Spring naar content

Vul hieronder de LHV-aanbodwijzer in

De LHV-aanbodwijzer is bestemd voor hulpvragen overdag. ANW betreft een andere situatie, waarbij mogelijk lokaal andere samenwerkingsafspraken in de keten gelden.

Meer over de LHV-aanbodwijzer?

Geef ik dat herhaalrecept van de specialist? Regel ik een hoog-laagbed? Help ik een gezonde patiënt om af te vallen? Sommige hulpvragen lijken in 5 minuten te regelen, maar blijken achteraf zomaar een uur te kosten. Die hulpvraag kan via allerlei kanalen binnenkomen: telefonisch, per mail, persoonlijk tijdens een consult of via een schriftelijke overdracht. Het kan gaan over een individuele patiënt of meer algemeen over een bepaalde taak die voor meerdere patiënten moet worden uitgevoerd.
Aan de hand van de hulpvraag doorloopt u – dit kan ook samen met een medewerker van de huisartsenpraktijk – de LHV Aanbodwijzer.

Maak uw keuzes

Stap voor stap maakt u keuzes om tot een antwoord te komen. De keuzes worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het antwoord kan zijn dat een hulpvraag geen basishuisartsenzorg is. Soms is de zorg die de patiënt nodig heeft ergens anders (beter) geregeld. Dat betekent niet dat u deze zorg niet mág leveren.
Mocht u tijd, ruimte, bekwaamheid en plezier hebben voor het uitvoeren van extra taken, dan kunt u dat organiseren als aanvullend of bijzonder aanbod tegen een speciaal tarief. De LHV Aanbodwijzer maakt u alleen ervan bewust dát u extra taken op zich neemt.

Aanbod huisartsenzorg

De LHV Aanbodwijzer is gebaseerd op het huidige Aanbod huisartsenzorg en de hernieuwde Kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.