Spring naar content

Het huisartsen-rampen-opvangplan in coronatijd: hoe werkt dat?

Een toename van het aantal covid-19-besmettingen kan de continuïteit van zorg in de huisartsenpraktijken onder druk zetten. Meer zieke patiënten en minder opnamecapaciteit bij de ziekenhuizen kan ertoe leiden dat patiënten een groot beroep doen op de huisartsenzorg. Om op dat soort situaties voorbereid te zijn, zijn er de regionale huisartsen-rampen-opvangplannen (harops). We krijgen geregeld vragen van huisartsen over hoe dat precies zit, daarom zetten we dat in dit bericht voor u op een rijtje.

In de huisartsenzorg kennen we deze regionale harops al lange tijd. In een harop staat beschreven hoe de huisartsenzorg wordt georganiseerd bij bijvoorbeeld een grote ramp, bij de nazorg na rampen én in het geval van grootschalige infectieziektebestrijding. Die laatste situatie is natuurlijk relevant in deze coronatijd. Het harop beschrijft hoe de toegankelijkheid van de huisartsenzorg wordt geregeld, mocht die door uitval van zorgprofessionals en/of sterk stijgende zorgvraag van patiënten onder druk komen te staan. Handig om alvast te hebben

Factsheet

We hebben de LHV-factsheet Continuïteit in de huisartsenzorg bij toename coronabesmettingen gemaakt om wat meer uit te leggen over de continuïteit in de zorg mocht die onder druk komen te staan. Zoals over hoe zo’n harop in elkaar zit en wat voor fasen van opschaling van huisartsenzorg er zijn. Maar ook over welke adviezen en richtlijnen er zijn voor als patiënten minder in het ziekenhuis terecht kunnen en een groter beroep doen op uw zorg.

Afstemming tussen verschillende sectoren

De continuïteitsplannen voor de huisartsenzorg staan natuurlijk niet op zichzelf. De vraag naar huisartsenzorg wordt immers beïnvloed door de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg, zo is het afgelopen jaar ook wel gebleken, en vice versa. Daarom is het van belang dat de plannen van de ziekenhuiszorg, de huisartsenzorg en alle andere sectoren daaromheen goed op elkaar worden afgestemd. We hebben daarover nauw contact met de andere verenigingen in de zorg en het ministerie van VWS.

Bekijk ook:

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging