Spring naar content

Werken in loondienst

Overweeg je een arbeidsovereenkomst aan te gaan binnen de huisartsenzorg? Op deze pagina lees je alles over deze vorm van samenwerken, zowel in een huisartsenpraktijk (hidha) als in een gezondheidscentrum (hid). 

Waarom werken in loondienst?

Werken in loondienst biedt vele mogelijkheden. Ook met arbeidsovereenkomst kun je flexibel je werk indelen. Samen met je werkgever ga je in gesprek over jouw wensen.

Als huisarts heb je de keuze om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een andere huisarts. Deze variant wordt hidha genoemd (huisarts in dienst van een huisarts). Dit geldt als je een arbeidsovereenkomst afsluit met een huisartsenpraktijk. Sluit je een arbeidsovereenkomst af met een gezondheidscentrum of een andere organisatie, dan spreken we over hid (huisarts in dienst).

Verschil tussen in loondienst bij een praktijk en een gezondheidscentrum

Het verschil tussen een dienstverband aangaan met een huisartsenpraktijk of met een gezondheidscentrum ligt in de structuur van beide organisaties. De verdeling van verantwoordelijkheden is verschillend.

  • In een huisartsenpraktijk zijn de praktijkeigenaren verantwoordelijk voor de organisatie en de patiënten.
  • In een gezondheidscentrum is een bestuur verantwoordelijk voor de ontzorging en ondersteuning. Denk aan: collectieve inkoop, ICT-onderhoud, zorg voor het gebouw, personeelszaken, klachtbehandeling en financiën.
    Je bent in een gezondheidscentrum zelf verantwoordelijk voor de praktijkvoering.

In een gezondheidscentrum ligt de focus op de wijk. De dienstverlening in een gezondheidscentrum is meestal gericht op integrale wijkgerichte zorg. Dit komt doordat een gezondheidscentrum een multidisciplinair samenwerkingsverband is en meerdere disciplines en domeinen onder 1 dak gevestigd zijn.

Een gezondheidscentrum huisvest vaak meerdere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheker. Vaak zijn ook diëtisten, psychologen, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen, andere eerstelijnsprofessionals en welzijnsmedewerkers aan het centrum verbonden. Gezondheidscentra zijn vaak partner in stedelijke en regionale overleggen. Dat biedt kansen om bij te dragen aan innovatie en visievorming in breder verband. Lees meer over werken in een gezondheidscentrum.

Arbeidsvoorwaarden

Als huisarts ontvang je in principe een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uiteraard kun je gezamenlijk ook besluiten om een contract voor bepaalde tijd aan te gaan.

Ga je als huisarts een arbeidsovereenkomst aan met een huisartsenpraktijk? Dan geldt de Cao Hidha. Hierin staan de collectieve minimumarbeidsvoorwaarden. Je kunt afwijkende afspraken maken als die in je voordeel zijn. Ga je als huisarts een arbeidsovereenkomst aan met een gezondheidscentrum, dan wordt vaak nog de Cao Gezondheidscentra (AHG deel huisartsen) toegepast. Officieel is deze cao opgezegd. Dit betekent dat de cao niet meer automatisch van toepassing is bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten. Er kan zowel ten voordele als ten nadele worden afgeweken van deze cao.

Meer weten over je arbeidsvoorwaarden? Op onze Cao-pagina vind je antwoord op vele vragen. En LHV-leden bellen gratis met onze adviseurs.

Wat moet je regelen als je een arbeidsovereenkomst aangaat

Als je kiest voor een arbeidsovereenkomst maakt onderstaande lijst je wegwijs in de zaken die je moet regelen.

Ben je een startende huisarts? Bij Starten als huisarts vind je een aantal zaken die álle startende huisartsen moeten regelen, ongeacht de werkvorm die je kiest. Denk aan registraties, verzekeringen en pensioen.

Regel je verzekeringen met zorg. Naast de registratie als huisarts zijn er geen absolute voorwaarden waar een huisarts die werkt in dienstverband aan moet voldoen. De werkgever moet premies afdragen voor ziektekosten en werknemersverzekeringen, waaronder ziektewet en WIA. Bij kortdurende ziekte krijg je je loon doorbetaald. Het is zeer de moeite waard goed te analyseren wat je daadwerkelijk ontvangt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het verstandig om een goede rechtsbijstandverzekering te hebben. Jouw werkgever moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor je afsluiten voor je werk in de praktijk. Verder moet je een ziektekostenverzekering afsluiten. Over het verzekeringspakket kun je onderhandelen met je werkgever bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Een assurantieadviseur kan je voorlichten over verzekeringen en eventueel voor je onderhandelen.

Bekijk hier alle verzekeringen met korting via de LHV.

Kom naar de Hid(ha) dag

Op onze jaarlijkse geaccrediteerde nascholingsdag voor alle huisartsen in dienstverband kun je verschillende workshops bijwonen over verschillende thema’s. En je kunt volop netwerken met je collega-huisartsen.

Ledenvoordelen voor huisartsen in dienstverband

Onze vereniging komt op voor de belangen van ruim 14.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. Als huisarts in dienstverband bij een praktijk heb je een Regulier lidmaatschap. Het eerste jaar na je afstuderen krijg je korting.

Werk vinden als huisarts

Wil je in loondienst werken, maat worden in een praktijk of een eigen praktijk starten? Bekijk dan welke praktijken op zoek zijn naar een huisarts in onze LHV Praktijkmatch. LHV-leden kunnen gratis advertenties plaatsen.

Zoek je een baan als huisarts in een gezondheidscentrum? Kijk daarvoor ook op werkeninhetgezondheidscentrum.nl.