Spring naar content

Eerstelijnsverblijf

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier lees je over de verwijzing voor het ELV, welke rol jij als huisarts hebt en hoe de financiering is geregeld.

Verwijzing

Komt jouw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet je als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Het afwegingsinstrument kan je helpen bij de besluitvorming. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, maakt de medisch specialist de afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige.

Eenheid in verwijzing

Ervaar jij dat zorgverzekeraars verschillende eisen stellen aan de verwijzing voor een eerstelijnsverblijf? Of krijg je ondanks het verwijskader nog steeds te maken met indicatiebriefjes? Meld dat dan bij de LHV via bb@lhv.nl. Wij vinden dat er geen extra verwijscriteria nodig zijn voor een ELV en dat je moet kunnen verwijzen zonder administratieve belasting.

Afstemming met het ziekenhuis

De medisch specialist maakt de afweging voor een ELV – in samenspraak met de transferverpleegkundige – voor de patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Het kan zijn dat het ziekenhuis hiervoor afstemming nodig heeft met de huisarts, zodat de noodzakelijke vervolgzorg op basis van de thuissituatie kan worden bepaald.

Verantwoordelijkheden

Gezien de benodigde medische expertise in een ELV heb jij als huisarts de verantwoordelijkheid voor de laag complexe medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde heeft de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, als hierover andere regionale, lokale – of op de situatie van de patiënt afgestemde – afspraken zijn gemaakt.

Wij hebben ons ervoor ingezet dat jij als huisarts niet verantwoordelijk bent voor het verplegende/verzorgende deel van het eerstelijnsverblijf. Dit is door de minister van VWS bevestigd. Dat betekent dat je als huisarts ook niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor de aanwezigheid van voldoende eerstelijnsbedden. De inkopende zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.

Het ELV wordt betaald uit de basisverzekering, waarmee de tijdelijke subsidieregeling is komen te vervallen. Wij hebben ons hard gemaakt voor een aparte prestatie voor de huisarts die medische zorg levert aan een kortdurend eerstelijnsverblijf. Dat wil zeggen: de huisartsenzorg is geen onderdeel van het integrale tarief van een kortdurend eerstelijnsverblijf.
De door jou geleverde huisartsenzorg kun je als aparte prestatie declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties vastgesteld. De prestaties kunnen gebruikt worden per visite:

  • ELV Dag
  • ELV Dag ≥20min
  • ELV ANW
  • ELV ANW ≥20min

Zie voor de huidige bijbehorende tarieven op de pagina Tarieven.

Deze tarieven kun je zowel declareren bij patiënten die bij jou op naam staan ingeschreven, als bij passanten.
Bij palliatief-terminale zorg aan een patiënt die is opgenomen in een eerstelijnsverblijf, kun je de prestaties intensieve zorg in rekening brengen (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg vind je in het thema declareren en tarieven. En in de Declareerwijzer.

De regionale coördinatiepunten functioneren voor jou als verwijzer als centraal aanspreekpunt. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen vanuit het ziekenhuis – of vanuit huis – snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. Op hun centrale website of in hun app kun je zien welke bedden in de regio beschikbaar zijn. Zo kun je snel een goede verblijfsplek vinden voor je patiënten.

Hier vind je het meest recente overzicht met contactgegevens van regionale ELV coördinatiepunten.

Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Als je stappen hebt gezet om het ELV te regelen en er desondanks niet uitkomt, neem dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar van jouw patiënt. De afdeling zorgbemiddeling van zorgverzekeraars heeft volgens de minister de verplichting om een beschikbaar bed te vinden.

Ervaar je problemen, of heb je juist goede voorbeelden van hoe het ELV bij jou in de regio is geregeld? Neem dan contact op bb@lhv.nl.