Spring naar content

Stand van zaken Manifest ‘Behoud de apotheekhoudende huisarts’

Dit manifest is in maart 2022 gepubliceerd  door een groep apotheekhoudende huisartsen, en mede ondertekend door de LHV. Rutger Frankhuisen, apotheekhoudend huisarts te Weerselo, lid Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) en initiatiefnemer van het manifest namens de Taskforce Oost geeft een update:

Een delegatie van de Taskforce Oost is op bezoek geweest bij de NZa en heeft de problematiek van apotheekhoudende huisartsen besproken. De NZa toont begrip voor de positie van apotheekhoudende huisartsen en de onwerkbare situatie die o.a. het preferentiebeleid heeft op de praktijkvoering. Er is duidelijk gemaakt dat apotheekhoudende huisartsen de door VWS en NZa gewenste kleinschalige en passende zorg reeds leveren. 

Het Ministerie van VWS heeft het voornemen een bezoek te brengen aan de apotheekhoudende praktijk van Rutger Frankhuisen, waarbij ook de Apotheekhoudende Afdeling vertegenwoordigd zal zijn. Het plan is om de ambtenaren van VWS te laten zien hoe de praktijk werkt, er persoonlijke, passende zorg wordt geleverd en apotheekhoudende praktijken moeten worden gekoesterd. Via de HAweb-groep voor LHV-leden van de apotheekhoudende afdeling zal Rutger u op de hoogte houden van het bezoek en zijn activiteiten.     

Lees meer

Alles over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk, vindt u in ons thema.

Nieuws

Het overgrote deel van de apotheekhoudende huisartsen heeft dit jaar de kwaliteitsindicatoren farmacie aangeleverd. De uitvraag over 2022 is afgesloten

Het jichtmedicijn allopurinol is tijdelijk minder goed beschikbaar. Medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers en apotheekhoudenden om patiënten tijdelijk voor maximaal 1

Het congres voor apotheekhoudende huisartsen en apothekersassistenten op 16 maart jl. is door de bezoekers beoordeeld met een 8,0!