Spring naar content

Nieuws Afdeling Rotterdam

Op deze pagina vind je al het nieuws van Afdeling Rotterdam.

Steeds meer huisartsen in Rotterdam ervaren problemen met het vinden van praktijkruimte of andere huisvestingsproblemen. Dit speelt zowel bij startende

Onlangs lanceerden  LHV-afdeling Rotterdam, de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters en huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’. Met deze

In deze nieuwsbrief aandacht voor: Blik op de toekomst: plannen maken voor het volgende contract en verder 2025: Steekproeven IVM

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke

De stad Rotterdam heeft afgelopen donderdag drie geliefde mensen verloren. Een moeder, een tienerdochter en een huisarts-docent zijn er niet

Het overlegteam huisartsen (OTH) had op 6 juli jl. een constructief overleg met Zilveren Kruis. Op de agenda stond het

Het vinden van geschikte praktijkruimte is een probleem waar steeds meer huisartsen tegenaan lopen. Dit speelt met name in grote

Is uw huisartspraktijk gesloten voor inschrijvingen? Vraag dan aan patiënten die zich bij u willen inschrijven of zij contact op

In 2024 zal valpreventie worden uitgerold in Nederland. We zien nu al dat gemeenten veel geld hiervoor krijgen, in het

De LHV-afdeling Rotterdam, de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Rijnmond Dokters en Cohaesie willen de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen verbeteren.

Wij behartigen als ambassadeurs van LHV-afdeling Rotterdam de belangen van alle huisartsen binnen de afdeling. Dat kunnen we niet zonder

Zoals u in ons bericht van 16 maart jl. heeft kunnen lezen is het overlegteam huisartsen (OTH) sinds het najaar

Het overlegteam huisartsen (OTH) is sinds het najaar in gesprek met Zilveren Kruis over het inkoopbeleid 2024 – 2025. Vanuit