Spring naar content

Het huisartsen-rampen-opvangplan in coronatijd: hoe werkt dat?

Een toename van het aantal covid-19-besmettingen kan de continuïteit van zorg in de huisartsenpraktijken onder druk zetten. Meer zieke patiënten en minder opnamecapaciteit bij de ziekenhuizen kan ertoe leiden dat patiënten een groot beroep doen op de huisartsenzorg. Om op dat soort situaties voorbereid te zijn, zijn er de regionale huisartsen-rampen-opvangplannen (harops). We krijgen geregeld vragen van huisartsen over hoe dat precies zit, daarom zetten we dat in dit bericht voor u op een rijtje.

In de huisartsenzorg kennen we deze regionale harops al lange tijd. In een harop staat beschreven hoe de huisartsenzorg wordt georganiseerd bij bijvoorbeeld een grote ramp, bij de nazorg na rampen én in het geval van grootschalige infectieziektebestrijding. Die laatste situatie is natuurlijk relevant in deze coronatijd. Het harop beschrijft hoe de toegankelijkheid van de huisartsenzorg wordt geregeld, mocht die door uitval van zorgprofessionals en/of sterk stijgende zorgvraag van patiënten onder druk komen te staan. Handig om alvast te hebben

Factsheet

We hebben de LHV-factsheet Continuïteit in de huisartsenzorg bij toename coronabesmettingen gemaakt om wat meer uit te leggen over de continuïteit in de zorg mocht die onder druk komen te staan. Zoals over hoe zo’n harop in elkaar zit en wat voor fasen van opschaling van huisartsenzorg er zijn. Maar ook over welke adviezen en richtlijnen er zijn voor als patiënten minder in het ziekenhuis terecht kunnen en een groter beroep doen op uw zorg.

Afstemming tussen verschillende sectoren

De continuïteitsplannen voor de huisartsenzorg staan natuurlijk niet op zichzelf. De vraag naar huisartsenzorg wordt immers beïnvloed door de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg, zo is het afgelopen jaar ook wel gebleken, en vice versa. Daarom is het van belang dat de plannen van de ziekenhuiszorg, de huisartsenzorg en alle andere sectoren daaromheen goed op elkaar worden afgestemd. We hebben daarover nauw contact met de andere verenigingen in de zorg en het ministerie van VWS.

Bekijk ook:

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.