Spring naar content

In actie voor de huisartsenzorg

Van 27 juni t/m 1 juli 2022 organiseerden we een actieweek, om extra aandacht te krijgen voor de huisartsenzorg. We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat de ondertekenende partijen (overheid, zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen. We zetten op dit moment alles op alles om in het zorgakkoord goede afspraken te maken voor de huisartsenzorg.

Wat willen we bereiken?

We zetten 4 thema’s centraal waarop we vooral verbetering willen boeken:

Meer tijd voor patiëntenzorg

We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en we willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten. Meer over meer tijd voor de patiënt.

De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn

We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorgverleners en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan. Patiënten die belanden na verwijzing vaak op een wachtlijst en doen dan langduriger een beroep op de huisarts. Patiënten krijgen daardoor niet snel genoeg de zorg die ze nodig hebben en bij de huisartsen is er minder tijd voor andere patiëntenzorg.

De druk van de ANW moet verminderen

Alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s. Meer over ANW.

Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting

Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen. Meer over huisvestingsproblemen.

De actieweek in vogelvlucht

Veel huisartsen voerden acties waarmee zij aandacht vroegen voor de problemen in de huisartsenzorg. Dit deden zij bijvoorbeeld voor huisvesting met een tent in de tuin, met overlopende emmers om de drukte te laten zien, met een spreekuur bij de Tweede Kamer, het tekenen van ansichtkaarten door patiënten of het uitdelen van haringhapjes aan patiënten.

De actieweek kreeg daarmee online en in andere media een enorm bereik dankzij deze inzet van huisartsen, medewerkers van huisartsenpraktijken en patiënten. Op veel plekken zagen we de actiematerialen van huisartseninactie.nl terug: posters, patiëntenafbeeldingen en natuurlijk de zelfgemaakte witte actieshirts. Alle acties zijn terug te vinden in de liveblogs op de actiewebsite.

De actieweek huisartsenzorg was een initiatief van LHV, VPH, ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’. We lanceerden hiervoor een nieuwe website, huisartseninactie.nl. Hier waren alle materialen voor de actieweek te vinden en hier vandaan deden we live verslag van alles wat plaatsvond in de actieweek.

De actieweek in beeld

Manifestatie op het Malieveld

Op vrijdag 1 juli 2022 trokken ongeveer 10.000 huisartsen, praktijkmedewerkers en sympathisanten naar het Malieveld in Den Haag. De aanwezigen lieten samen luidkeels – aan heel Nederland en VWS-minister Kuipers in het bijzonder – weten: wij willen voor iedereen een huisarts! Nu en in de toekomst. Helaas liet minister Kuipers op het laatste moment weten niet aanwezig te kunnen zijn. 

De manifestatie in beeld

Hoe nu verder?

Direct na de manifestatie is er door een groepje huisartsen op het Binnenhof al een kort gesprek gevoerd met minister Kuipers. Minister Kuipers nodigde de initiatiefnemers van de acties (LHV, VPH en de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts) nog dezelfde dag uit voor een gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op maandag 4 juli 2022.

Hoewel minister Kuipers ons verzekerde het grote belang van de huisarts te snappen, zijn we er niet gerust op dat de oplossingen die de minister voor ogen heeft, onze grote problemen daadwerkelijk gaan oplossen. Onze zorgen zijn absoluut niet weggenomen en het gesprek wordt in de komende tijd zeker vervolgd.

Tijdschrift De Dokter: 20 pagina’s over de actieweek

Een zee van witte t-shirts. Bijna 10.000 huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en sympathisanten van de huisarts stonden op 1 juli 2022 op het Malieveld in Den Haag. Met één gezamenlijke boodschap: ‘Iedereen een huisarts.’

Bekijk ook

Nieuws

Urgentie voor de huisartsenzorg, dat is wat mist, constateert Aard Verdaasdonk na het lezen van 55 pagina’s concept integraal zorgakkoord

Maandagmiddag hebben LHV, VPH en een huisarts namens de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts een gesprek

Meer nieuws