Spring naar content

Nivel: Lessen voor uitrol en structurele verankering van MTVDP

De eerste ervaringen van huisartsenpraktijken die het concept Meer tijd voor de patiënt toepassen, zijn positief; meer tijd voor consulten leidt tot meer werkplezier bij huisartsen en minder doorverwijzingen en voorgeschreven medicatie voor patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Er zijn belangrijke lessen uit te trekken voor een succesvolle voortzetting van Meer tijd voor de patiënt in de huisartsenzorg.

In opdracht van de partijen van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, onderzocht het Nivel zeven door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP-projecten. Het in kaart brengen van de succesfactoren heeft geleid tot geleerde lessen die van belang zijn voor een verdere uitrol en structurele verankering van de MTVDP-projecten in Nederland:

  1. Zorg voor een gedeelde visie van de betrokken partijen op kwaliteit van zorg, vóór de start van nieuwe MTVDP-projecten en vóór het verankeren van bestaande MTVDP-projecten;
  2. Schep interne randvoorwaarden, zoals nieuwe functies en de wil om te veranderen binnen praktijken en zorgpartners in de regio;
  3. Schep externe randvoorwaarden, zoals financieringsafspraken voor de langere termijn en samenwerkingsverbanden binnen de regio;
  4. Richt een aparte organisatie en een apart proces in voor MTVDP-projecten;
  5. Betrek het sociaal domein in MTVDP-projecten;
  6. Continueer en evalueer MTVDP-projecten vanuit de maatschappelijke en financiële baten.

Versnelling nodig

De geleerde lessen uit het Nivel-onderzoek worden meegenomen in een vervolgtraject, waarbij een impuls wordt gegeven aan MTVDP door 10-15 MTVDP-projecten uit te rollen in het land. Dit versnellingstraject wordt ondersteund door PwC, in opdracht van de partijen van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Bent u geïnteresseerd om zelf aan de slag te gaan? Neemt u dan komende week contact op met uw regionale huisartsenorganisatie.

Meer informatie

Over het onderzoek: Lessen om ‘Meer tijd voor de Patiënt’ in de huisartsenzorg verder uit te rollen | Nivel.

Bekijk ook ons thema Meer tijd voor de patiënt.

Nieuws over MTVDP

Blog van vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. Deze week is de leidraad ‘Meer tijd voor de patiënt’ rondgekomen. Deze leidraad is het

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV heeft gisteravond doorgesproken over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVDP), ANW en in het

Column van vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. Wat is nou het beste voor de patiëntenzorg? Zorgverleners die voldoende tijd hebben, goed geschoold