Spring naar content

LHV kritisch en bezorgd over zorg bij Bredase Co-Med-praktijken

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt uit recente berichtgeving. Een groot aantal patiënten krijgt daar niet of moeizaam de zorg die ze nodig hebben. LHV-bestuurslid en huisarts Hilly ter Veer reageerde hierop in de uitzending van EenVandaag op 9 augustus: “Dit is een onwenselijke situatie, die tot onveilige situaties kan leiden. De zorgverzekeraar zou verantwoordelijkheid en regie moeten nemen om te voorkomen dat patiënten de dupe blijven.”

Verhalen van betrokken patiënten en huisartsen en meldingen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd schetsen een zorgelijk beeld van de situatie voor meer dan 10.000 patiënten in de Bredase wijk.

Continuïteit van zorg

Er zijn inmiddels verschillende partijen en organisatievormen in de huisartsenzorg actief. Onderling verschillen die veel in bijvoorbeeld de schaalgrootte en de continuïteit van patiëntenzorg. Er zijn partijen die een effectieve vorm hebben gevonden waarbij huisartsen regie hebben en tegelijkertijd ondersteund worden in bijvoorbeeld ICT, management en praktijkpand.

Maar we zien ook partijen die voor een andere invulling kiezen, met minder of geen vaste huisartsen, wisselende personeelsleden en beperkte bereikbaarheid en beschikbaarheid. Hilly ter Veer waarschuwde in EenVandaag voor deze laatste ontwikkeling: ‘Continuïteit is de ziel van de huisartsenzorg. Als er initiatieven zijn die daaraan tornen, dan zijn we daar faliekant op tegen. Continuïteit betekent het hebben van een of enkele vaste huisartsen en medewerkers, de mogelijkheid om een vaste arts-patiënt-relatie op te bouwen. Dat is zo belangrijk; uit onderzoek blijkt dat mensen daardoor langer leven, gezonder leven en minder zorg gebruiken. De huisartsenpraktijk moet daarnaast laagdrempelig toegankelijk blijven voor iedereen. Ook voor de grote groep patiënten met beperkte gezondheids- en digitale vaardigheden. Te veel leunen op digitalisering is dus niet wenselijk.’

Rol voor zorgverzekeraar

Wij vinden dat de zorgverzekeraar in de regio verantwoordelijkheid en regie moet nemen om goede zorg voor patiënten te waarborgen, de verzekeraar heeft immers een zorgplicht. Op andere plekken hebben we gezien dat met hulp van de zorgverzekeraar en vaak ook de gemeente lokale oplossingen kunnen worden gevonden.

Nieuws

De huidige Cao Hidha loopt tot en met april 2024. Inmiddels zijn de onderhandelingen gestart over één cao voor huisartsen

De salarisschalen in de Cao Huisartsenzorg worden per 1 februari 2024 aangepast. Werknemers krijgen een structurele loonsverhoging die ingaat op

Alle partijen* hebben nu ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg per 1 januari 2024. Werkgevers- en werknemerspartijen zijn blij dat