Vereniging

 
De Landelijke Huisartsen Vereniging is dé huisartsenvereniging van Nederland. Wij verbinden 12.000 leden (huisartsen en huisartsen in opleiding) met elkaar. We behartigen hun belangen, zowel van huisartsen als professionals, als van hun praktijken en van het huisartsenvak.

We maken ons sterk voor de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde: gezamenlijk, medisch-generalistisch, continu en persoonsgericht. We zorgen dat huisartsen optimaal hun vak kunnen uitoefenen. Alleen dan kunnen huisartsen de best mogelijke zorg voor hun patiënten bieden. We ondersteunen onze leden bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. We zijn een betrouwbare gesprekspartner voor overheden, zorgverzekeraars, andere verenigingen van zorgverleners en andere organisaties.

Wat wij doen

Onze belangrijkste activiteiten zijn te scharen onder de 6 kerntaken van de LHV.

  1. Versterken strategische positie van de huisartsenzorg
  2. Materiële belangenbehartiging
  3. Krachtenbundeling beroepsgroep
  4. Verbeteren kwaliteit huisartsenzorg
  5. Ondersteuning bij uw praktijkvoering en beroepsuitoefening
  6. Ledenvoordeel

Meer informatie over de LHV