Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 07/12/2020 - 14:51
Huisartsentekorten
Voor de LHV is het onderwerp huisartsentekorten een van haar prioritaire onderwerpen. Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over tekorten aan huisartsen. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.

Tekorten aan huisartsenzorg komen in allerlei vormen voor:

 • Openstaande vacatures voor huisartsen;
 • Patiëntenstops bij huisartsenpraktijken;
 • Moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden;
 • Afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken;
 • Het niet verkocht krijgen van ANW-diensten, enzovoorts.

Net als de verschijningsvormen, zijn de oorzaken divers.

Een tekort aan huisartsen dan wel huisartsenzorg is onwenselijk voor patiënten en voor huisartsen zelf. Het is in het belang van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg dat (dreigende) tekorten worden gekeerd en opgelost.

 • Als er te weinig huisartsen zijn voor de hoeveelheid zorg die patiënten vragen, dan krijgen de huidige huisartsen het steeds drukker. En dat terwijl de werkdruk nu al erg hoog is. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk kunnen structurele, omvangrijke tekorten er toe leiden dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg. Dat wil de LHV voorkomen.

  Daarom is snelle en duidelijke actie nodig. Dit kan de LHV en dit kunnen huisartsen niet alleen doen. Er zijn veel partijen die invloed hebben op de oorzaken en dus ook op de oplossingen van de tekorten. Denk aan zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de huisartsenopleidingen en patiënten. Maar ook andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, gemeenten, provincies en de huisartsen zelf.

  Het belangrijkste in de aanpak van de huisartsentekorten is volgens de LHV het aantrekkelijker maken van het vak. Het werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is hoog.

  De praktijkvoering is daarbij ook een stuk ingewikkelder geworden en vergt meer tijd en afstemming. Om het vak aantrekkelijk te houden voor iedereen en te zorgen dat huisartsen hun tijd zoveel mogelijk aan patiënten kunnen besteden, moet er iets aan die werkdruk en het werkplezier worden gedaan. We zetten in op:

  • Minder administratieve lasten;
  • Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de praktijkvoering;
  • Ruimte om extra personeel in te schakelen en het team uit te breiden;
  • Ondersteunen van de samenwerking tussen praktijken;
  • En letterlijk ruimte. Dus investeringen kunnen doen in de gebouwen waarin huisartsen werken. Zodat er plek is voor meer en andere medewerkers en de praktijken helemaal toegerust zijn om prettig en veilig in te werken.

  We benaderen andere organisaties en instanties die invloed op deze factoren hebben. Op een aantal punten trekken we samen op met het ministerie van VWS, zie de informatie onder ‘Aanpak’.

 • De LHV en het ministerie van VWS hebben samen onderzoek laten doen naar de problematiek achter (dreigende) huisartsentekorten. Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Nivel en Prismant.

  In december 2018 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd (een pdf van het rapport kunt u hier downloaden). Uit het onderzoek blijkt dat er in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen dreigt te ontstaan. Afhankelijk van de exacte stijging van de zorgvraag kan dat tekort zich zelfs landelijk voordoen. Er zijn dan niet meer genoeg huisartsen in Nederland om de benodigde zorg te bieden.

  Download hier de factsheet (pdf) met de voornaamste uitkomsten.

 • Aanpak

  +

  Er zijn regionale, regio-overstijgende en landelijke oorzaken voor de tekorten aan huisartsen. Er is dus op alle vlakken inzet nodig.

  Wat doet de LHV in samenwerking met VWS

  Over de landelijke aanpak hebben de LHV en het ministerie van VWS een plan van aanpak opgesteld. We zetten onder meer in op:

  • het verlagen van de werkdruk van de huisarts;
  • het opleiden van meer huisartsen;
  • het beter spreiden van de opleidingsplekken en het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld;
  • het verkennen van mogelijkheden om taken binnen de praktijk en binnen een regio anders te verdelen. Bijvoorbeeld door de inzet van (andere vormen van) personeel en meer samenwerking tussen praktijken;
  • het ondersteunen van een regionale aanpak in de regio’s waar de nood het hoogst is.

  Deze aanpak moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de huisartsenzorg, met speciale aandacht voor het praktijkhouderschap.

  Wat doet de LHV nog meer

  Naast de aanpak samen met VWS zijn er verschillende zaken waar we als LHV zelf mee bezig zijn. De LHV Huisartsenkringen in verschillende regio’s en andere huisartsenorganisaties werken aan de aanpak van de problematiek. In veel Huisartsenkringen zijn er regionale plannen om meer huisartsen te werven en om het werk anders met elkaar te verdelen en in te richten. In de komende jaren is dat op meer plekken nodig. De LHV verzamelt bestaande aanpakken, leert daarvan en deelt de goede voorbeelden met andere regio’s.

  Daarnaast adviseren we huisartsen over praktijkoverdracht, over het werven van nieuwe huisartsen en een opvolger en ondersteunen we huisartsen die interesse hebben om zich te gaan vestigen.  

  Ook stimuleren we andere organisaties om hun bijdrage te leveren aan de aanpak van de huisartsentekorten. Zo hebben we geregeld contact met de huisartsenopleidingen en de zorgverzekeraars.

Stel uw vraag

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra

(085) 048 01 01