Spring naar content

Hoger ANW-tarief vereist implementatieplan

Voor hogere ANW-tarieven is een goedgekeurd implementatieplan vereist. Het IZA tekenen is niet noodzakelijk, een implementatieplan op basis van het door de huisartsen zelf geschreven en aangenomen actieplan ANW wel. De LHV zet nu de stappen om te zorgen dat het ANW-plan uitgevoerd wordt zoals is besloten door de LHV-ambassadeurs. Daarna volgt het gedifferentieerde en verhoogde tarief.

De hogere NZA-tarieven staan vanaf 1 januari klaar. Dat is een eis van de LHV richting een mogelijke ondertekening van het IZA, maar vooral ook noodzakelijk voor het implementeren van het actieplan ANW. Het actieplan ANW beschrijft hoe huisartsen de acute huisartsenzorg willen gaan regelen om de werkdruk te verlichten. Er is een koppeling tussen het actieplan ANW en de tarieven: die tarieven zijn afgesproken om de verandering in de ANW te kunnen waarmaken.

Vrij vertaald staat in het IZA: huisartsen regelen zelf in hun actieplan hoe ze de ANW inregelen en krijgen als ondersteuning een hoger en gedifferentieerd tarief. Hier leest u de IZA-tekst voor de originele tekst.

Vertraging in actieplan ANW

De besluitvorming van het actieplan ANW heeft na jaren voorbereiding/discussie ook in de afronding extra tijd gekost om het zorgvuldig en gedragen door ambassadeurs aan te kunnen laten nemen op 29 november. Hierdoor is de planning van 1 januari 2023 niet meer haalbaar.

De vervolgstap na het aannemen, is het maken van een gemeenschappelijk leidraad en een implementatieplan voor de HDS. Dit plan kon pas gemaakt worden als het actieplan aangenomen was, want dit implementatieplan is voor de inrichting van de ANW de basis voor alle veranderingen.

De plannen voor de ANW grijpen in op zowel het werk als de privé, dat zagen we in de gesprekken met collega-huisartsen nadrukkelijk terugkomen. Dat vroeg en vraagt zorgvuldigheid en volgordelijkheid in de stappen. Stappen die helaas ook allemaal tijd kosten.

Wanneer gaan de nieuwe tarieven in?

Betrokken huisartsen, LHV, maar ook VPH, InEen en ZN zetten zich in om rond de kerst de leidraad voor de invulling van het implementatieplan af te hebben. Dan volgen er in 2023 de onderstaande stappen:

  1. HDS’en vullen het implementatieplan in.
    • Resultaat: We zien dan welke HDS wanneer kan starten. Dat vraagt om een zorgvuldige blik of we het kunnen timen zodat er tussen posten geen oneerlijke concurrentie op tarieven gaat plaatsvinden die de roosters verstoren. De HDS’en willen daarom het liefst zoveel mogelijk tegelijk starten.
  2. De zorgverzekeraars bespreken het plan met de HDS.
    • Het gaat dan om een check of de gemeenschappelijke afspraken in de leidraad gevolgd worden. Afspraken in lijn met het actieplan ANW als basis.
  3. Tot slot moet de NZA, net als elk ander jaar, op basis van het implementatieplan doorrekenen wat dit gaat betekenen voor de post.

Conclusie: als we deze stappen zetten, dan zijn we mogelijk een kwartaal verder. Dat ligt niet aan iemand, maar is een gevolg van het  proces dat doorlopen moet worden.

Het is dus niet juist dat de tarieven volgend jaar automatisch beschikbaar komen. De tarieven komen voor de HDS en daarmee voor de huisarts beschikbaar volgens de gemaakte afspraken in de onderhandelingen tijdens de IZA-besprekingen. Ondertekening van het IZA staat er wel los van, daarop hoeven we niet te wachten. De afspraak dat het tarief beschikbaar komt om de verandering in de ANW mogelijk te maken staat echter vast en het implementatieplan is daarvoor een logische tussenstap.

Vervolg

We houden je op de hoogte via uw ambassadeur, de LHV-website en de nieuwsbrief. Zodra we stappen zetten of er stappen gezet zijn, dan informeren we u daarover. We verwachten snel te kunnen komen met data zodat de HDS verder kan plannen en huisartsen weten waar ze aan toe zijn.

Lees meer

Alles over de veranderingen in de ANW-zorg vind je op de website

Nieuws

In de afgelopen dagen is onduidelijkheid ontstaan over ANW tarieven op 1e paasdag en 1e pinksterdag. De LHV heeft dit

De plannen voor de implementatie van het actieplan ANW zijn op tijd, voor 17 februari, aangeleverd bij de zorgverzekeraars. Daarmee

Het actieplan ANW en de leidraad worden zo snel mogelijk geïmplementeerd. LHV en LAD hebben overleg over wat dit gaat