Spring naar content

Fase 2: Welk soort praktijk kiest u?

Welk soort praktijk past bij u? Een solopraktijk, duopraktijk, HOED, groepspraktijk of een nulpraktijk? En is een apotheekhoudende praktijk iets voor u? Maak kennis met de verschillende praktijkvormen.

Uw voorkeuren

Het zoeken naar een praktijk begint met een goede zelfanalyse. Hoe beter u weet wie u bent en wat u wilt, hoe groter de kans dat u een praktijk vindt die bij u past.

 • Welke kennis, ervaring en vaardigheden neemt u mee, of wilt u juist ontwikkelen? Wat zegt uw karakter? Houdt u van gezelschap of bent u meer op zichzelf? Treedt u graag op de voorgrond of kijkt u eerst de kat uit de boom? Bent u creatief of werkt u het liefst gestructureerd? En spreekt een formele of juist een informele werksfeer u aan?
 • Waar wilt u zich wilt vestigen en met welke patiëntenpopulatie u wilt werken?
 • Wilt u fulltime werken of liever parttime? Werkt u liever in een groot team dat om meer personeelsmanagement vraagt? Of voelt u zich juist thuis in een kleinere praktijk met een kleinere populatie en meer tijd voor de patiënt?

Mijn Praktijkstart

Bent u benieuwd welke praktijkvorm bij u past? Laat u inspireren door de ervaringsverhalen van collega’s die u voorgingen in het starten van een eigen praktijk.

Interessant als praktijkvorm als u:

 • Graag uw eigen koers vaart en over alles zelf wilt beslissen.
 • Zelf wilt bepalen hoeveel en wanneer u werkt.
 • Het prettig vindt dat alle inkomsten uit uw praktijk voor uzelf zijn.

Interessant als praktijkvorm als u:

 • Graag parttime werkt en niet alles alleen wilt hoeven doen.
 • De taken graag verdeelt, zodat u beiden kunt doen waar u goed in bent.

Interessant als praktijkvorm als u:

 • Wilt samenwerken met meerdere huisartsen in één praktijkpand, waarbij u wel uw autonomie behoudt.
 • Praktijkkosten zoals schoonmaak en ict wilt delen met andere solo- en duo-praktijkhouders in uw pand. Bekijk hier de modelovereenkomsten voor een kostenmaatschap.
 • Kosten voor personeel wilt delen.

Interessant als praktijkvorm als u:

 • Energie krijgt van samenwerken binnen een team.
 • De hele praktijkvoering – van zorg tot inrichting – graag samen met anderen vormgeeft.
 • Het bedrijfsrisico, de investeringen én de inkomsten bij voorkeur samen deelt.
 • Behoefte heeft aan collega’s voor overleg en reflectie.

In een gezondheidscentrum werkt u met andere eerstelijnszorgaanbieders onder één dak, bijvoorbeeld een apotheek, fysiotherapeut, of psycholoog. Zo kunt u bij ingewikkelde zorgvragen makkelijk overleggen. Ook voor patiënten is dit fijn. Lees hier meer over het werken in een gezondheidscentrum.

Interessant als praktijkvorm als u:

 • echt helemaal zelf wilt bepalen hoe u uw praktijk inricht
 • een pionier bent die houdt van veel vrijheid
 • graag uitdagingen aangaat

Wat vindt u in het Handboek Praktijkstart over de nulpraktijk:

 • Bij het starten van een nulpraktijk bepaalt u alles zelf. Een ondernemersplan geeft u richting en helpt u de bank te overtuigen van de levensvatbaarheid van uw praktijk.
 • Bij een nulpraktijk groeit uw inkomen geleidelijk. Toch moet u direct een aantal flinke investeringen doen. Dat vraagt om een realistische financiële begroting.
 • Heeft u een regio op het oog waar u zich wilt vestigen? Een haalbaarheidsonderzoek brengt in kaart hoeveel behoefte daar is aan uitbreiding van de huisartsenzorg.
 • Ook vindt u in het handboek tips over het sluiten van een contract met de zorgverzekeraar, tips voor het opbouwen van een patiëntenbestand en opties voor aanvullende inkomstenbronnen – zoals waarnemen of keuringen en reizigersadvisering.

Apotheekhoudend huisarts

Interessant als praktijkvorm als u:

 • zich wilt verdiepen in het medische én farmaceutische dossier van uw patiënten, om zo een completer patiëntbeeld te krijgen  
 • liefde hebt voor het platteland en haar populatie, waar de apotheekvergunning onlosmakelijk mee is verbonden
 • het huisartsenvak in de volle breedte wilt uitvoeren en bereid bent meer zelf te doen, zoals kleine chirurgische ingrepen en verloskunde
 • een flinke portie ondernemerszin hebt

Meer informatie over de apotheekhoudende praktijk.

Wat vindt u in het Handboek Praktijkstart:

 • Regel op tijd uw apotheekvergunning en de hoofdvergunning, of associatievergunning. Dit duurt 120-160 dagen! 
 • U ontvangt inkomsten door farmaceutische zorgprestaties en uit verkoop van medicatie. Het tarief voor farmaceutische zorgprestaties is vrij onderhandelbaar. Verdiep u in de vergoedingssystemen en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars.
 • Bij overname van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk wordt over het algemeen goodwill gevraagd voor het apotheekgedeelte. Over de hoogte kunt u onderhandelen.
 • In de apotheek moeten één of meer assistenten werken met het diploma apothekersassistent. Denk dus na over de samenstelling van uw team.

Rechtsvormen

Als u uw praktijk inschrijft bij de Kamer van Koophandel dan kiest u een rechtsvorm. Welke rechtsvorm bij u en uw eventuele collega’s past, hangt af van de plannen, doelstellingen en toekomstvisie zoals beschreven in uw ondernemersplan. Laat u vooraf ook adviseren door een (fiscaal) jurist met verstand van de gezondheidszorg. In het handboek leest u er meer over.

De meeste huisartsen met een solopraktijk kiezen voor deze rechtsvorm. Bij een eenmanszaak ligt de belastingdruk meestal het laagst. Nadeel is dat u met uw privé­ en bedrijfsvermogen aansprakelijk bent voor handelingen van de eenmanszaak. Het woord ‘eenmanszaak’ is overigens enigszins misleidend. Ook met een eenmanszaak kunt u personeel hebben.

Wilt u uw beroep samen met andere huisartsen als zelfstandig ondernemer uitoefenen? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. Bij een maatschap:

 • brengen twee of meer maten iets in (zoals arbeid en/of kapitaal)
 • delen de maten het financiële voordeel (of nadeel)
 • maken de maten samen strategische keuzes

Het is niet verplicht maar wel sterk aan te raden om een maatschapscontract op te stellen. Gebruik onze modelovereenkomsten voor diverse maatschappen.

Er zijn twee vormen van een maatschap: volledige maatschap en kostenmaatschap. Lees in het handboek welke bij u past.

De besloten vennootschap (bv) beperkt uw persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van uw praktijk. In bepaalde gevallen kunt u wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Voor de gemiddelde huisarts zal praktijkvoering met een bv fiscaal niet aantrekkelijk zijn. Uw accountant of fiscaal adviseur kan u daarover adviseren. Bij grote investeringen zoals de bouw van een nieuw gezondheidscentrum kan een bv wél aan te raden zijn

De stichting komt als rechtsvorm voor een huisartsenpraktijk weinig voor. Een belangrijk nadeel is dat winst niet zonder meer aan de huisarts(en) mag worden uitgekeerd. Daarom is de stichting voor individuele praktijken vaak niet geschikt. Bij samenwerkingsverbanden, zoals zorggroepen, komt deze rechtsvorm vaker voor.

Overnameproces

In het handboek vindt u volop informatie over het overnameproces. Van kennismaking tot onderhandelen over de prijs. En van de overnameovereenkomst tot de intentieverklaring. We benoemen ook de verschillende overeenkomsten en adviseurs die u hierbij nodig heeft.