Spring naar content

Update: proces van vaccineren van huisartsen

We begrijpen dat er veel vragen zijn onder u en uw collega-huisartsen over wanneer, waar en hoe huisartsen gevaccineerd kunnen worden, naar aanleiding van de afspraak die we hierover maandagavond hebben gemaakt met VWS. In dit bericht vertellen we u wat daarover nu bekend is en wat u kunt verwachten.

Aan de hand van enkele prangende vragen vertellen we u wat er nu op donderdag 21 januari 2021 bekend is.

Wie worden er uitgenodigd voor vaccinatie?

VWS heeft een vervroegde vaccinatie beschikbaar gesteld voor deze mensen in de huisartsenspoedzorg:

  • de huisartsen die in de spoedzorg werken (dat zijn alle huisartsen die op dit moment werkzaam zijn als huisarts en in dat kader dus overdag en/of in de ANW spoedzorg leveren),
  • de aios die op dit moment stage lopen in de huisartsenzorg en daarmee ook meewerken in de spoedzorg
  • de volgende medewerkers van de huisartsenposten: verpleegkundig specialisten en physician assistants en chauffeurs van de huisartsenpost die in kritische zorgprocessen voor covid-19-patiënten een vitale functie invullen (dat wil zeggen die de huisarts ondersteunen bij de zorgverlening aan covid-19-patiënten).

Hoe en waar worden de vaccinaties georganiseerd?

De uitvoering van de vaccinaties van huisartsen en bepaalde medewerkers van de huisartsenposten zal plaatsvinden in 23 ziekenhuizen verspreid over het land. De organisatie vindt regionaal plaats. De regionale acute zorgnetwerken (de ROAZ), de LHV (landelijk en regionaal) en de huisartsenposten coördineren de uitvoering in de ziekenhuizen die in hun regio’s liggen. Zo zetten we een snelle, regionaal goedpassende uitvoering op, in een zeer kort tijdsbestek vanwege de urgentie.

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

Per regio wordt de uitvoering en planning ingevuld. De eerste regio’s beginnen deze week nog met uitnodigen en vaccineren. Naar verwachting starten de eerste regio’s met vaccineren op vrijdagavond 22 januari of zaterdagochtend 23 januari 2021.

Stand van zaken donderdagmiddag 21-1: in ongeveer de helft van de ziekenhuizen wordt dit weekend gestart. Dat zijn ziekenhuizen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), West (Leiden, Den Haag), Zuid-West (Rotterdam, Dordrecht, Zeeland), Regio Zwolle en Euregio (Twente).

Hoe worden mensen uitgenodigd en worden afspraken gepland?

De huisartsen en de betreffende medewerkers van de huisartsenposten worden uitgenodigd via een regionale huisartsenorganisatie of via het ziekenhuis. Dat verschilt per regio. Bij die uitnodiging wordt vermeld hoe u een afspraak kunt maken.

Hoe zijn huisartsen verdeeld over de ziekenhuislocaties?

Om de juiste personen voor het juiste ziekenhuis uit te nodigen, maken we gebruik van een landelijk bestand van huisartsen, dat met hulp van het NIVEL tot stand is gekomen, aangevuld met gegevens van de huisartsenposten voor wat betreft hun personeel. Het is dus niet nodig dat u zich meldt bij de LHV of bij een van de andere organisaties om op een uitnodigingslijst te komen.

Op basis van beschikbare aantallen vaccins is er een indeling gemaakt van huisartsen naar ziekenhuislocatie. Het kan daardoor voorkomen dat u niet voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt uitgenodigd, maar bij de indeling wordt uiteraard geprobeerd daar wel zoveel mogelijk voor te zorgen.

Ook is het incidenteel mogelijk dat, als u in meerdere regio’s werkt, u 2 uitnodigingen krijgt. Wij vragen u dan degene die niet op u van toepassing is te berichten dat u geen gebruik maakt van hun aanbod.

Vanwege deze acute situatie hebben we hierin snel moeten handelen, met de beste beschikbare werkwijze.

Wie is er betrokken bij de organisatie?

De uitvoering vindt plaats onder coördinatie van de LNAZ (landelijk netwerk acute zorg), in samenwerking met de LHV en InEen (de vereniging van o.a. de huisartsenposten). De LNAZ heeft eerder ook de coördinatie gedaan voor de vaccinatie van de andere acute zorgprofessionals, die van de ziekenhuizen en de ambulances.

Vragen?

Houdt u onze website www.lhv.nl en berichtgeving vanuit de ROAZ en uw regionale ziekenhuis in de gaten. Als lid van de LHV kunt u ook met uw vragen bij het LHV-bureau terecht, maar we vragen u – gezien de drukte – dat alleen te doen als het echt nodig is.

Heeft u vragen over het vaccineren van personeel van de huisartsenposten, bekijk dan de informatie van InEen.

Bekijk ook

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging