Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 19/03/2020 - 11:29
Huisartsentekorten
Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over huisartsentekorten. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.

Tekorten aan huisartsenzorg komt in allerlei vormen voor: openstaande vacatures voor huisartsen, patiëntenstops bij huisartspraktijken, moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden, afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken, het niet verkocht krijgen van ANW-diensten, enzovoort. Net als de verschijningsvormen, zijn de oorzaken divers.

Een tekort aan huisartsen dan wel huisartsenzorg is onwenselijk voor patiënten en voor huisartsen zelf. Het is in het belang van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg dat (dreigende) tekorten worden gekeerd en opgelost.

 • Bij ongewijzigd beleid/situatie:

  • Voorziet de LHV toename van de moeilijkheden bij praktijkopvolging en het regelen van waarneming (in achterstandswijken en in dunbevolktere gebieden);
  • Voorziet de LHV voor de nabije toekomst een probleem in de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg in Nederland.

  Gezien het grote belang van de beschikbaarheid van huisartsenzorg (iedere inwoner moet bij een huisarts terecht kunnen) en voor het functioneren van het zorgstelsel (de huisarts als poortwachter van de zorg en vaak eerste aanspreekpunt voor patiënten), wil de LHV problemen vóór zijn. Daarom stellen wij dat een tijdige, nadere analyse van de (dreigende) problematiek nodig is en daaropvolgend de benodigde acties.

 • Na overleg met minister Bruins van VWS in maart 2018, hebben LHV en VWS besloten samen onderzoek te laten doen naar de problematiek achter (dreigende) huisartsentekorten. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureaus NIVEL en Prismant.

  In december 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd (een pdf van het rapport kunt u hier downloaden). Uit het onderzoek blijkt dat er in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan. Afhankelijk van de exacte stijging van de zorgvraag kan dat tekort zich zelfs landelijk voordoen. Er zijn dan niet meer genoeg huisartsen in Nederland om de benodigde zorg te bieden. Het rapport van Nivel en Prismant biedt ook inzichten in de oorzaken van de problematiek en een aanzet voor oplossingsrichtingen. Download hier de factsheet (pdf) met de voornaamste uitkomsten.

  Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen LHV en VWS een plan van aanpak.

Stel uw vraag

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra

(038) 46 01 251