Voor en door huisartsen
 
 

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 20/12/2018 - 17:06
Huisartsentekorten
Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over huisartsentekorten. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Een compleet en actueel landelijk overzicht ontbreekt.

Tekorten aan huisartsenzorg komt in allerlei vormen voor: openstaande vacatures voor huisartsen, patiëntenstops bij huisartspraktijken, moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden, afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken, het niet verkocht krijgen van ANW-diensten, enzovoort. Net als de verschijningsvormen, zijn de oorzaken divers.

Een tekort aan huisartsen dan wel huisartsenzorg is onwenselijk voor patiënten en voor huisartsen zelf. Het is in het belang van de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg dat (dreigende) tekorten worden gekeerd en opgelost.

Bij ongewijzigd beleid/situatie:

  • Voorziet de LHV toename van de moeilijkheden bij praktijkopvolging en het regelen van waarneming (in achterstandswijken en in dunbevolktere gebieden);
  • Voorziet de LHV voor de nabije toekomst een probleem in de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg in Nederland.

Gezien het grote belang van de beschikbaarheid van huisartsenzorg (iedere inwoner moet bij een huisarts terecht kunnen) en voor het functioneren van het zorgstelsel (de huisarts als poortwachter van de zorg en vaak eerste aanspreekpunt voor patiënten), wil de LHV problemen vóór zijn. Daarom stellen wij dat een tijdige, nadere analyse van de (dreigende) problematiek nodig is en daaropvolgend de benodigde acties.

Na overleg met minister Bruins van VWS in maart 2018, hebben LHV en VWS besloten samen onderzoek te gaan doen naar de problematiek achter (dreigende) huisartsentekorten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau NIVEL en Prismant. Het bestaat uit verschillende onderdelen en methoden, waarvoor o.a. praktijkhouders, niet-gevestigde huisartsen en aankomend huisartsen worden bevraagd.

 Het onderzoek moet antwoord geven op de vragen:

  1. Hoe is de verhouding tussen vraag naar en aanbod van huisartsenzorg in de verschillende gebieden van Nederland?
  2. Wat zijn de bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied of in een (bepaalde) praktijk te willen werken?
  3. Welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg over het land?

Stel uw vraag

Erik Dijkstra

Erik Dijkstra

(038) 46 01 251