Spring naar content

Samenwerken in uw regio

Ook in uw regio hebben huisartsen zich georganiseerd. Met welke samenwerking kunt u uw voordeel doen? Waar kunt u op rekenen? En hoe kunt u uw mening laten horen? Op deze pagina vindt u informatie over samenwerken in uw regio.

Als huisarts wilt u weten hoe en op welke schaal huisartsen in uw regio of wijk georganiseerd zijn. Bent u al aangesloten bij een organisatieverband? Ook dan zijn er misschien nog andere mogelijkheden om samen te werken waar u van kunt profiteren. Bijvoorbeeld als u zich vestigt als praktijkhouder in een regio of dit overweegt. Of als u houvast zoekt in de organisatie van zorg voor kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen in een achterstandswijk. En ook wanneer u het regionale zorgbeleid mede wilt beïnvloeden of uw stem wilt laten horen over landelijke ontwikkelingen.

Samenwerken werkt

In veel regio’s kunt u via de regionale huisartsenorganisaties ondersteuning krijgen op het gebied van ICT, arbeidsmarkt, bedrijfsvoering en kwaliteitsbeleid  Daarnaast kunt u uw voordeel doen met regioplannen en samenwerkingsafspraken. Bijvoorbeeld met gemeenten, andere regionale zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Meer informatie over regionale samenwerking vindt u op de website Hechte Huisartsenzorg. U leest hier ook meer over de bouwstenen en randvoorwaarden voor samenwerking.

Wilt u weten hoe huisartsen in uw regio samenwerken en hoe dit in andere regio’s gebeurt? Bekijk dan deze interactieve regiokaart.

Alle huisartsen betrekken bij regionale samenwerking

Het is belangrijk dat elke huisarts in elke regio kan terugvallen op een sterke regionale huisartsenorganisatie. Voor ondersteuning, kennis en informatie en regionale belangenbehartiging, in elke loopbaanfase van het huisartsenvak. Daarom moeten regionale huisartsenorganisaties ook niet-praktijkhoudend huisartsen (meer) betrekken. Alle huisartsen moeten lid kunnen worden van de regio-organisatie en hierin stemrecht hebben. Lees wat u als niet-praktijkhouder zelf kunt doen om uw betrokkenheid te vergroten en hoe u als praktijkhouder daarbij kunt helpen. En doet u inspiratie op met voorbeelden van hoe huisartsenorganisaties in allerlei regio’s alle huisartsen betrekken.

Bent u bestuurlijk actief in een regionale huisartsenorganisatie? Bekijkt u dan de Handreiking Om de betrokkenheid van alle huisartsen bij regionale huisartsenorganisaties te vergroten.

Uit De Dokter

Huisartsen die patiënten voor niet-medische problemen willen doorsturen naar het sociaal domein, lopen soms vast in het oerwoud van aanbieders

Niet-praktijkhoudende huisartsen zijn steeds vaker actief betrokken bij een regionale huisartsenorganisatie. De LHV moedigt die ontwikkeling aan, vertelt regiocoördinator Jorg

Eerstelijns zorgverleners weten elkaar in het ene dorp of stadsdeel veel beter te vinden dan in het andere. Efficiënte wijksamenwerking

De juiste zorg op de juiste plek. Om dat adagium waar te maken, ligt in het hoofdlijnenakkoord voor 2019 –

Nieuws

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in

Wilt u zien met welke regionale organisaties, zorgkantoren of met welk netwerk acute zorg u in uw regio te maken