Standpunt Goodwill

 
Standpunt Goodwill
Bij het overdragen van een huisartspraktijk wordt steeds vaker goodwill gevraagd en betaald. Dit is de vergoeding voor de niet-materiële waarde van een huisartspraktijk. In 2007 heeft de Ledenraad van de LHV een standpunt aangenomen over het betalen van goodwill bij praktijkoverdracht. Dit standpunt is sindsdien niet gewijzigd, de LHV is tegen het vragen van goodwill bij een praktijkoverdracht.

In 2016 heeft de LHV een rondgang door het land gemaakt om te kijken of het standpunt nog voldoende actueel is en gedragen wordt door de leden. De werkelijkheid is namelijk dat het vragen en betalen van goodwill steeds vaker voorkomt. Bovendien is gebleken dat, hoewel de overheid en zorgverzekeraars tegen goodwill zijn, ze het juridisch niet kunnen verbieden.

Na discussies met praktijkhouders en waarnemers in het land, met de LHV-Ledenraad en met stakeholders als de VvAA, blijkt dat huisartsen in meerderheid tegen het vragen van goodwill zijn en dat de beroepsgroep het meest gebaat is bij een principieel nee. Het standpunt uit 2007 blijft daarmee het LHV-standpunt over goodwill.

Download het standpunt en de achtergrondnotitie bij het standpunt.

Bekijk de veelgestelde vragen over goodwill.