Voor en door huisartsen
 
 

Wet DBA en waarneemcontracten

Laatst bijgewerkt: 16/07/2019 - 14:40
Wet DBA en waarneemcontracten
Vanwege de komst van de Wet DBA op 1 mei 2016 heeft de LHV voor u als waarnemend huisarts of praktijkhouder modelcontracten ontwikkeld. Nu er veranderingen aan zitten te komen voor de Wet DBA houden we u graag op de hoogte van al het nieuws rond dit onderwerp.

Op grond van de huidige Wet DBA, die door de Belastingdienst pas gehandhaafd wordt vanaf 1 januari 2021, is het raadzaam om als waarnemer en praktijkhouder gebruik te maken van modelovereenkomsten om de waarneming te regelen. Op die manier voorkomt u dat de waarneemwerkzaamheden worden aangemerkt als werkzaamheden in dienstbetrekking. Zie het tabblad 'Modelcontracten'. 

Omdat er veel kritiek is gekomen op de huidige Wet DBA zal die worden aangepast. Welke aanpassingen dit precies zullen zijn en wat ze voor u of uw praktijk betekenen, is vooralsnog onbekend. Al het nieuws omtrent dit onderwerp vindt u onder het tabblad 'Opvolger van de Wet DBA'.

Apotheekhoudend

Voor informatie over waarneming regelen in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk verwijzen we u graag naar de website van de Apotheekhoudende Afdeling LHV.

Ondanks het feit dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2021 blijft ons advies voor praktijkhouders en waarnemers: maak gebruik van de LHV-contractgenerator. Daarmee maakt u overeenkomsten aan die door de belastingdienst zijn goedgekeurd en die bovendien de belangrijkste afspraken rondom waarneming vastleggen (waaronder wederzijdse rechten en verplichtingen in verband met de Wkkgz).

De contractgenerator die u kunt gebruiken voor duurwaarnemingen, incidentele waarnemingen en waarnemingen van ANW-diensten, vereenvoudigt het maken van afspraken tussen waarnemers en praktijkhouders aanzienlijk; aan de hand van een aantal korte vragen ontvangt u een kant-en-klare overeenkomst in uw mailbox.

Naar de LHV-contractgenerator

Het Kabinet komt waarschijnlijk in 2021 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemend huisartsen. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. De LHV is samen met andere zorgorganisaties bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel, met negatieve gevolgen voor de gezondheidszorg. Zo zou bijvoorbeeld het langer dan een jaar waarnemen voor één opdrachtgever problematisch kunnen worden.

Algemeen: vervanging Wet DBA

Het Kabinet Rutte III heeft in zijn regeringsakkoord aangekondigd dat de Wet DBA grondig wordt herzien.

  1. Voor opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren tegen een (zeer) laag tarief ( 16 euro) gaat een verplicht minimumtarief gelden.
  2. Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven een tarief van 75 euro (prijspeil 2019) komt er een opt-out regeling, die het een stuk eenvoudiger moet maken om zaken te doen. Die opt – outregeling geldt voor opdrachten van maximaal een jaar, na dat jaar geldt de opt – out niet meer, verlenging onder de opt-out is ook niet mogelijk.
  3. Waarnemende huisartsen vallen voornamelijk in het (grote) tussengebied (16 tot 75 Euro (prijspeil 2019)). Hierbij vult de opdrachtgever vooraf een webmodule in waarna ze, bij een positief antwoord, een ‘opdrachtgeversverklaring‘ krijgen die zekerheid biedt dat er niet in loondienst wordt gewerkt. Het gebruik van de webmodule wordt niet verplicht. Huisartsen kunnen de door de LHV ontwikkelde en door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten blijven gebruiken. Wél kan door invulling van de webmodule wat extra fiscale zekerheid worden verkregen. Het is nu nog niet bekend welke vragen in de webmodule worden gesteld en tot welke uitkomst invulling leidt.  

Bron: Zipconomy.nl. Lees meer.

De waarnemend huisarts zal vooral vallen in categorie 3, opdrachten tussen de 16 en 75 euro per uur. Daarvoor wordt een webmodule ontwikkeld waaruit dan een “opdrachtgeversverklaring” rolt: de opdracht kan wel of niet buiten loondienst worden gedaan. Het is nu nog niet bekend welke vragen in de webmodule zullen worden gesteld en of dit tot problemen zal gaan leiden bij de verstrekking van opdrachtgeversverklaringen met betrekking tot waarneemwerkzaamheden. De LHV is van mening dat in de vraagstelling rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie in de zorg en gaat hierover binnenkort het gesprek aan met de betrokken ambtenaren.

Minister Koolmees heeft aangegeven er nog steeds naar te streven de concept-wetteksten oktober 2019 af te hebben.

Nieuws over Wet DBA op lhv.nl

We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen omtrent de opvolger van de Wet DBA. Onderstaand overzicht vullen wij voortdurend aan met relevant nieuws.

Oktober 2019

Dit najaar (oktober) volgt de internetconsultatie voor de regelgeving wat betreft de bovenkant van de markt (uurtarief meer dan 75 euro) en de onderkant markt (tarief tot 16 euro per uur), uiteraard gaan we dan ook weer een zienswijze indienen.

10-09-2019 Tweede Kamer wil mogelijkheid voor verruiming 1 jaar termijn

De Tweede Kamer heeft op 10 september een motie van D66 en VVD aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor interim opdrachten die langer dan een jaar kunnen duren met een tarief van boven de € 75,- per uur. Met de aangenomen motie roept het kabinet op om aandacht te hebben voor het feit dat complexe opdrachten vaak langer duren dan een jaar. Minister Koolmees gaf bij het indienen van de motie aan niet erg enthousiast te zijn over een verruiming van de termijn van 1 jaar.

Ook voor vervangingen in de gezondheidszorg is een duur van 1 jaar beperkend. Dit is een eerste ontwikkeling op de duur van overeenkomsten. De LHV blijft de ontwikkelingen hierop volgen.

23-08-2019 Gesprek met Martin Flier, ambtenaar SZW (Directeur Arbeidsverhoudingen)

 De LHV zat aan tafel met de verantwoordelijke ambtenaar (directeur arbeidsverhoudingen) op het DBA dossier. We zijn daar geïnformeerd over de huidige stand van zaken en hebben (opnieuw) onze zorgen geuit.

Heel kort samengevat is er meer reden om aan te nemen dat de bestaande flexibele schil rond de praktijk kan blijven bestaan. Duidelijk werd dat men erop inzet dat het huidige systeem met de modelovereenkomsten gewoon kan blijven bestaan. Dit naast de (nieuwe) webmodule (opdrachtgeversverklaring). Wel blijven er zorgen over de opdrachten langer dan een jaar. Daar kreeg de LHV in het gesprek niet meer duidelijkheid over.

27-06-2019 Update Wet DBA: Handhaving uitgesteld tot 2021, scherpe randjes voor tijdelijke waarneming eraf

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een zogenaamde “voortgangsbrief” gepubliceerd. In die brief laat hij weten wat de voortgang is met betrekking tot de vervanging van de Wet DBA. Uit de brief komt naar voren dat het Kabinet in 2021 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers komt. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemend huisartsen. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken.

De contouren van de nieuwe regelgeving waren al wel bekend, hierover hebben wij u eerder al geïnformeerd. Maar de schets wordt nu al wel wat concreter. Wij schetsen de belangrijkste voornemens en de praktische gevolgen in ons nieuwsbericht, wat u hier kunt lezen.

Verder staat in de voortgangsbrief dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht gaat worden. 

12-02-2019 Opvolger wet DBA vraagt om zorgspecifieke invulling

Het Kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemend huisartsen. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. De LHV is samen met andere zorgorganisaties bezorgd dat zorgspecifieke punten onvoldoende worden meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel met negatieve gevolgen voor de gezondheidszorg. Lees verder.

27-06-2018 Wet DBA: betrek zorg bij vormgeven nieuwe wet

Om te bereiken dat de bijzondere positie van zzp'ers in de zorg meer aandacht krijgt, heeft de LHV samen met de KNMT, Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De beroepsorganisaties willen betrokken worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet. Lees verder.

14-06-2017 Invoering wet DBA verder uitgesteld

De overgangsperiode voor de invoering van de wet DBA als opvolger van de VAR wordt opnieuw verlengd. De overgangsperiode liep tot 1 januari 2018, nu is dat tot 1 juli 2018. Dat heeft voor u als huisarts geen gevolgen. Lees verder.

06-04-2017 Wet DBA: maak geen nieuwe regels die inzet waarnemers belemmert

De LHV waarschuwt de overheid voor het ontwerpen van nieuwe regels die de duur van waarneemcontracten beperken. De mogelijkheid om voor kortere of langere periode een waarnemer in te zetten is belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van patiëntenzorg. Zowel praktijkhouders als waarnemers zijn gebaat bij flexibiliteit. Lees verder.

02-02-2017 Waarneemcontracten LHV: nu ook voor apotheekhoudende praktijk

De LHV-generator voor waarneemcontracten biedt nu ook de mogelijkheid om contracten op te stellen voor waarnemingen van het apotheekdeel in een apotheekhoudende praktijk. Met de generator stelt u binnen enkele minuten een kant-en-klare overeenkomst op voor duurwaarnemingen en incidentele waarnemingen. Lees verder.

22-11-2016 Overgangsperiode voor invoering modelcontract verlengd

De overgangsperiode voor de invoering van het nieuwe modelcontract als opvolger van de VAR wordt verlengd. De overgangsperiode van de VAR naar de wet DBA duurt niet tot 1 mei 2017 zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar tot 1 januari 2018. Lees verder.

02-02-2016

VAR verdwijnt definitief

De Eerste kamer heeft besloten dat de VAR vanaf 1 mei 2016 definitief wordt vervangen door het modelcontract voor freelancers en zzp'ers. Dat heeft de Eerste Kamer besloten. Tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 zal een overgangsperiode gelden, die praktijkhouders en waarnemers de tijd geeft hun werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet. Lees verder.

Stel uw vraag

David Renkema

David Renkema

085 04 80 076