Spring naar content

Afdeling West

Afdeling West vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat jouw afdeling voor je kan betekenen, wat jij voor de afdeling kan doen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

Afdeling West houdt zich bezig met de belangenbehartiging voor alle huisartsen binnen het afdelingsgebied en is een brug tussen de regionale organisaties en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Afdeling West bestaat uit 3 werkgebieden:

 • Den Haag
 • Westland, Schieland, Delfland
 • Zoetermeer

Afdelingsnieuws

Vind jij het soms ook lastig om het gesprek aan te gaan met een patiënt als je vermoedt dat er

Hoe kunnen we onze patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord ook in de toekomst acute huisartsenzorg in de nacht

Wij behartigen als ambassadeurs van LHV-afdeling West de belangen van alle huisartsen binnen de afdeling. Dat kunnen we niet zonder

Jouw ambassadeurs

Ambassadeur afdeling West Brenda Kieboom

Brenda Kieboom

Mijn portefeuilles:

Over mij:

Ik ben sinds 2020 werkzaam in de regio, eerst als HAIO en nu als waarnemend huisarts. De rol als vertegenwoordiger heb ik in mijn loopbaan vaker mogen vervullen, zowel tijdens de studie, de coschappen als tijdens mijn promotie onderzoek. In die periodes heb ik geleerd hoe je in contact komt met de achterban en hoe je zo goed mogelijk een diverse groep aan mensen (en meningen) kan vertegenwoordigen. Vanuit mijn bestuurlijke ervaring als medisch manager van een groot populatie onderzoek ken ik ook de andere kant en weet ik ook hoe het proces van besluitvorming loopt en voor welke dilemma’s je soms kan komen te staan als bestuur.
In mijn rol als LHV ambassadeur hoop ik de vertaalslag naar beide kanten te kunnen maken: wat zijn de belangrijke problemen die spelen in de regio en wat hebben jullie nodig van de LHV om dit op te lossen? Maar ook hoe worden besluiten genomen? En waarom worden bepaalde punten wel of niet meegenomen door de LHV? Als jonge waarnemend huisarts ben ik onbevooroordeeld en ga ik graag met jullie het gesprek aan over jullie ideeën, ik hoop jullie dan ook snel te spreken!

Ambassadeur West Daisy Pors

Daisy Pors

Mjin portefeuilles:

Over mij:

Als jonge en bevlogen praktijkhouder in de Archipel Den Haag zet ik mij graag in voor de regio. Als verbinder, als thermometer voor LHV landelijk. Met creatieve -out of the box- ideeën breng ik mensen graag bij elkaar. Ik probeer te luisteren, te analyseren en zo nodig aandacht te vragen voor de problemen. Den Haag is een diverse stad met een diversheid aan problematiek. Van achterstandswijken, onverzekerde zorg tot huisvesting en onzinnige zorg. Waar het water veel collega’s al aan de lippen staat, is het nu het moment voor actie. Laten we samen nadenken hoe we de huisartsenzorg toekomstbestendig kunnen maken.

Ambassadeur West Laurens Schrama

Laurens Schrama

Portefeuilles:

Over mij:

Als Ambassadeur van de LHV wil ik mij inzetten als luisteraar en verbinder van en voor alle huisartsen in de afdeling. Het agenderen van knelpunten en leuke punten, het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen de verschillende spelers, binnen de regio en regio-overstijgend. Daar waar nodig de landelijke organisatie van de LHV aanzetten tot advies, sturing in beleid en deze weer helpen vertalen naar diezelfde regio.
Belangrijk aandachtspunt van mij als niet gevestigd huisarts de diversiteit in denken en doen van ALLE huisartsen te omarmen en te behouden. Hierin zit de kracht van de huisartsen, eenheid in diversiteit.

Ambassadeur afdeling West Maaike Ham

Maaike Ham

Portefeuilles:

Over mij:

Ik ben Maaike Ham, 44 jaar. Ik ben getrouwd, we hebben drie kinderen en wonen in Voorburg.  Veertien jaar geleden heb ik mijn huisartsenopleiding afgerond en ik ben sinds twee jaar praktijkhoudend huisarts in Delft. De afgelopen jaren ben ik als kaderarts ouderenzorg nauw betrokken geweest bij allerlei ouderenzorg initiatieven in de regio. Daarnaast heb ik als voorzitter van de Wagro ook een aantal jaar in het kringbestuur gezeten.
Het ambassadeursschap zie ik als een nieuwe uitdaging om mijn steentje bij te dragen aan ons mooie huisartsenvak. Het is geen makkelijke tijd maar ik ben ervan overtuigd dat door verbinding te zoeken met elkaar, we stappen voorwaarts kunnen maken.

Annemieke Akkerman

Mijn portefeuilles:

 • Contact RHO Zoetermeer

Over mij:

Ik ben Annemieke Akkerman, 48 jaar en sinds 17 jaar huisarts in een gezondheidscentrum in Zoetermeer, waar ik sinds 2014 praktijkhouder ben. Na 17 jaar weet ik wat er speelt binnen de huisartsenzorg in Zoetermeer en ken ik de professionals goed.  

Zoetermeer kent een bijzondere structuur door de nauwe samenwerking van Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o. (HVZ) en  EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ). EZZ is de regionale eerstelijnsorganisatie die huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt.  

Ondanks de voordelen van samenwerken binnen een grote overzichtelijke stad die voornamelijk met het lokale ziekenhuis samenwerkt, merk ik dat er onder de Zoetermeerse huisartsen zorgen zijn, ideeën bestaan en kritische vragen worden gesteld die het Zoetermeerse overstijgen. Daar hoop ik het verschil te maken door er voor jullie te zijn en te onderzoeken of deze vragen bij de LHV thuishoren en wat de LHV zou kunnen betekenen.  

Door mijn ervaring als lid van de ziekenhuiscommissie weet ik hoe ik een achterban moet vertegenwoordigen. De ervaring met besturen doe ik op met het vicevoorzitterschap binnen de HVZ. In deze vereniging van huisartsen zijn alle huisartsen vertegenwoordigd.  

Ik vind het inspirerend om bij de achterban informatie op te halen, door te luisteren, te toetsen of juist te bevragen en te kijken waar de knelpunten of zorgen zitten, waar de uitdagingen en hoe dat te vertalen is naar een vraag of een standpunt. Ik probeer daarbij zoveel mogelijk het belang van de groep voor ogen te hebben, onbevooroordeeld te zijn en open en benaderbaar te zijn. Daarnaast vind ik het creëren van draagvlak onder huisartsen belangrijk.  

Als we elkaar desondanks niet spreken over wat jou bezighoudt, dan kun je mij ook bereiken via a.akkerman@lhv.nl. Ik hoor graag van je! 

Op de hoogte blijven?
Via de HAwebgroep van de afdeling houden de ambassadeurs je op de hoogte van de diverse portefeuilles. Deze HAwebgroep is alleen voor leden van afdeling West toegankelijk.

Ambassadeur worden iets voor jou?

Lijkt het jou ook leuk om jouw collega’s te vertegenwoordigen? Vraag je je af of het ambassadeurschap iets voor jou is? Laat het ons weten. Stel je vragen aan de ambassadeurs of kijk eens mee tijdens een overleg.
Wil je meer informatie over het verenigingsmodel, de afdelingen, regio’s, ambassadeurs en taken en afdelingen? Klik hier.

Regionale thema’s

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Zowel landelijk als regionaal heeft dit thema de aandacht.

Portefeuillehouder: Laurens Schrama
De invulling van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) is een complex probleem binnen de huisartsenzorg. Dit onderwerp heeft zowel landelijk als regionaal onze prioriteit in 2023.

Afdeling West op HAweb

Wil je weten wat er speelt in Afdeling West, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van West).

Wat doe jij voor de afdeling?

Zonder jouw input geen afdeling! De ambassadeurs van afdeling West handelen namens alle huisartsen uit de afdeling. Daarbij kunnen ze jouw hulp goed gebruikten!
Praat mee op HAweb; blijf via nieuwsbrieven op de hoogte; lever input door te reageren op berichten en peilingen. En wil je echt iets voor het huisartsenvak, de afdeling en jouw collega’s betekenen? Overweeg dan om zelf ook ambassadeur te worden.

Handige links en documenten

Contact

Het regiobureau

Deze LHV-medewerkers zetten zich elke dag in voor de LHV-leden van afdeling West.

 • Heleen van Bloemendaal

  Senior Beleidsadviseur

 • Janine van Es

  Beleidsadviseur

  • 085 – 04 80 041
  • Mail Janine
  • Ma (even weken), di, woe, do
 • Lisa Rhemrev

  Junior beleidsmedewerker

  • 085 – 04 80 086
  • Mail Lisa
  • di, woe, do, vrij
 • Tanja van der Zwaal

  Regiosecretaresse

  • 085 – 04 80 053
  • Mail Tanja
  • Ma, di, woe, do, vrij ochtend