Combinatie waarnemen en loondienst

 
Wilt u als waarnemend huisarts ook in loondienst werken, of werkt u al in loondienst en wilt u (af en toe) waarnemen? Dit is mogelijk. Hieronder vindt u voor beide situaties de uitgangspunten. Klik voor meer informatie op de verschillende opties hieronder. Voor vragen verwijzen wij u graag naar onze afdeling Juridische Zaken, te bereiken via 085 - 04 80 076 of jz@lhv.nl.

Vanuit uitgangspositie waarnemerschap tevens in loondienst

 • Overleg met uw accountant / financieel adviseur of u voor waarneemwerkzaamheden nog Ondernemer voor de Inkomstenbelasting bent. Wanneer u niet meer kwalificeert als Ondernemer voor de Inkomstenbelasting, neemt de belastingdruk voor de waarneeminkomsten toe door het vervallen van de MKB-vrijstelling (14% van de winst), de zelfstandigenaftrek (2019: € 7.280,-) en de startersaftrek (2019: €2.123,-, voor zo ver u nog voldeed aan de voorwaarden).
 • Bent u nog wel Ondernemer voor de inkomstenbelasting in verband met uw waarneemwerkzaamheden? Ook dan vervallen de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek over de waarneeminkomsten indien:
  1. De werkzaamheden die u besteedt aan uw onderneming minder dan 1225 uren per jaar in beslag nemen; óf:
  2. De werkzaamheden die u besteedt aan uw onderneming minder omvangrijk zijn dan anderssoortige werkzaamheden. Bijvoorbeeld uw werkzaamheden als Hidha: u besteedt meer uren aan uw Hidha-schap dan aan uw onderneming: in dat geval vervallen dus de startersaftrek (voor zo ver u daarvoor nog in aanmerking kwam) en de zelfstandigenaftrek. De MKB-vrijstelling over de waarneemwerkzaamheden vervalt niet!
 • Houd uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, alsmede uw aansluiting bij de geschilleninstantie, in stand. Overigens moet u ook – net als gedurende de periode dat u nog volledig waarnam – aan alle wkkgz-verplichtingen blijven voldoen;
 • Wanneer u in loondienst bent en een nieuwe opdracht wenst te aanvaarden, moet u zich art. 27 van de cao realiseren: niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten welke redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met de functie (bijvoorbeeld structurele waarneming voor een praktijk die met uw werkgever concurreert);
 • Bepaalde opleidingskosten kunt u vergoed krijgen van uw werkgever, dit vermindert dus de kosten van uw onderneming (zie cao);
 • U kunt overwegen om het verzekerde bedrag van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen, omdat u voor uw werkzaamheden in loondienst via uw werkgever tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd bent;
 • Bij SPH dient u een verlaging op te geven van het bedrag dat u als zelfstandige verdient, aangezien een deel van de afdracht voor het pensioen geschiedt via uw werkgever.
 • Uw werkgever draagt op grond van de cao 50% van de pensioenpremie die op grond van uw inkomsten in loondienst dient te worden afgedragen, per saldo gaat u in de meeste gevallen dus minder pensioenpremie betalen dan eerder.
 • Wanneer u zich voor uw waarneemwerkzaamheden niet meer kwalificeert als ondernemer, kunt u voor waarneemopdrachten geen gebruik meer maken van de contractgenerator. Helaas leidt dit tot incorrecte overeenkomsten. Wij adviseren u om in die situatie contact op te nemen met Juridische Zaken van de LHV voor advies. U kunt bellen naar 085 - 04 80 076, mailen naar jz@lhv.nl of contact opnemen via het contactformulier.

Vanuit uitgangspositie loondienst tevens waarnemen

Hieronder wordt het onderscheid tussen eenmalig/zeer incidenteel waarnemen naast loondienst en vaker/structureel waarnemen naast loondienst beschreven. 

Eenmalig/zeer incidenteel waarnemen naast loondienst

 • Sluit u aan bij de geschilleninstantie (zie website Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg);
 • Overleg met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever (praktijk of huisartsenpost) of uw werkzaamheden onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever vallen. Wanneer het een en ander niet onder de polis van de opdrachtgever valt, is het ten zeerste aan te raden om zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is de LHV bekend dat de premie nu erg hoog is wanneer slechts incidenteel waarneemwerkzaamheden worden verricht. Wij zijn daar op dit moment met diverse partijen over in gesprek.
 • Géén inschrijving bij KvK, want géén ondernemer;
 • Bij de aangifte Inkomstenbelasting geeft u de verdiensten uit de waarneemwerkzaamheden op als inkomsten (Resultaat uit Overige Werkzaamheden, ROW);
 • Wanneer u in loondienst bent en een opdracht wenst te aanvaarden, moet u zich art. 27 van de cao realiseren: niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten welke redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met de functie (bijvoorbeeld ANW-dienst in de nacht voordat u voor uw werkgever weer dagwerkzaamheden dient te verrichten);
 • U kunt voor incidentele waarneemopdrachten (naast Hidha-schap of naast pensioen) helaas geen gebruik maken van de contractgenerator. Dit leidt tot incorrecte overeenkomsten. Wij adviseren u om in die situatie contact op te nemen met Juridische Zaken van de LHV voor advies. U kunt bellen naar 085 - 04 80 076, mailen naar jz@lhv.nl of contact opnemen via het contactformulier.

Wanneer vaker of structureel waarnemen naast dienstverband

 • Aansluiting bij geschilleninstantie;
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering altijd afsluiten. Overleg met een verzekeringstussenpersoon over het al of niet afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering;
 • Melding bij SPH (pensioenfonds huisartsen) van starten met het naast loondienst tevens verrichten van waarneemwerkzaamheden;
 • Bij de aangifte Inkomstenbelasting de winst uit de waarneemwerkzaamheden opgeven als inkomsten (Resultaat uit Overige Werkzaamheden (ROW) of Winst uit Onderneming (WUO), overleg over het maken van deze keuze met een financieel adviseur;
 • Financiële administratie bijhouden van de omzet en kosten mbt de waarneemwerkzaamheden;
 • Inschrijving als onderneming bij de Kamer van Koophandel;
 • Wanneer u in loondienst bent en een opdracht wenst te aanvaarden, moet u zich art. 27 van de cao realiseren: niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten welke redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met de functie (bijvoorbeeld ANW-dienst in de nacht voordat u voor uw werkgever weer dagwerkzaamheden dient te verrichten of structurele waarneming voor een praktijk die met uw werkgever concurreert);
 • Realiseer u dat er later nog Inkomstenbelasting afgedragen moet worden over de inkomsten uit waarneemwerkzaamheden en reserveer daarvoor of vraag een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting aan (dit laatste is niet verplicht);
 • U kunt voor waarneemopdrachten (naast Hidha-schap) helaas géén gebruik maken van de contractgenerator. Dit leidt tot incorrecte overeenkomsten. Wij adviseren u om in die situatie contact op te nemen met Juridische Zaken van de LHV voor advies. U kunt bellen naar 085 - 04 80 076, mailen naar jz@lhv.nl of contact opnemen via het contactformulier.