Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 17/12/2020 - 09:01
Acute zorg en ANW-zorg
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
 • Waarom loopt het vast in de ANW-zorg en wat gaat de LHV daaraan doen? Lees het in het artikel 'Het moet anders met de ANW-diensten!'

  Werkdruk behapbaar en werkplezier vergroten
  Overal in het land zetten huisartsen en huisartsenposten zich in om de werkdruk op de post behapbaar te houden en het werkplezier te vergroten. Bekijk op praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl een groot aantal praktische en beproefde voorbeelden. Die kunt u in uw eigen regio gebruiken om te werken aan het verlagen van de werkdruk en het verder verbeteren van de zorg. Lees verder
  Help mee en plaats animaties op uw wachterkamerscherm
  Hiermee maken we patiënter bewuster van wanneer je wel naar huisartsenpost gaat en wanneer niet. Lees verder
  Voorbeeld van animatie voor patiënten
 • Als huisarts bent u vaak de eerste schakel in de keten van de acute zorg. Overdag wordt de acute zorg vanuit uw eigen praktijk geleverd. Tijdens  avond-, nacht- en weekend uren (ANW) neemt de dienstenstructuur waar u deel van uitmaakt dit over. Dit kan een kleinschalige waarneemgroep zijn, een huisartsenpost of een geïntegreerd centrum voor spoedzorg waarbij sprake is van vergaande samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis.

  Belangrijk is dat u zelf kunt kiezen hoe u deze zorg wilt organiseren: grootschalig of kleinschalig. Als spoed geboden is, zorgt de huisartsenzorg voor de eerste opvang van de patiënt en verwijst deze indien noodzakelijk door naar andere zorgverleners. Hierbij is samenwerking met ziekenhuizen essentieel om patiënten snel en adequaat de meest passende zorg te bieden.


  De beroepsgroep heeft 2 standpunten vastgesteld

  Lees ook:

Stel uw vraag

om een vraag te stellen