Spring naar content

Afdeling Noord-Holland Noord

Afdeling Noord-Holland Noord maakt zich in de regio sterk voor de thema’s die landelijk prioriteit krijgen, maar ook voor thema’s die juist regionaal aandacht vragen. De afdeling zorgt daarbij voor een zorgvuldige afstemming tussen landelijk beleid en regionale behoeften.

Afdeling Noord-Holland Noord bestaat uit drie werkgebieden:

 • Regio Alkmaar, Noord-Kennemerland: Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland (HONK)
 • Regio West-Friesland: Huisartsenorganisatie West-Friesland (HWF)
 • Regio Kop van Noord-Holland: Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)

Afdelingsnieuws

Masterclass ‘Ontspannen Grenzen Stellen’ We hebben het vaak over het (over)volle bord van de huisarts. Naast het brede takenpakket, komen

Een blog van ambassadeur Jos Kuilboer

Om de verbinding met de niet-praktijkhoudende collega’s te verbeteren en daarmee de belangenbehartiging beter te kunnen vormgeven is er onlangs

Afdeling Noord-Holland Noord op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Noord-Holland Noord, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Noord-Holland Noord).

De ambassadeurs

Hans Gimbel

Hans Gimbel

Voorzitter & afgevaardigde ledenvergadering

Portefeuilles:

 • Huisvesting
 • VGZ
 • ZZP in de huisartsenzorg
 • Samenwerking RHO’s

Jos Kuilboer

Portefeuilles:

 • IZA
 • Acute Zorg

Sinds 1999 ben ik praktijkhouder van een apotheekhoudende plattelandspraktijk in St Maartensbrug.

Samen met 4 collega solisten vormen wij de Hagro Zijpe. Als Hagro zetten wij ons in om de eerstelijnszorg in de voormalige Zijperpolder te waarborgen en toekomstbestendig te maken. Als ambassadeur wil ik mij dan ook inzetten om de huisartsenzorg in de regio te waarborgen en toegankelijk te houden. Ik wil graag contact hebben met alle huisartsen en samen proberen de zorg zo te vormen dat het aangekondigde zorginfarct in de toekomst in de regio hanteerbaar te houden.

Voor de afdeling Holland-Noord ben ik de afgevaardigde van de RHO HKN als bestuurslid. De andere twee ambassadeurs in Holland-Noord vertegenwoordigen de andere twee RHO.

Door de knelpunten en verbeterpunten in kaart te brengen en door oog te hebben voor de noden en wensen van de praktijkhouder wil ik graag de afstand tussen de LHV en de huisartsen in de regio verkleinen zodat ook de huisartsen in deze regio zich vertegenwoordigd voelen in het beleid van de LHV.

Mart Wieland

Mart Wieland

Afgevaardigde ledenvergadering

Portefeuilles:

 • Verbinden alle type huisartsen
 • Huisartsentekort en arbeidsmarkt

Ambassadeur worden iets voor jou?

Lijkt het jou ook leuk om jouw collega’s te vertegenwoordigen? Vraag je je af of het ambassadeurschap iets voor jou is? Laat het ons weten. Stel je vragen aan de ambassadeurs of kijk eens mee tijdens een overleg.
Lees hier meer over wat er van een ambassadeur verwacht wordt.

Regionale thema’s

Voor het organiseren van samenhangende huisartsenzorg in het gebied van de afdeling Noord-Holland Noord identificeren we de volgende speerpunten. Meer informatie vind je in ons prioriteitenplan.

Alle huisartsen en hun patiënten zijn gebaat bij voldoende huisartsen en goed functionerende praktijken. We zetten ons in om bestaande en dreigende tekorten aan huisartsen en assistenten terug te dringen en te voorkomen.

Steeds meer huisartsen ervaren huisvestingsproblemen. Voldoende en betaalbare huisvesting is essentieel voor de zorg. In de afdeling Noord-Holland Noord is drie op de tien huisartsen ontevreden over de huisvesting; vooral vanwege hoge kosten, gebrek aan ruimte en de technische staat van het pand. Op verschillende manieren zetten we ons in op dit thema.

Vanuit de LHV is per zorgverzekeraar een Overleg Team Huisartsenzorg (OTH) opgericht. Deze teams overleggen met de preferente zorgverzekeraar voor hun gebied over de inhoud en organisatie van landelijke thema’s. De afdeling Noord-Holland Noord zet een netwerk op om samen met de RHO het OTH VGZ te voeden met informatie.

We houden ons bezig met de belangenbehartiging van álle leden in de gebieden binnen de regio. Het ledencontact is de ‘voeding’ voor de keuzes die wij maken tijdens de Landelijke Ledenvergaderingen. Met het verdwijnen van de wagro, zoeken we naar manieren hoe we het beste de belangen van de niet-praktijkhoudende huisartsen kunnen behartigen.

Nieuw in onze regio?

Ben je nieuw in onze afdeling, bijvoorbeeld omdat je verhuisd bent of omdat je een nieuw lid bent van de LHV? Welkom! 

Wij – als ambassadeurs en LHV-medewerkers – zijn er voor jou. De ambassadeurs van de afdeling zijn huisartsen die door de leden zijn gekozen om alle huisartsen in onze regio te vertegenwoordigen. Wij vormen jouw vertegenwoordiging in de regio, zoals in contacten met andere regionale partijen, en naar het landelijke beleid via onze deelname aan de landelijke ledenvergadering van de LHV.

Er zijn binnen ons werkgebied verschillende huisartsenorganisaties actief. Met deze organisaties hebben wij regelmatig contact, wij vertegenwoordigen daarin ook jouw belangen.

Heb je vragen, wil je meedenken en meepraten, wil je weten wanneer er bijeenkomsten zijn waar je andere huisartsen binnen de regio kan ontmoeten? Je vindt het in onze HAweb-groep. Als lid van onze Afdeling krijg je daar automatisch toegang toe. Lukt het niet om toegang te krijgen tot de groep? Neem contact met ons op via noordhollandnoord@lhv.nl

Handige links en documenten

Contact

Heb je een vraag over regio-specifieke zaken? Wil je meedenken of meepraten. Neem gerust contact op met het regiobureau door te mailen naarnoordhollandnoord@lhv.nl.

Of bel ons op 085 – 048 01 30.

Heb je een vraag over je lidmaatschap? Ga naar Mijn LHV of neem contact op met de ledenadministratie

Hoogte Kadijk 143C (1e etage)
1018 BH Amsterdam

Het regiobureau

Deze LHV-medewerkers zetten zich elke dag in voor de LHV-leden van afdeling Noord-Holland Noord, Noord-Holland Midden en Amsterdam/Almere

 • Annemieke van Dijk

  Beleidsmedewerker

 • Iris Jansen

  Beleidsmedewerker

 • Karin Verhoef

  Beleidsmedewerker

 • Catrien van der Werf

  Regio-ondersteuner