Spring naar content

In actie voor de huisartsenzorg

Van 27 juni t/m 1 juli 2022 organiseerden we een actieweek, om extra aandacht te krijgen voor de huisartsenzorg. We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat de ondertekenende partijen (overheid, zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen.

Wat willen we bereiken?

We zetten 4 thema’s centraal waarop we vooral verbetering willen boeken:

Meer tijd voor patiëntenzorg

We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en we willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten. Meer over meer tijd voor de patiënt.

De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn

We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorgverleners en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan. Patiënten belanden na verwijzing vaak op een wachtlijst en doen dan langduriger een beroep op de huisarts. Patiënten krijgen daardoor niet snel genoeg de zorg die ze nodig hebben en bij de huisartsen is er minder tijd voor andere patiëntenzorg.

De druk van de ANW moet verminderen

Alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s. Meer over ANW.

Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting

Gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen. Meer over huisvestingsproblemen.

De actieweek in vogelvlucht

Veel huisartsen voerden acties waarmee zij aandacht vroegen voor de problemen in de huisartsenzorg. Dit deden zij bijvoorbeeld voor huisvesting met een tent in de tuin, met overlopende emmers om de drukte te laten zien, met een spreekuur bij de Tweede Kamer, het tekenen van ansichtkaarten door patiënten of het uitdelen van haringhapjes aan patiënten.

De actieweek kreeg daarmee online en in andere media een enorm bereik dankzij deze inzet van huisartsen, medewerkers van huisartsenpraktijken en patiënten. Op veel plekken zagen we de actiematerialen van huisartseninactie.nl terug: posters, patiëntenafbeeldingen en natuurlijk de zelfgemaakte witte actieshirts. Alle acties zijn terug te vinden in de liveblogs op de actiewebsite.

De actieweek huisartsenzorg was een initiatief van LHV, VPH, ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’. We lanceerden hiervoor een nieuwe website, huisartseninactie.nl. Hier waren alle materialen voor de actieweek te vinden en hier vandaan deden we live verslag van alles wat plaatsvond in de actieweek.

De actieweek in beeld

Manifestatie op het Malieveld

Op vrijdag 1 juli 2022 trokken ongeveer 10.000 huisartsen, praktijkmedewerkers en sympathisanten naar het Malieveld in Den Haag. De aanwezigen lieten samen luidkeels – aan heel Nederland en VWS-minister Kuipers in het bijzonder – weten: wij willen voor iedereen een huisarts! Nu en in de toekomst. Helaas liet minister Kuipers op het laatste moment weten niet aanwezig te kunnen zijn. 

De manifestatie in beeld

Hoe nu verder?

Er is veel gebeurd sinds de actieweek voor de huisartsenzorg. De acties hebben ons geholpen om aan de overheid, zorgverzekeraars en andere beleidsmakers extra duidelijk te maken hoe urgent de problemen in de huisartsenzorg zijn en dat zij moeten helpen om die aan te pakken. Dat heeft ons onder andere geholpen aan de onderhandelingstafel voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). De uiteindelijke versie van dat zorgakkoord aan het einde van de zomer van 2022 was een stuk beter dan het concept dat er voor de actieweek lag. Eind januari 2023 hebben we als LHV besloten het IZA te ondertekenen.

Maar met de ondertekening van het IZA is het nog niet klaar en geregeld. We blijven alert op de 4 punten waarvoor we actie voerden:

  • We willen meer tijd voor patiëntenzorg, meer vertrouwen en minder controles.
  • De wachttijden in de ggz, sociaal domein en de tweede lijn moeten structureel verbeteren, zodat patiënten sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben.
  • De druk op de avond-, nacht- en weekendzorg moet verminderen.
  • Er moet meer en betaalbare huisvesting komen voor huisartsenpraktijken.

Binnen en buiten het zorgakkoord willen we op deze punten echte vooruitgang zien, zodat de druk op de huisartsenzorg wordt verlicht en we nu en in de toekomst voor iedereen een huisarts hebben.

Tijdschrift De Dokter: 20 pagina’s over de actieweek

Een zee van witte t-shirts. Bijna 10.000 huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en sympathisanten van de huisarts stonden op 1 juli 2022 op het Malieveld in Den Haag. Met één gezamenlijke boodschap: ‘Iedereen een huisarts.’

Bekijk ook

Nieuws

Urgentie voor de huisartsenzorg, dat is wat mist, constateert Aard Verdaasdonk na het lezen van 55 pagina’s concept integraal zorgakkoord

Maandagmiddag hebben LHV, VPH en een huisarts namens de actiegroepen Help de huisarts verzuipt en De bezorgde huisarts een gesprek

Meer nieuws