Voor en door huisartsen
 

Waarnemen of in dienstverband

 
Staat u aan het begin van uw carrière als huisarts? Of heeft u al een aantal jaar ervaring? De LHV is u graag van dienst. Naast het waarnemerschap is een dienstverband mogelijk. Denk aan een dienstverband bij een andere huisarts of aan een dienstverband bij een gezondheidscentrum. Tussen deze twee vormen van dienstverband bestaan verschillen op het vlak van praktijkvoering en samenwerking met andere disciplines en domeinen.

Let op: het langdurig waarnemen is politiek onderwerp van discussie. Mogelijk treden er wijzigingen in deze tabel op. Lees meer in het dossier Wet DBA en waarneemcontracten.

Let op: op dit moment geldt voor huisartsen bij gezondheidscentra de nawerking van de Cao Gezondheidscentra/AHG.

Belangrijkste wettelijke verschillen (2019)

Loondienst Waarnemen
Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Overeenkomst van opdracht (OvO)

Wettelijke bescherming:

  • Ontslag is aan wettelijke regels gebonden;
  • Doorbetaling bij ziekte en zwangerschap
  • Recht op vakantiedagen

Geen wettelijke bescherming:

  • OvO kan snel worden opgezegd
  • Geen doorbetaling bij ziekte en zwangerschap
In opdracht werken (gezagsverhouding). Praktijkvoering meer "naar eigen inzicht".
Werkgever is financieel aansprakelijk voor fouten van werknemer (geen eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig). Financiële aansprakelijkheid voor eigen fouten (eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig).
Premies werknemersverzekeringen wordt ingehouden van salaris. Gevolg: verzekerd van inkomen bij ziekte, werkloosheid en zwangerschap. Premies werknemersverzekeringen niet verschuldigd. Gevolg: zelf voorzieningen treffen voor zwangerschapsverlof, ziekte en niet verzekerd tegen de gevolgen van werkloosheid.
Inkomensafhankelijke premie ZVW komt ten laste van werkgever. 6,65% van loon (max. € 53.701,- in 2017). Inkomensafhankelijke premie ZVW komt ten laste van de ondernemer. 5,4% van het inkomen (max. € 53.701,- in 2017).
Directe inhouding loonheffing (voorheffing inkomstenbelasting). Aangifte inkomstenbelasting achteraf (let op voorlopige aanslag: 40% reserveren).
Pensioenopbouw via werkgever (SPH), werkgever betaalt deel van de premie (50%). Oudedagvoorziening (pensioen) verplicht via SPH, je moet dus zelf de premie volledig betalen.
Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en andere fiscale faciliteiten die gelden voor ondernemers.

Voor 2019 geldt een vrijstelling van 14% van de winst (MKB-vrijstelling). De winst moet eerst verminderd worden met de ondernemersaftrek zijnde zelfstandigenaftrek (2019: € 7.280,-), startersaftrek gedurende drie jaren na start (2019: € 2.123,-).

Geen eigen aansluiting bij geschilleninstantie, gaat via werkgever (wkkgz).

Eigen aansluiting bij geschilleninstantie verplicht (wkkgz).

Kosten bij- en nascholing worden (binnen CAO-grenzen) vergoed door werkgever.

Kosten bij- en nascholing draag je zelf.

Geen bedrijfsadministratie.

Je moet een bedrijfsadministratie voeren.

Geschikt voor langdurige verbintenis aan een praktijk (meer dan een jaar).

Vanwege fiscale regelgeving minder geschikt voor langdurige verbintenis aan praktijk, regelgeving hierover gaat de komende jaren nog strikter worden.