Spring naar content

Over de huisarts

In Nederland bieden bijna 13.000 huisartsen samen met het praktijkteam huisartsenzorg aan patiënten. Wat is de rol van de huisarts, hoe werkt huisartsenzorg, vanuit welke kernwaarden werkt de huisarts en waar knelt het?

De huisartsenzorg is de basis van de gezondheidszorg in Nederland. Voor maar 15 euro per maand kunnen 17 miljoen mensen dagelijks bij de huisarts terecht. De huisarts en het huisartsenteam lossen 94 procent van de vragen en klachten van patiënten zelf op. Soms onder moeilijke omstandigheden, zoals tijdens de coronacrisis. Toch bedragen de totale kosten van de huisartsenzorg slechts 6 procent van de totale zorgkosten in Nederland.

“Ontzettend fijne huisarts en assistentes. Ik vind ze begripvol en er wordt samen met de patiënt naar de beste keuze gezocht. Een heel plezierig team.” De uitspraak van deze patiënt komt uit een onderzoek dat de LHV deed naar de waardering van de huisarts. De tevredenheid en het vertrouwen in de huisarts is groot. En dat is een mooie teamprestatie.

Hoe werkt de huisarts?

Huisartsen kennen hun patiënten en de gezinssituatie vaak al langere tijd. Hierdoor kunnen ze verbanden leggen tussen klachten en iemands persoonlijke achtergrond en situatie. De manier waarop huisartsen werken verschilt. De één heeft een heeft een eigen praktijk, de ander werkt in loondienst bij een gezondheidscentrum of andere huisarts. Weer anderen werken als zelfstandige bij wisselende praktijken. De huisartsenzorg zorgt ervoor dat slechts een klein deel van de patiënten wordt verwezen naar het ziekenhuis, de ggz of elders.

Knelpunten voor de huisarts

Veel huisartsen lopen tegen hun grenzen aan. Mensen en middelen groeien niet evenredig mee met de taken én administratieve lasten die erbij komen. In veel regio’s is een groot tekort aan huisartsen. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe, ook door de vergrijzing. En patiënten kunnen door bezuinigingen en wachtlijsten minder snel terecht in bijvoorbeeld een zorginstelling of de ggz.

Om dan toch de juiste keuzes te maken, is een sterk kompas nodig. Met heldere kernwaarden en kerntaken, die het handelen bepalen. Deze zorgen ervoor dat huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere professionals in de huisartsenpraktijk goed, vakbekwaam en met plezier hun werk kunnen doen.

 • De huisarts in cijfers

  Hoeveel huisartsen heeft Nederland en hoe groot is een normpraktijk? Wie werken er in een praktijk? En hoeveel patiënten behandelt een praktijk gemiddeld.

 • Hoe werkt de huisartsenzorg

  Overzicht van alle partijen waarmee de huisarts te maken heeft, de geldstromen binnen de gezondheidszorg en de bekostiging van de huisartsenzorg.

Kernwaarden van de huisarts

De kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop alle huisartsen werken.

 • Persoonsgericht: de mens staat centraal en niet zijn ziekte of beperking.
 • Medisch-generalistisch: de huisarts biedt passende medische zorg aan patiënten, niet te veel en niet te weinig.
 • Continu: de huisarts streeft naar een langdurige arts-patiëntrelatie en voert waar nodig regie.
 • Gezamenlijk: samen met de patiënt en het team bepaalt de huisarts wat passende zorg is.

Bekijk de kernwaarden van de huisarts in detail.

Kerntaken van de huisarts

Welke taken horen bij de huisarts? En welke passen beter bij andere (zorg)professionals? Met de 5 kerntaken maken huisartsen goede afwegingen of iets wel of niet hun verantwoordelijkheid is. Zo kunnen zij goede afspraken maken in de samenwerking met andere (zorg)professionals.

 1. medisch-generalistische zorg
 2. spoedeisende huisartsenzorg
 3. terminaal-palliatieve zorg
 4. preventieve zorg
 5. zorgcoördinatie

Naar Kerntaken in de praktijk en het competentieprofiel van de huisarts.

Aanbod huisartsenzorg: basis en extra zorg

Huisartsen zijn er voor alles en iedereen. Toch zijn er grenzen aan wat huisartsen kunnen bieden. Welke zorg mag van iedere huisarts worden verwacht, welke zorgtaken zijn optioneel en welke zorgtaken vallen er niet onder?

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg bestaat uit een basisaanbod en extra aanbod:

 • Het basisaanbod wordt door iedere huisartsenpraktijk geboden. Het basisaanbod gaat altijd vóór het extra aanbod.
 • Het extra aanbod betreft (verrichtingen)aanbod en zorg die huisartsoverstijgend zijn en vaak primair tot het takenpakket van andere zorgverleners behoort. Dit aanbod vergt extra scholing, deskundigheidsbevordering en/of een aangepaste praktijkvoering. Extra aanbod kan alleen worden geboden als het basisaanbod hierdoor niet in de verdrukking komt.

Ons advies is: weeg goed af wat binnen een praktijk, beschikbare uren en competenties mogelijk is.

Naar het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg.

Toekomst van het vak

Op dit moment (2021) formuleren we samen met het NHG een nieuwe toekomstvisie op het huisartsenvak.