Spring naar content

Eerstelijnsverblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.

Verwijzing

Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Het afwegingsinstrument kan u helpen bij de besluitvorming. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, maakt de medisch specialist de afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige.

Eenheid in verwijzing

Ervaart u dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf? Of krijgt u ondanks het verwijskader nog steeds te maken met indicatiebriefjes? Meldt dat dan bij de LHV via bb@lhv.nl. Wij vinden dat er geen extra verwijscriteria nodig zijn voor een ELV en dat u moet kunnen verwijzen zonder administratieve belasting.

Afstemming met het ziekenhuis

De medisch specialist maakt de afweging voor een ELV – in samenspraak met de transferverpleegkundige – voor de patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Het kan zijn dat het ziekenhuis hiervoor afstemming nodig heeft met de huisarts, zodat de noodzakelijke vervolgzorg op basis van de thuissituatie kan worden bepaald.

Verantwoordelijkheden

Gezien de benodigde medische expertise in een ELV heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid voor de laag complexe medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde heeft de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, als hierover andere regionale, lokale – of op de situatie van de patiënt afgestemde – afspraken zijn gemaakt.

Wij hebben ons ervoor ingezet dat u als huisarts niet verantwoordelijk bent voor het verplegende/verzorgende deel van het eerstelijnsverblijf. Dit is door de minister van VWS bevestigd. Dat betekent dat u als huisarts ook niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de aanwezigheid van voldoende eerstelijnsbedden. De inkopende zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.

Het ELV wordt sinds 2017 betaald vanuit de basisverzekering, waarmee de tijdelijke subsidieregeling is komen te vervallen. Wij hebben ons hard gemaakt voor een aparte prestatie voor de huisarts die medische zorg levert aan een kortdurend eerstelijnsverblijf. Dat wil zeggen: de huisartsenzorg is geen onderdeel van het integrale tarief van een kortdurend eerstelijnsverblijf.

De door u geleverde huisartsenzorg kunt u als aparte prestatie declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. De tarieven per visite zijn:

2017201820192020
ELV, dag€ 40,34€ 41,89€ 43,55€ 44,32
ELV, dag > 20 min.€ 69,91€ 72,59€ 75,46€ 76,81
ELV, ANW€  69,36€ 72,02€ 74,87€ 76,20
ELV, ANW > 20 min.€ 107,49€ 111,61€ 116,03€ 118,10

Deze tarieven kunt u zowel declareren bij patiënten die bij u op naam staan ingeschreven, als bij passanten.

Bij palliatief-terminale zorg aan een patiënt die is opgenomen in een eerstelijnsverblijf, kunt u de prestaties intensieve zorg in rekening brengen (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg vindt u in het thema declareren en tarieven, bij veelgestelde vraag 2.

De regionale coördinatiepunten functioneren voor u als verwijzer als centraal aanspreekpunt. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen vanuit het ziekenhuis – of vanuit huis – snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. Op hun centrale website of in hun app kunt u zien welke bedden in de regio beschikbaar zijn. Zo kunt u snel een goede verblijfsplek vinden voor uw patiënten.

Hier vindt u het meest recente overzicht met contactgegevens van regionale ELV coördinatiepunten.

In deze NZa-beleidsregel eerstelijnsverblijf kunt u nalezen welke functies het coördinatiepunt heeft.

Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Als u stappen hebt gezet om het ELV te regelen en er desondanks niet uitkomt, neemt u dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van uw patiënt. De afdeling zorgbemiddeling van zorgverzekeraars heeft volgens de minister de verplichting om een beschikbaar bed te vinden.

Ervaart u problemen, of heeft u juist goede voorbeelden van hoe het ELV bij u in de regio is geregeld? Neem dan contact op bb@lhv.nl.