Spring naar content

Werken in loondienst

Overweegt u een arbeidsovereenkomst aan te gaan binnen de huisartsenzorg? Op deze pagina leest u alles over deze vorm van samenwerken, zowel in een huisartsenpraktijk (hidha) als in een gezondheidscentrum (hid). 

Waarom werken in loondienst?

Werken in loondienst biedt vele mogelijkheden. Ook met arbeidsovereenkomst kunt u flexibel uw werk indelen. Samen met uw werkgever gaat u in gesprek over uw wensen.

Als huisarts heeft u de keuze om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een andere huisarts. Deze variant wordt hidha genoemd (huisarts in dienst van een huisarts). Dit geldt als u een arbeidsovereenkomst afsluit met een huisartsenpraktijk. Sluit u een arbeidsovereenkomst af met een gezondheidscentrum of een andere organisatie, dan spreken we over hid (huisarts in dienst).

Verschil tussen in loondienst bij een praktijk en een gezondheidscentrum

Het verschil tussen een dienstverband aangaan met een huisartsenpraktijk of met een gezondheidscentrum ligt in de structuur van beide organisaties. De verdeling van verantwoordelijkheden is verschillend.

  • In een huisartsenpraktijk zijn de praktijkeigenaren verantwoordelijk voor de organisatie en de patiënten.
  • In een gezondheidscentrum is een bestuur verantwoordelijk voor de ontzorging en ondersteuning. Denk aan: collectieve inkoop, ICT-onderhoud, zorg voor het gebouw, personeelszaken, klachtbehandeling en financiën.
    U bent in een gezondheidscentrum zelf verantwoordelijk voor de praktijkvoering en heeft patiënten op naam.

In een gezondheidscentrum ligt de focus op de wijk. De dienstverlening in een gezondheidscentrum is meestal gericht op integrale wijkgerichte zorg. Dit komt doordat een gezondheidscentrum een multidisciplinair samenwerkingsverband is en meerdere disciplines en domeinen onder 1 dak gevestigd zijn.

Een gezondheidscentrum huisvest vaak meerdere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheker. Vaak zijn ook diëtisten, psychologen, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen, andere eerstelijnsprofessionals en welzijnsmedewerkers aan het centrum verbonden. Gezondheidscentra zijn vaak partner in stedelijke en regionale overleggen. Dat biedt u kansen om bij te dragen aan innovatie en visievorming in breder verband. Lees meer over werken in een gezondheidscentrum.

Arbeidsvoorwaarden

Als huisarts ontvangt u in principe een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uiteraard kunt u gezamenlijk ook besluiten om een contract voor bepaalde tijd aan te gaan.

Gaat u als huisarts een arbeidsovereenkomst aan met een huisartsenpraktijk? Dan geldt de Cao Hidha. Hierin staan de collectieve minimumarbeidsvoorwaarden. U kunt afwijkende afspraken maken als die in  uw voordeel zijn. Gaat u als huisarts een arbeidsovereenkomst aan met een gezondheidscentrum, dan wordt vaak nog de Cao Gezondheidscentra (AHG deel huisartsen) toegepast. Officieel is deze cao opgezegd. Dit betekent dat de cao niet meer automatisch van toepassing is bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten. Er kan zowel ten voordele als ten nadele worden afgeweken van deze cao.

Meer weten over uw arbeidsvoorwaarden? Op onze Cao-pagina vindt u antwoord op vele vragen. En LHV-leden bellen gratis met onze adviseurs.

Lees verder

Wat moet u regelen als u een arbeidsovereenkomst aangaat

Als u kiest voor een arbeidsovereenkomst maakt onderstaande lijst u wegwijs in de zaken die u moet regelen.

Bent u een startende huisarts? Bij Starten als huisarts vindt u een aantal zaken die álle startende huisartsen moeten regelen, ongeacht de werkvorm die u kiest. Denk aan registraties, verzekeringen en pensioen.

Regel uw verzekeringen met zorg. Naast de registratie als huisarts zijn er geen absolute voorwaarden waar een huisarts die werkt in dienstverband aan moet voldoen. De werkgever moet premies afdragen voor ziektekosten en werknemersverzekeringen, waaronder ziektewet en WIA. Bij kortdurende ziekte krijgt u uw loon doorbetaald. Het is zeer de moeite waard goed te analyseren wat u daadwerkelijk ontvangt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het verstandig om een goede rechtsbijstandverzekering te hebben. Uw werkgever moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u afsluiten voor uw werk in de praktijk. Verder moet u een ziektekostenverzekering afsluiten. Over het verzekeringspakket kunt u onderhandelen met uw werkgever bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Een assurantieadviseur kan u voorlichten over verzekeringen en eventueel voor u onderhandelen.

Bekijk hier alle verzekeringen met korting via de LHV.

Als huisarts in dienstverband bij een praktijk neemt u deel aan de pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Deze regeling voorziet ook in een pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid.

In de Cao Hidha is afgesproken dat de verdeling van de te betalen premies tussen werkgever-werknemer 50/50 bedraagt en fiscaal aftrekbaar is. Groot voordeel van deze regeling is dat u, bij overstap naar een andere huisarts of wanneer u bijvoorbeeld een eigen praktijk gaat beginnen, niets hoeft te regelen voor het pensioen. De deelneming loopt namelijk gewoon door.

De pensioenuitkering bij arbeidsongeschiktheid houdt in dat u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatst verdiende loon krijgt doorbetaald. De eerste 2 jaar is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Conform de Cao Hidha moet het eerste ziektejaar 100 procent loon worden doorbetaald en het tweede ziektejaar 70 procent.

Het komt voor dat u als huisarts in dienstverband een periode uw beroep niet uitoefent. Deze regeling houdt daar rekening mee. De regeling biedt tegen betaling een voortzetting van de pensioenopbouw gedurende 3 maanden. Ook het partnerpensioen blijft volledig verzekerd.

Kom naar de Hid(ha) dag

Op onze jaarlijkse geaccrediteerde nascholingsdag voor alle huisartsen in dienstverband kunt u verschillende workshops bijwonen over verschillende thema’s. En u kunt volop netwerken met uw collega-huisartsen.

Ledenvoordelen voor huisartsen in dienstverband

Onze vereniging komt op voor de belangen van ruim 14.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. Als huisarts in dienstverband bij een praktijk hebt u een Regulier lidmaatschap. Het eerste jaar na uw afstuderen krijgt u korting.

Werk vinden als huisarts

Zoekt u een baan als huisarts in een gezondheidscentrum? Kijk voor vacatures op werkeninhetgezondheidscentrum.nl. Wilt u ergens anders in loondienst óf uw eigen praktijk starten? Raadpleeg dan onze LHV Vacaturebank & praktijkmatch. LHV-leden kunnen gratis op vacatures reageren. In de Vacaturebank vindt u zowel vacatures voor huisartsen in dienstverband, als andere functies zoals docent aan de huisartsenopleiding