Spring naar content

Extra mogelijkheid aanvragen bijdrage meerkosten corona nog t/m 29 juni

Heeft u niet op tijd een bijdrage in de corona-meerkosten kunnen aanvragen? Dan hebben wij goed nieuws voor u: van 15 juni tot en met 29 juni kunt u als apotheekhoudende huisarts via VECOZO alsnog een aanvraag indienen.

Naar aanleiding van meldingen die we van leden kregen dat zij door omstandigheden niet op tijd de bijdrage voor de corona-meerkosten konden aanvragen, hebben wij contact opgenomen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit heeft er in geresulteerd dat men nog een kans krijgt om een bijdrage in de corona-meerkosten aan te vragen.

Bij meerkosten gaat het om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. Het loket om de bijdrage aan te vragen was eerder van 13 april tot en met 11 mei open.

Alleen de zorgaanbieders die ook in aanmerking kwamen voor de zogeheten generieke continuïteits-bijdrageregeling (CB-regeling) krijgen de mogelijkheid om deze tegemoetkoming aan te vragen. Het is geen voorwaarde dat u eerder gebruik heeft gemaakt van de CB-regeling.

Zie ook de eerdere berichtgeving over de bijdrage meerkosten corona.  

Bekijk het thema apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Nieuws voor apotheekhoudende huisartsen

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg voor 2022 onlangs vastgesteld. Er is een aantal kleine tekstuele aanpassingen gedaan en sommige prestatiebeschrijvingen zijn nader toegelicht.