CIZ verstrekt indicatiebesluiten aan huisarts

 
CIZ verstrekt indicatiebesluiten aan huisarts
Het CIZ verstrekt sinds 1 augustus nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt aan u als huisarts. Een belangrijke verbetering, waardoor u weet op welke zorg uw patiënten recht hebben en welke tarieven u mag declareren. Deze verandering is het resultaat van afspraken tussen het CIZ, de LHV en het ministerie van VWS.

Belangrijke stap

Het verstrekken van de CIZ-indicatie is een belangrijke stap voor u als huisarts. Dankzij inzicht in de CIZ-indicatie weet u nu op welke zorg uw patiënten recht hebben en of u - bij bepaalde indicaties - de tarieven voor intensieve zorg kunt declareren.

Bovendien zijn bepaalde indicaties een signaal dat de patiënt mogelijk voor behandeling wordt opgenomen in een instelling. In dat geval moet de patiënt worden uitgeschreven en kan niet meer door u bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Hiermee kan samenloop worden voorkomen. Samenloop is de situatie waarbij zowel de huisarts als een instelling zorg declareert voor een patiënt.

Patiënt moet toestemming geven

Bij het aanvragen van de indicatie wordt de patiënt gevraagd het CIZ toestemming te geven om informatie bij u als huisarts op te vragen en om het indicatiebesluit aan de eigen huisarts te verstrekken. Het CIZ verstrekt nieuwe (her-)indicatiebesluiten via Zorgmail. Houdt u deze berichten dus in de gaten.

Declareren van intensieve zorg en Wlz-zorg

De LHV ontvangt veel vragen over wat men wanneer mag declareren als het gaat om intensieve zorg en Wlz-zorg. Meer hierover leest u in een eerder bericht. Ook blijkt dat de omschakeling van ZZP-indicaties naar de nieuwe zorgprofielen voor onduidelijkheid zorgt. Daarom hebben wij een handig overzicht gemaakt waarin de zorgprofielen en ZZP's naast elkaar worden gezet.

Vragen

Heeft u vragen over het verstrekken van de CIZ-indicatiebesluiten of ontvangt u op dit moment nog geen indicatiebesluiten, neem dan contact op met het CIZ via tel 088 789 17 00.