kunt gebruiken voor het aangaan van een maatschap.

Lees verder

2. Overeenkomst kostenmaatschap (evt. met pot-overeenkomst)

Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken, en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar wel hun eigen zelfstandige praktijk houden (denk bijvoorbeeld aan een HOED – huisartsen-onder-één-dak). Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In deze handleiding leest u hoe u dat regelt. Ook leest u hoe u personeelskosten kunt delen binnen deze overeenkomst.

Lees verder

3. Overeenkomsten voor associatie of
praktijkovername

U wilt uw solopraktijk overdragen of u wilt een andere huisarts met uw praktijk laten associëren.

1. Intentieverklaringen: deze overeenkomsten kunt u gebruiken als een waarnemer gedurende een bepaalde periode gaat waarnemen ter nadere kennismaking, met de mogelijkheid associé te worden of de solopraktijk over te nemen. 

2. Praktijkoverdracht: voorbeeldovereenkomsten voor de praktijkoverdracht van een solopraktijk of overdracht van een maatschapsdeel.

Lees verder

4. Dissociatie-overeenkomst

Deze overeenkomst kan dienen als basis voor het regelen van het uittreden van een maat uit een maatschap en overdracht van zijn maatschapsaandeel aan de resterende maat of maten.

Lees verder

1. Overeenkomsten van waarneming

De LHV heeft waarneemovereenkomsten voor diverse situaties opgemaakt, zoals duurwaarneming, incidentele waarneming, waarneming binnen de huisartsenpraktijk en waarneming van ANW-diensten. Het betreft door de belastingdienst goedgekeurde modellen. Met behulp van de contractgenerator kunt u heel eenvoudig zelf waarneemovereenkomsten opmaken.

Lees verder

2. Overeenkomst onderlinge waarneemregeling

Hiermee kunt u met een groep collega’s de waarneming gedurende kantooruren regelen. De overeenkomst bevat een regeling voor onderlinge waarneming gedurende vakantie, kortdurende afwezigheid, na- of bijscholing of kortdurende ziekte. 

Lees verder


Personeel


Overig

1. Oproepcontract / 0-urencontract

Als u als huisarts gebruik wilt maken van assistentes op basis van een 0-urencontract, is dit voor u een geschikt model. In het bestand zit een toelichting bijgesloten.

Lees verder

2. Overeenkomst delen van personeel
tussen huisartsen

In het geval dat u samen met andere praktijken personeel wilt delen, is het belangrijk dat u dit zodanig inricht dat het wordt beschouwd als btw-plichtige uitlening van personeel. Wij hebben hiervoor een zogeheten toolkit ontwikkeld, waarin de verschillende mogelijkheden staan beschreven. In de toolkit zitten diverse modelcontracten.

Lees verder

3. Beëindiging arbeidsovereenkomst: vaststellingsovereenkomst

Wilt u afspraken rond de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vastleggen? Dit model vormt een aanzet om dat te doen. 

Lees verder

4. Overeenkomst van opdracht voor BIG-geregistreerde POH-GGZ

Deze overeenkomst kunt u als praktijkhouder gebruiken om afspraken te maken over de voorwaarden waaronder u een POH-GGZ aantrekt (zoals uurtarief, hoeveelheid uren, etcetera). De overeenkomst is in het kader van de Wet DBA goedgekeurd door de belastingdienst. 

Lees verder

1. Huurovereenkomst

Wilt u een (onder)huurovereenkomst opstellen waarbij de huisarts huurder is? Gebruik dan de modelovereenkomst van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Het betreft het model: huur kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Een huisartsenpraktijk kwalificeert namelijk als kantoorruimte. Dan zijn ook direct de (standaard)voorwaarden die daarbij horen (algemene bepalingen huurovereenkomst bedrijfsruimte) van toepassing.

Bekijk ook de checklist huurovereenkomsten.

2. Verwerkersovereenkomst

Op grond van de privacywet AVG die per 25 mei 2018 geldt, moet u een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen die gegevens uit uw praktijk opslaan, verwerken en/of bewerken. Wi bieden daarvoor een voorbeeldovereenkomst aan, een schema om te beslissen of zo'n overeenkomst nodig is en een checklist om verwerkersovereenkomsten die u toegestuurd krijgt, te beoordelen.

Lees verder

3. Modelovereenkomst huisartsenpraktijk - woonzorgvoorziening

Van de modelovereenkomst huisartsenpraktijk - woonzorgvoorziening kunt u gebruikmaken wanneer u wordt verzocht om medische zorg te bieden in kleinschalige woonvormen, aanleunwoningen en zorginstellingen zonder behandeling (verzorgingshuizen).

Lees verder

4. Nieuw! Modelovereenkomst werken in een coronazorgcentrum

Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als u werkzaamheden gaat verrichten in een coronazorgcentrum. 

Lees verder

Over de modelovereenkomsten

Voor alle modelovereenkomsten geldt dat u ze zelf kunt invullen en aanpassen aan de hand van uw eigen situatie. Het is daarbij wel van belang dat u kritisch kijkt of het model bij uw situatie past. Ook is het goed om in gedachten te houden dat de overeenkomsten vaak slechts een basis zijn en u de overeenkomst dient uit te breiden met de voor u belangrijke afspraken.

Wij geven indien gewenst graag een telefonische toelichting op het model en de te regelen aspecten. Ook kunnen we telefonisch of per mail adviseren hoe u bepaalde zaken in de overeenkomst het beste juridisch kunt vormgeven. 

Ook als uw situatie sterk afwijkt van het model, kunt contact met ons opnemen. We bespreken dan met u hoe wij u van dienst kunnen zijn. Ons advies is kosteloos zolang het contact over de kwestie beperkt blijft tot maximaal vier uren én de kwestie binnen onze expertise valt. In andere gevallen kunnen wij u verwijzen naar juridische specialisten binnen ons netwerk. De kosten die vervolgens met het specialistische advies gemoeid zijn, zijn voor uw eigen rekening. Overigens hebben wij wel een netwerk van juristen die u hierbij kunnen helpen. Voor LHV-leden hebben wij met hen kortingsafspraken gemaakt, voor meer informatie hierover kunt u zich tot ons wenden.

Toetsing van overeenkomsten

Een modelovereenkomst ingevuld? U kunt hem voor de zekerheid toetsen door de ingevulde overeenkomst aan ons voor te leggen. Dan sturen wij de overeenkomst met commentaar en eventuele wijzigingsvoorstellen zo snel mogelijk aan u terug. Het gaat hier om een globale check op juridische onjuistheden of onduidelijkheden. Deze check verrichten we met inachtneming van de feitelijke informatie die u ons verstrekt. Omdat wij niet de begeleiding bij het opmaken van de overeenkomsten verzorgen, kunnen we helaas niet nagaan in hoeverre de overeenkomst uw wensen volledig goed weergeeft.

De gemiddelde doorlooptijd die wij hanteren bij het checken van de overeenkomsten is 5 tot 10 werkdagen, afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst. 

Het is ook mogelijk om andere overeenkomsten (die niet gebaseerd zijn op onze modellen) ter beoordeling aan ons voorleggen. De toetsing beperkt zich in dat geval tot het signaleren van juridische onvolkomenheden. Onze dienstverlening omvat in dat geval dus niet het aanpassen of opnieuw opstellen van bepalingen, tenzij het gaat om eenvoudige aanpassingen. Als er een bijzondere expertise nodig is, of als het aanpassen veel tijd kost, kunnen wij u doorverwijzen naar juridische, gekwalificeerde specialisten binnen ons netwerk. Voor deze dienstverlening zult u zelf de kosten moeten dragen. Voor LHV-leden hebben wij met hen kortingsafspraken gemaakt, voor nadere info hierover kunt u uiteraard bij ons aankloppen.