Spring naar content

Vereniging van en voor alle huisartsen

Als vereniging moeten wij naadloos aansluiten bij uw wensen als huisarts en bij de ontwikkelingen in de zorg. Om u in de toekomst de juiste ondersteuning en kwaliteit te blijven bieden, is het nodig dat we onze structuur en onze manier van werken als vereniging aanpassen.

Elke huisarts en elke huisartsenpraktijk is uniek. U wilt erkenning en herkenning, ondersteuning en hulpmiddelen. Op dit moment vinden nog niet alle huisartsen dit bij de LHV. Er is dus nog werk aan de winkel.

We streven naar een laagdrempelige vereniging die een stem geeft aan alle huisartsen. Daarbij willen we ook de weg vrij maken voor meer samenwerking met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal. Zo blijft lidmaatschap van de LHV voor u vanzelfsprekend, nu én in de toekomst.

Prioriteiten 2021

Ondersteuning en informatie op maat

We willen dat u zich herkent in de LHV en zich bij ons thuis voelt. Dat u ziet en voelt dat de LHV uw belangen goed behartigt. En dat u zich optimaal door ons ondersteund voelt en toegevoegde waarde ziet in het lidmaatschap van de LHV.

We implementeren in 2021 de adviezen van het traject vertegenwoordiging, inspraak, betrokkenheid en eenheid (VIBE). Nieuwe vormen van automatisering en een nieuwe website maken het bovendien mogelijk om in onze communicatie en dienstverlening te differentiëren naar verschillende groepen huisartsen. Daardoor kunnen we u tijdig informeren over voor u relevante onderwerpen. En krijgt u sneller passend antwoord op uw vragen.

MOVE-IT

MOdernisering VEreniging Implementatie en Transitie (MOVE-IT) is de naam van het project wat de vereniging gaat begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel:

De ledenraad heeft akkoord gegeven op het voorstel van MOVE. Daarmee implementeren we een nieuw verenigingsmodel dat voldoet aan onze visie van één LHV, waarbij we inzetten op:

  1. gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden
  2. een herkenbare, benaderbare en betekenisvolle vereniging voor alle huisartsen
  3. samenwerking met andere huisartsenorganisaties
Een nieuw model

De LHV gaat van 23 kringen, tevens zelfstandige verenigingen, naar 1 landelijke huisartsen vereniging met een aantal afdelingen. Het resultaat is straks dat alle huisartsen lid zijn van 1 vereniging met 1 contributie en doelstelling. De afdelingen leveren regionaal maatwerk en vormen een bovenregionale schakel tussen lokale en regionale huisartsenorganisaties en de landelijk opererende LHV.

De afdelingen hebben drie hoofdfuncties:

  1. Belangenbehartiging van de individuele leden
  2. Dienstverlening aan leden
  3. Ledencontact

Uit tijdschrift De Dokter

MOVE-IT: vernieuwing LHV krijgt vorm

Elke huisarts doet mee

De LHV maakt geen onderscheid tussen huisartsen op basis van de gekozen werkvorm. De afdeling vertegenwoordigt dus alle artsen met en zonder (eigen) praktijk. Elke lid telt mee en heeft recht op ondersteuning, een stem in beslissingen en de richting van het beleid.

Ambassadeurs en afdelingsteam

De leden van een afdeling kiezen ambassadeurs die hen vertegenwoordigen bij lokale en regionale huisartsenorganisaties, stakeholders en andere partners. De ambassadeurs van een afdeling zijn een afspiegeling van de leden. De ambassadeurs kiezen zelf een vertegenwoordiger met stemrecht en een secondant die afgevaardigd worden naar de landelijke ledenvergadering. De ambassadeurs vormen met de professionals van het regiobureau een afdelingsteam dat ook kan schakelen met de specialisten van het landelijke bureau van de LHV.

Elke stem telt

Om elke stem te laten tellen heeft de ambassadeur bij stemmingen in de ledenvergadering de stemkracht van het aantal leden in de afdeling. Om (tegen) geluiden extra zichtbaar te maken, mogen individuele leden ook zelf hun stem uitbrengen in de ledenvergadering. Deze stemmen worden in mindering gebracht op de stemkracht van de ambassadeur uit die afdeling.

Via deze werkwijze is goed zichtbaar wat de verhoudingen zijn en wat de bezwaren zijn. Door getrapte verkiezingen te combineren met individueel stemrecht, is elke stem zichtbaar en hoorbaar zodat de ledenraad ook besluiten kan nemen die in overeenstemming zijn met het grondbeginselen dat leden niet benadeeld mogen worden door besluiten.

Takenpakket van de afdeling

De afdelingen maken elk afzonderlijk afspraken met de regionale huisartsen organisaties in hun regio over de onderlinge verdeling van taken en diensten. Daarmee voorkomen we dat onderwerpen of diensten dubbel uitgevoerd of behandeld worden. Door het ontdubbelen ontstaat meer duidelijkheid bij leden waar ze in eerste instantie moeten zijn, als ze inbreng hebben. Natuurlijk is de afdeling altijd de plek voor een lid om zijn of haar zorgen te uiten en kan de afdeling via de ambassadeurs altijd onderwerpen agenderen.

Tijdspad

De belangrijkste stap in 2021 is het opbouwen van de afdelingen. Zodra dit duidelijk is en de ledenraad akkoord is, worden in 2022 de kringen afgebouwd en vormen we 1 vereniging met ambassadeurs, afdelingsteams en een Ledenvergadering met de mogelijkheid tot individueel stemrecht.

Daarna begint het feitelijk pas. De LHV is dan landelijk, regionaal en lokaal 1 vereniging voor alle huisartsen. De betrokkenheid van alle huisartsen is en blijft daarvoor nodig.

Meer informatie en meepraten

Meer informatie, (nieuwe) verhalen uit verschillende regio’s en discussies over MOVE vindt u op het LHV-ledenplein.

Geen vanzelfsprekendheid

De afgelopen weken is er het nodige in de media verschenen over huisartsen die te maken kregen met bedreigingen en vandalisme. Omdat zij zich uitspreken over de corona-aanpak, omdat ze zich inzetten voor een hogere vaccinatiegraad, of ‘gewoon’ – zonder duidelijke aanleiding – omdat ze hun werk doen. De impact van die dreiging op deze huisartsen, hun medewerkers en de mensen om hen heen is enorm. Agressie tegen zorgverleners is volstrekt onacceptabel. En hoewel het helaas vaker gebeurt, mogen we er nooit blasé over gaan doen. We moeten ons daar als samenleving met zijn allen over blijven uitspreken: dit kan echt niet!

Donderdag 11 november ontvangen alle leden de nieuwe editie van de Dokter thuis. Margarita Tukker, derdejaars huisarts in opleiding in Hoensbroek, neemt u alvast mee door het nieuwe nummer.

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.