Contributie

 
De LHV wordt volledig gefinancierd vanuit contributie-inkomsten. Deze inkomsten besteden we aan de belangenbehartiging voor u en uw collega-huisartsen en de ontwikkeling van producten, diensten en nascholing voor leden.

Klik hier om snel uw contributie te berekenen.

De contributie voor het LHV-lidmaatschap bestaat  uit drie delen:

1. Landelijke contributie

Per 2020 hangt de hoogte van de landelijke contributie af van twee factoren:

  • de hoogte van uw inkomsten als huisarts
  • en duur van uw lidmaatschap van de LHV: er is een kortingstarief gekoppeld aan het aantal jaren dat u lid bent. Die korting start na vijf jaar en kan uiteindelijk oplopen tot tien procent. 

2. Kringcontributie

De hoogte van de kringcontributie hangt af van uw inkomen. In principe rekenen alle Huisartsenkringen per 2020 dezelfde contributie en is dat bedrag voor alle leden die praktiserend huisarts zijn gelijk. De enige uitzondering daarop is als de kring extra activiteiten ontwikkelt en goedkeuring heeft gekregen van de kringleden om daar een extra bedrag voor te vragen. Ook is het mogelijk dat een kring afspraken heeft gemaakt met andere regionale huisartsenorganisaties over de uitvoering van een deel van de taken door die andere organisatie(s). Dat leidt tot een andere financiële verdeling.

De kringcontributie-inkomsten besteden we aan de regionale inzet voor u en de huisartsen uit uw omgeving. Zowel door regionale vertegenwoordiging van huisartsen, samenwerkingen met allerlei partijen in uw werkgebied, ondersteuning van uw werkzaamheden en lokale en regionale projecten.

3. KNMG-afdracht

Als lid van de LHV bent u automatisch ook bij de artsenfederatie KNMG aangesloten. De afdracht voor de KNMG betaalt u via ons. In ruil kunt u gebruik maken van de dienstverlening van de KNMG, zoals kosteloos advies via de Artseninfolijn, en ontvangt u gratis het vakblad Medisch Contact. Meer weten over wat de KNMG u te bieden heeft? Bekijk de website

Contributie berekenen

Snel uw contributie berekenen? Gebruik onderstaande rekentool:

In welke klasse val ik?

Klasse Inkomen
Huisarts 0 €0 - €50.000
Huisarts 1 €50.001 - €75.000
Huisarts 2 €75.001 - €105.000
Huisarts 3 €105.001 - €135.000
Huisarts 4 €135.001 +