Spring naar content

Het Grote Zorgdebat 2023 geeft zorg de plek die het verdient

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat, dat de LHV samen met andere zorgorganisaties organiseerde, kreeg de zorg de aandacht die het verdient. Belangrijke thema’s kwamen aan de orde waaronder arbeidsmarkt, preventie, passende zorg en vergrijzing.

Foto door Annemieke Borrias

LHV-voorzitter a.i. Aard Verdaasdonk sprak vooraf bij het Grote Zorgdebat met kandidaat-Kamerleden: “Bijna alle partijen zien dat er echt iets moet gebeuren om te zorgen dat nu en in de toekomst iedere Nederlander nog een huisarts heeft. Een groot aantal partijen heeft bijvoorbeeld afgelopen zomer een motie voor structurele financiering van Meer tijd voor de Patiënt gesteund; helaas heeft deze motie het niet gehaald. Veel partijen zoeken oplossingen voor de grote huisvestingsproblemen van huisartsen. Omdat gemeenten nu actief betrokken zijn, zijn wij hoopvol dat daar beweging in gaat komen. Ook deelt een groot aantal partijen onze zorgen over commerciële investeerders in de huisartsenzorg en heeft dit opgenomen in hun verkiezingsprogramma.”

Verminderen regeldruk

De krappe arbeidsmarkt kwam uitgebreid aan bod tijdens het debat. De meeste partijen gaven aan het werk in de zorg aantrekkelijker te willen maken door onder andere vermindering van de bureaucratie. Nicki Pouw-Verweij (BBB): “De uitstroom van zorgpersoneel komt door de vinkjesvermoeidheid.” Jimmy Dijk (SP): “Als ik jonge huisartsen spreek die eigenlijk een praktijk willen beginnen maar waarnemer worden en ik vraag waarom, dan is dat omdat ze met 26 verschillende verzekeraars contracten moeten afsluiten.”

Julian Bushoff van Groen Links/PvdA gaf aan dat om de regeldruk te verlagen het noodzakelijk is uit te gaan van vertrouwen. “Concreet betekent dat je de jaarverantwoording afschaft voor kleine zorgaanbieders zoals huisartsen.” Ook Danielle Jansen van NSC wil de bureaucratie omlaag brengen, onder andere door vermindering van accreditaties en kwaliteitskeurmerken.

Twee nieuwe initiatiefwetsvoorstellen

Het Grote Zorgdebat leverde ook twee nieuwe initiatief-wetsvoorstellen op. PVV en BBB komen volgende week met een wetsvoorstel om het verzorgingshuis terug te brengen en de ChristenUnie kondigde een initiatiefwet aan voor betaald mantelzorgverlof.

Aandacht huisartsenzorg

Aard Verdaasdonk is positief na het debat: “Natuurlijk weten we nog niet welke plannen en afspraken er uiteindelijk in een regeerakkoord terecht komen en sommige vraagstukken vragen een lange adem, maar in de verkiezingsprogramma’s en in de gesprekken met kandidaat-kamerleden is er volop aandacht voor de huisartsenzorg.”

Plannen voor de huisartsenzorg

In veel van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn de speerpunten terug te vinden die de LHV de afgelopen jaren in Den Haag onder de aandacht heeft gebracht:

Terugkijken

Het Grote Zorgdebat werd vanuit de zaal in Utrecht gevolgd door meer dan 1400 deelnemers en via de livestream door nog eens ruim 5300 deelnemers.

Heb je het debat gemist of wil je het nog een keer zien? Terugkijken kan op de website van Het Grote Zorgdebat. Of lees het artikel op Skipr over het Grote Zorgdebat.

Het Grote Zorgdebat werd georganiseerd door: ActiZ, Artsenfederatie KNMG, de Nederlandse ggz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NFU, NVM-mondhygiënisten, NVO, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, V&VN, VGN en Zorgverzekeraars Nederland.

Foto door Annemieke Borrias

Nieuws

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds