Verwijsbrief ggz

 
Verwijsbrief ggz
Verwijst u een patiënt door naar de ggz? Dan moet u daarvoor de digitale envelop gebruiken. Op deze pagina leest u meer over de digitale envelop en kunt u het format downloaden.

Download de envelop

Wat is de digitale envelop?

De digitale envelop is een format voor verwijzing van de huisarts naar de ggz. Daarin staan de gegevens die de ggz-aanbieder en de zorgverzekeraar nodig hebben voor administratieve afhandeling. De zorgverzekeraar heeft hierdoor niet de gehele verwijsbrief nodig. U kunt hier zien welke gegevens zijn opgenomen in de envelop. De ggz-partijen en zorgverzekeraars ondersteunen dit format.

Verwijsafspraken

Sinds 1 april 2017 gelden nieuwe verwijsafspraken tussen de huisarts en (binnen de) ggz. Voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de ggz zijn de afspraken kort weergegeven in een flyer. De afspraken en de digitale envelop worden eind 2017 verwerkt in de richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-tweedelijns ggz van het NHG.

Dit document is ontstaan na afstemming tussen LHV, NHG, InEen, VPH, ggz-partijen en zorgverzekeraars.