Spring naar content

Wat is uw ideale team?

Hoe ziet uw huidige praktijkteam eruit en welke stappen kunt u zetten om te komen tot een optimaal team? Hoe neemt u de juiste beslissing over het invullen van uw team? En hoe begeleidt u deze medewerkers? Onze producten helpen u op weg.

Handreiking ondersteunend team

Hoe wilt u werken in uw praktijk? Hoe ziet uw patiëntenpopulatie eruit? En welke zorg levert u? Is het verstandig om uw POH-GGZ voor meer uren in te zetten? Kortom: hoe stelt u het team samen dat u nodig hebt?

Bekijk de handreiking ondersteunend team

POH

De POH biedt zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen. Wij hebben samen met andere partijen het competentieprofiel POH opgesteld. Hier kunt u o.a. meer lezen over het verschil tussen de POH en de praktijkverpleegkundige.

Bekijk het competentieprofiel POH

POH-GGZ

De POH-GGZ ondersteunt u bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Samen met andere partijen hebben wij het functie- en competentieprofiel POH-GGZ opgesteld. Hierin kunt u o.a. meer lezen over de noodzakelijke competenties van de POH-GGZ.

Bekijk het functie- en competentieprofiel POH-GGZ

Subsidies voor stage- en praktijkplekken

Leidt u een doktersassistent op? Of gaat u iemand voor een andere functie opleiden? Verschillende instanties bieden subsidies aan om u tegemoet te komen in een gedeelte van de kosten. We vertellen u graag meer.

Bekijk de subsidiewijzer

Inspiratieverhalen uit De Dokter

Verzuim voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe doe je dat? Welke signalen wijzen erop dat een medewerker mogelijk uitvalt?

Net als alle sectoren kampt de huisartsenzorg met hoog ziekteverzuim en enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar de zorg kan

Tijdens een consult even de spreekkamer uit om iets te halen, even aan de assistentes vragen waar de voorraad van

Steeds meer huisartsen zitten huisartsenposten om triagisten. Het probleem wordt nijpender, ziet LHV-bestuurder en huisarts Aard Verdaasdonk. De LHV draait

Het tekort aan doktersassistenten is groot, terwijl andere sectoren sinds de coronacrisis juist te maken hebben met overtollig personeel. Kun

Supervisie basisarts

Een basisarts kan onder uw supervisie werken. Welke regels gelden er dan om de kwaliteit te waarborgen? We bieden u een overzicht van de zaken die u moet regelen om de kwaliteit van zorg bij de inzet van een basisarts te borgen.

Bekijk het overzicht

Stagiairs

Stagiairs zijn een must. Niet alleen voor uw eigen praktijk, maar ook voor het vak en de huisartsenbranche. Door te blijven opleiden, voorkomen we in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt. Een stagiair kost tijd en energie, maar het levert u ook voordelen op. Zij hebben een frisse blik en actuele kennis. Ook de extra handen zijn welkom.

Subsidies

Weten welke subsidies u kunt aanvragen voor het begeleiden van stagiairs? Bekijk onze subsidietool.

Toolkit

Hoe zorgt u voor het goed begeleiden van stagiairs? En wat voor vergoeding krijgt u als u doktersassistenten en praktijkondersteuners een stageplaats biedt? Lees het allemaal in de SSFH-toolkit Maak ruimte voor de stagiair! De toolkit helpt u op weg met handige checklists, rekenvoorbeelden en andere praktische tips.

  • De theoretische kennis van stagiairs is actueel. Zij hebben weer andere (soms actuelere) zaken geleerd dan zittend personeel. Dat kan nieuwe inzichten geven.
  • Stagiairs kijken met de frisse blik van een buitenstaander naar de praktijk en zullen vragen stellen over hoe en waarom procedures op een bepaalde manier worden uitgevoerd. Dat dwingt u ook om kritisch te blijven.
  • De arbeidsmarkt voor doktersassistenten is krap. Een stagiair biedt u een extra mogelijkheid om een eventuele vacature op te vullen.

Ook tijdens de coronacrisis zoeken doktersassistenten en POH’s in opleiding een stageplek. Gebruik naast de algemene coronaregels de volgende tips om veilig een stagiair op te kunnen leiden:

  • Spreek af dat de stagiair zoveel mogelijk contact heeft met 1 vaste begeleider. Zo hoeft bij klachten maar 1 persoon in quarantaine. 
  • Plaats een tijdelijk scherm tussen de begeleider en de stagiair. 
  • Gebruik PBM: draag allebei (vaste begeleider en de stagiair) een type IIr-masker
  • Laat elke medewerker en stagiair een eigen toetsenbord gebruiken. 
  • Sommige vaardigheden zijn misschien lastiger te oefenen in de praktijk, denk aan handelingen waarbij geen afstand gehouden kan worden tot de patiënt. Andere vaardigheden kunnen nu juist goed geoefend worden, zet de stagiair bijvoorbeeld meer in op beeldbelvaardigheden. 
  • Denk na over contactmomenten tussen begeleider en stagiair: wat kan op afstand, kan een langer gesprek buiten georganiseerd worden? 
  • Maak afspraken met de opleiding over ‘terugkomdagen’: als de school geen veilige omgeving kan bieden, zoals kleine groepen met 1,5 m in het lokaal, laat het contact dan zoveel mogelijk digitaal lopen, om te voorkomen dat stagiairs elkaar op school ontmoeten en besmetten. Op veel scholen is dit al standaard. 

Toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken

Heeft u personeel in dienst dat ook in een andere huisartsenpraktijk werkt? Dan is het mogelijk om kosten met de andere praktijk te delen en vrijgesteld te worden van omzetbelasting. In de LHV-toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken leest u er alles over. Ook bevat deze een modelovereenkomsten die u op uw eigen situatie kunt toespitsen.

Naar de toolkit