Spring naar content

Werken in dienstverband bij een gezondheidscentrum (hid)

Wilt u zich focussen op de patiëntenzorg met eigen patiënten op naam, zonder alle verantwoordelijkheden van het ondernemerschap en een eigen praktijk? En zoekt u tegelijkertijd een flexibele werkomgeving met de zekerheden van een dienstverband? Overweeg dan om als huisarts te gaan werken bij een gezondheidscentrum.

Cao Gezondheidscentra

Samenwerken via een arbeidsovereenkomst heeft als voordeel dat u arbeidsrechtelijke bescherming geniet. U kunt niet zomaar zonder werk komen te zitten. Tijdens uw vakantie wordt u doorbetaalt, als ook bij ziekte.

Als huisarts bij een gezondheidscentrum sluit u een arbeidsovereenkomst met dat gezondheidscentrum. Benieuwd naar de arbeidsvoorwaarden? Op dit moment geldt voor huisartsen bij gezondheidscentra nog de nawerking van de Cao Gezondheidscentra/AHG. Deze cao zal op termijn (naar verwachting 2022/2023) worden samengevoegd met de Cao Huisartsenzorg. Er is nu een kortlopende cao afgesloten en er wordt gesproken over samenvoegen. Zodra er concrete resultaten zijn dan informeert de LHV u daarover via website en nieuwsbrief.

Werken in een gezondheidscentrum

Hier leest u meer over werken in dienstverband bij een gezondheidscentrum, wat het verschil is met een praktijk en hoe u daar werkt als huisarts.

Het feitelijke verschil tussen een dienstverband aangaan met een huisartsenpraktijk of met een gezondheidscentrum, ligt in de structuur van beide organisaties. En is de verdeling van verantwoordelijkheden.

  • In een huisartsenpraktijk zijn de praktijkeigenaren verantwoordelijk voor de organisatie en de patiënten.
  • In een gezondheidscentrum is een bestuur verantwoordelijk voor de ontzorging en ondersteuning. Maar bent u als huisarts zélf verantwoordelijk voor de praktijkvoering en heeft u patiënten op naam. Denk bijvoorbeeld aan: de collectieve inkoop, het regelen en onderhouden van ICT en het overnemen van andere overheadzaken (zorg voor het gebouw, P&O, klachtbehandeling, financiën).

Een ander verschil van werken in een gezondheidscentrum ten opzichte van een huisartsenpraktijk, is de focus op de wijk. De dienstverlening in een gezondheidscentrum is meestal gericht op integrale wijkgerichte zorg. Dit vloeit voort uit het feit dat een gezondheidscentrum een multidisciplinair samenwerkingsverband is en meerdere disciplines en domeinen onder één dak gevestigd zijn.

Een gezondheidscentrum huisvest vaak meerdere huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheker. Vaak zijn ook diëtisten, psychologen, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen, andere eerstelijns professionals en welzijnsmedewerkers aan het centrum verbonden.

Gezondheidscentra zijn vaak partner in stedelijke en regionale overleggen. Dat biedt u kansen om bij te dragen aan innovatie en visievorming in breder verband.

De keuze om wel of geen dienstverband met een werkgever aan te gaan is met name een persoonlijke voorkeur. Vindt u het wel of niet prettig om ondernemer te zijn? Om alle verantwoordelijkheid te dragen voor een eigen praktijk? En wilt u mogelijk ook nog andere ‘taken’ naast uw functie kunnen uitoefenen? Hoe belangrijk vindt u de continuïteit van uw patiëntzorg en wilt u graag een langdurige samenwerkingsrelatie aangaan met uw patiënten? Deze factoren wegen uiteindelijk allemaal in de afweging welke werkvorm het beste bij u als persoon past.

Lees ook Werken in dienstverband bij een praktijk.

Via een dienstverband kunt u nog steeds flexibel uw werk indelen. Het gaat hierbij vooral om samen met uw werkgever het goede gesprek aan te gaan over uw wensen.

Een groot voordeel van een dienstverband betreft de arbeidsrechtelijke bescherming die u geniet. Mocht u ziek worden, dan hoeft u niet ‘te leuren’ voor een plaats waar u goed kunt re-integreren. Als er tijdelijk geen werk is, zoals gebeurde aan het begin van de coronapandemie, bent u met een dienstverband verzekerd van inkomen. Net als gedurende u vakantie. Ook heeft u een persoonlijk budget voor alle beroeps gerelateerde kosten (zoals abonnementen, opleiding en scholing). Zo kunt u zich professioneel verder ontwikkelen.

Als nadeel wordt wel eens benoemd dat er wordt gewerkt onder het ‘regime’ van een werkgever. Juist in een gezondheidscentrum heeft u als huisarts nog steeds veel inspraak als het om de zorg gaat. Door samen het gesprek aan te gaan leert de praktijk dat er in de samenwerking veel mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld om later te starten als u jonge kinderen heeft, of om meer inspraak te hebben in bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg.

Op deze website vindt u alle voordelen op een rij, een reeks praktijkvoorbeelden en vacatures in gezondheidscentra.

Naar werkeninhetgezondheidscentrum.nl

Werk vinden bij een gezondheidscentrum

Zoekt u een baan als huisarts in een gezondheidscentrum? Kijk voor vacatures op werkeninhetgezondheidscentrum.nl.

Wilt u toch ergens anders in loondienst óf uw eigen praktijk starten? Raadpleeg dan onze LHV Vacaturebank & praktijkmatch. LHV-leden kunnen gratis op vacatures reageren, of zich als praktijkzoeker registreren. In de Vacaturebank vindt u zowel vacatures voor huisartsen in dienstverband, als andere functies zoals docent aan de huisartsenopleiding. In de Praktijkmatch vindt u praktijken die worden aangeboden.

Ledenvoordelen voor huisartsen in dienst bij een gezondheidscentrum

Onze vereniging komt op voor de belangen van ruim 13.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. Als huisarts in dienst bij een gezondheidscentrum hebt u een Regulier lidmaatschap. Daarmee hebt u toegang tot alle producten, adviezen en diensten exclusief voor onze leden. Zoals: