Spring naar content

Fase 1: Oriënteren op het praktijkhouderschap

Past het praktijkhouderschap bij uw drijfveren? Wat gaf de doorslag voor andere huisartsen? En met wie kunt u sparren over uw vragen en ideeën? Verken hier uw persoonlijke ambities.

Het praktijkhouderschap biedt als werkvorm verschillende voordelen. Zo geeft het u de kans een langdurige vertrouwensband met uw patiënten op te bouwen. Daarnaast biedt het veel vrijheid en flexibiliteit in organisatie van de zorg. U kunt uw eigen richting bepalen. 

U kunt het praktijkhouderschap op verschillende manieren vorm geven. Solistisch, in een duo of in een maatschap van meerdere huisartsen. U kunt ervoor kiezen om u te laten ondersteunen in de organisatie van zorg, bijvoorbeeld door een praktijkmanager of een gespecialiseerde partij. U kunt het geheel inrichten zoals het voor u goed voelt.

Wat kenmerkt een praktijkhouder?

  • U bent bereid veel tijd in uw praktijk te steken. Uw thuisfront en directe omgeving steunen u daarin.
  • U weet wat u wilt bereiken en hoe u zich met uw zorg wilt onderscheiden in de markt. U hebt genoeg sociale en communicatieve vaardigheden om patiënten aan te trekken.
  • U bent stressbestendig en hebt vertrouwen in de zorg die u biedt. U hebt zelfdiscipline en neemt beslissingen weloverwogen. Mocht u tegenslag ervaren, dan gaat u met frisse moed door.
  • U vindt het leuk om mensen aan te sturen, te motiveren en te ondersteunen.

Ons advies is: begin met goed rondkijken. Op huisartsenposten, in verschillende praktijken, in een dorp of in een stad en met verschillende patiënten. Doe eventueel praktijkervaring op in dienstverband, of door waar te nemen. Deze periode helpt u bij het vormen van een mening.

Mentorschap

Als praktijkhoudend huisarts  krijgt u te maken met praktische vraagstukken die in de huisartsenopleiding minder aan bod komen. Om u hierin te begeleiden bieden we vanuit de LHV een mentorschapsprogramma aan. Zo kunt u met een ervaren praktijkhouder van gedachten wisselen en het praktijkhouderschap zich eigen maken.

Waarom kiezen anderen voor het praktijkhouderschap?

Andere huisartsen die u voorgingen, kozen voor het praktijkhouderschap vanwege:

  • De continuïteit in patiëntcontact;
  • Een vast team;
  • De wens iets toe te voegen aan de patiëntenzorg: bijvoorbeeld meer digitalisering of positieve gezondheid;
  • Meer inspraak. In bijvoorbeeld het zorgaanbod, de organisatie van de zorg en het personeel;
  • De mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen.

Raadpleeg de LHV-wijzer

Bent u (vaste) waarnemer? En overweegt u om praktijkhouder te worden binnen een nieuwe of bestaande maatschap? In de LHV-wijzer Ik ben (vaste) waarnemer en overweeg praktijkhouderschap leest u welke afwegingen u kunt meenemen in uw keuze, welke maatschapsvormen er zijn en waarover u als maten afspraken kunt maken.

Sparren met collega’s

Sparren met collega’s over het starten van een eigen praktijk? Meld u dan nu aan voor het thema Praktijkstart op het Ledenforum en stel uw vraag aan uw voorgangers.

Naar het thema Praktijkstart.