Spring naar content

Wat is uw ideale team?

Hoe ziet uw huidige praktijkteam eruit en welke stappen kunt u zetten om te komen tot een optimaal team? Hoe neemt u de juiste beslissing over het invullen van uw team? En hoe begeleidt u deze medewerkers? Onze producten helpen u op weg.

Handreiking ondersteunend team

Hoe wilt u werken in uw praktijk? Hoe ziet uw patiëntenpopulatie eruit? En welke zorg levert u? Is het verstandig om uw POH-GGZ voor meer uren in te zetten? Kortom: hoe stelt u het team samen dat u nodig hebt?

Bekijk de handreiking ondersteunend team

POH

De POH biedt zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen. Wij hebben samen met andere partijen het competentieprofiel POH opgesteld. Hier kunt u o.a. meer lezen over het verschil tussen de POH en de praktijkverpleegkundige.

Bekijk het competentieprofiel POH

POH-GGZ

De POH-GGZ ondersteunt u bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Samen met andere partijen hebben wij het functie- en competentieprofiel POH-GGZ opgesteld. Hierin kunt u o.a. meer lezen over de noodzakelijke competenties van de POH-GGZ.

Bekijk het functie- en competentieprofiel POH-GGZ

Subsidies voor stage- en praktijkplekken

Leidt u een doktersassistent op? Of gaat u iemand voor een andere functie opleiden? Verschillende instanties bieden subsidies aan om u tegemoet te komen in een gedeelte van de kosten. We vertellen u graag meer.

Bekijk de subsidiewijzer

Inspiratieverhalen uit De Dokter

Tijdens een consult even de spreekkamer uit om iets te halen, even aan de assistentes vragen waar de voorraad van

Steeds meer huisartsen zitten huisartsenposten om triagisten. Het probleem wordt nijpender, ziet LHV-bestuurder en huisarts Aard Verdaasdonk. De LHV draait

Het tekort aan doktersassistenten is groot, terwijl andere sectoren sinds de coronacrisis juist te maken hebben met overtollig personeel. Kun

Assistentes opleiden is onze collectieve verplichting Juni 2019 De vicieuze cirkel blijft al jarenlang lastig te doorbreken: door het tekort…

Supervisie basisarts

Een basisarts kan onder uw supervisie werken. Welke regels gelden er dan om de kwaliteit te waarborgen? We bieden u een overzicht van de zaken die u moet regelen om de kwaliteit van zorg bij de inzet van een basisarts te borgen.

Bekijk het overzicht

Stagiairs

Stagiairs zijn een must. Niet alleen voor uw eigen praktijk, maar ook voor het vak en de huisartsenbranche. Door te blijven opleiden, voorkomen we in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt. Een stagiair kost tijd en energie, maar het levert u ook voordelen op. Zij hebben een frisse blik en actuele kennis. Ook de extra handen zijn welkom. En wellicht blijft de stagiair werken in de praktijk na het afronden van de opleiding. Lees alles over het werven en begeleiden van stagiairs, inclusief een modelovereenkomst.

Bekijk alles over stagiairs

Uit tijdschrift De Dokter

Lees ook dit artikel in De Dokter: Wat is uw ideale team?

Toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken

Heeft u personeel in dienst dat ook in een andere huisartsenpraktijk werkt? Dan is het mogelijk om kosten met de andere praktijk te delen en vrijgesteld te worden van omzetbelasting. In de LHV-toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken leest u er alles over. Ook bevat deze een modelovereenkomsten die u op uw eigen situatie kunt toespitsen.

Naar de toolkit