Voor een gezonde huisartsenzorg
 
 

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 02/08/2017 - 16:17
Acute zorg en ANW-zorg
De LHV is een groot onderzoek gestart naar hoe u als huisarts het doen van diensten ervaart en hoe de ANW-zorg in verschillende delen van het land geregeld is. Aanleiding is de discussie onder collega-huisartsen over onder meer de te hoge werkdruk. Op deze pagina leest u over de uitkomsten van de enquête en de vervolgstappen.

Uitgelicht: Waarom loopt het vast in de ANW-zorg en wat gaat de LHV daaraan doen? Lees het in het artikel 'Het moet anders met de ANW-diensten!'

Lees meer

Eerste schakel

Als huisarts bent u vaak de eerste schakel in de keten van de acute zorg. Overdag wordt de acute zorg vanuit uw eigen praktijk geleverd. Tijdens  avond-, nacht- en weekend uren (ANW) neemt de dienstenstructuur waar u deel van uitmaakt dit over. Dit kan een kleinschalige waarneemgroep zijn, een huisartsenpost of een geïntegreerd centrum voor spoedzorg waarbij sprake is van vergaande samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis. Belangrijk is dat u zelf kunt kiezen hoe u deze zorg wilt organiseren: grootschalig of kleinschalig. Als spoed geboden is, zorgt de huisartsenzorg voor de eerste opvang van de patiënt en verwijst deze indien noodzakelijk door naar andere zorgverleners. Hierbij is samenwerking met ziekenhuizen essentieel om patiënten snel en adequaat de meest passende zorg te bieden.

De beroepsgroep heeft 2 standpunten vastgesteld

Stel uw vraag

Johanna Gröne

Johanna Gröne

030 28 23 750