Voor en door huisartsen
 

Waarnemen of in dienstverband

 
Staat u aan het begin van uw carrière als huisarts? Of heeft u al een aantal jaar ervaring als waarnemer of hidha? De LHV is u graag van dienst.

Belangrijkste wettelijke verschillen (2018)

Loondienst Waarnemen
Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. Overeenkomst van opdracht.
Wettelijke bescherming. Geen wettelijke bescherming.
In opdracht werken (gezagsverhouding). Praktijkvoering "naar eigen inzicht".
Werkgever is op grond van BW 6:170 aansprakelijk voor fouten van werknemer. Aansprakelijkheid voor eigen fouten en fouten van eventuele werknemers.
Premies werknemersverzekeringen. Gevolg: verzekerd van inkomen bij AO, werkloosheid en zwangerschap. Premies werknemersverzekeringen niet verschuldigd. Gevolg: zelf voorzieningen treffen voor zwangerschapsverlof en AO en niet verzekerd tegen de gevolgen van werkloosheid.
Inkomensafhankelijke premie ZVW komt ten laste van werkgever. 6,65% van loon (max. € 53.701,- in 2017). Inkomensafhankelijke premie ZVW komt ten laste van de ondernemer. 5,4% van het inkomen (max. € 53.701,- in 2017).
Directe inhouding loonheffing (voorheffing inkomstenbelasting). Aangifte inkomstenbelasting achteraf (let op voorlopige aanslag: 40% reserveren).
Pensioenopbouw via werkgever (SPH). Oudedagvoorziening (pensioen) verplicht via SPH.
Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en andere fiscale faciliteiten voor ondernemers.

Voor 2017 geldt een vrijstelling van 14% van de winst. De winst moet eerst verminderd worden met de ondernemersaftrek zijnde zelfstandigenaftrek (2017: € 7280,-), startersaftrek (2017: € 2123,-), meewerkaftrek, stakingsaftrek en aftrek speur- en ontwikkelingswerk.