Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 17/03/2021 - 10:19
Wlz en Wmo
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
 • Mensen hebben aanspraak op zorg vanuit de Wlz als zij vanwege een:

  • somatische aandoening of beperking
  • psychogeriatrische aandoening of beperking
  • verstandelijke handicap
  • lichamelijke handicap
  • zintuiglijke handicap

  Blijvend behoefte hebben aan:

  • permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel; of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid, omdat de cliënt, om ernstig nadeel te voorkomen,
   - door fysieke problemen voortdurend begeleiding, verpleging of overname bij zelfzorg nodig heeft, of
   - door zware regieproblemen voortdurend begeleiding of overname van taken nodig heeft

  De zorg kan uit de volgende elementen bestaan:

  • Verblijf in een instelling
  • Overbruggingszorg
  • Partneropname
  • Hotelmatige diensten
  • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
  • Behandeling (inclusief medische zorg van algemene aard)
  • Vervoer voor begeleiding of behandeling.

  De zorg kan in natura mét verblijf worden geleverd of zónder verblijf, middels een volledig pakket thuis, of als persoon gebonden budget. Bekijk ook de infographic van het ministerie van VWS.

  Infographic van het ministerie van VWS over de Wet langdurige zorg

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Met het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeenten overgeheveld. Belangrijk aspect van de overheveling is dat gemeenten een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn moeten nastreven.

  Nieuw in de Wmo zijn:

  • Begeleiding – voor mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en met de begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
  • Beschermd wonen – bedoeld voor mensen met een psychische aandoening, die niet zijn opgenomen in een instelling maar ook niet op zichzelf kunnen wonen. Bij beschermd wonen, gaat het altijd om een woongroep.
  • Mantelzorgcompliment. Dit was een jaarlijks financieel 'extraatje' voor mantelzorgers. Het budget hiervan gaat naar gemeenten, die het op een eigen wijze kunnen invullen. Dit kan dus ook in natura vormkrijgen.
  • Respijtzorg, wordt één geheel met mantelzorgondersteuning. Daarbij moeten gemeenten het jaarlijkse mantelzorgcompliment vormgeven, dit hoeft niet per sé een financiële bijdrage te zijn.

  Alle bovenstaande taken zijn afkomstig uit de AWBZ. Daarnaast zijn de reeds bestaande inkomenseisen voor huishoudelijke hulp aangescherpt.

 • Cliëntondersteuner: persoonlijke gids in de zorg

  Een cliëntondersteuner (Co) helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg of ondersteuning. Ze hebben kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. Een cliëntondersteuner staat los van zorgaanbieders.

  Cliëntondersteuning in de Wlz
  Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op (gratis) cliëntondersteuning via hun zorgkantoor of één van de aangesloten organisaties voor cliëntondersteuning.

  Cliëntondersteuning in de Wmo
  Cliënten zonder Wlz-indicatie kunnen voor cliëntondersteuning terecht bij hun gemeente. Een cliëntondersteuner via de gemeente helpt hen om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of helpt hen om gewoon mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Via de gemeente kunnen mensen ook ondersteuning krijgen bij het invullen van een aanvraag voor een Wlz-indicatie. 

  Meer informatie vindt u op www.clientondersteuning.co.nl, met hierop ook een zoekfunctie om een cliëntondersteuner te vinden.