Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 25/02/2021 - 11:50
Meer tijd voor de patiënt
U heeft het druk als huisarts, niet alleen overdag maar ook in de ANW-uren. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat we doen om dit te bereiken.

Bekijk hieronder de nieuwe LHV-Handreiking Meer tijd voor de patiënt.

Naar de handreiking

 • Huisartsen hebben de de afgelopen jaren steeds meer taken op zich genomen. In de spreekkamer ziet u meer complexe problematiek, u heeft meer administratieve taken en managementtaken, u voert vaker overleg met familie en mantelzorgers, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Ook stemt u vaker af met het sociaal wijkteam, de gemeente, maatschappelijk werk en de wijkverpleegkundige.

  Tegelijkertijd biedt u kwalitatief gelijkwaardige zorg aan uw andere patiënten en ziet u de bestaande taken in omvang toenemen:

  • 20% meer consulten
  • verdubbeling aantal telefonische consulten
  • 15% meer visites
  • 25% meer personeel dat moet worden aangestuurd
  • taken overgenomen van ziekenhuizen
  • 1,7 miljoen chronische patiënten in de eerste lijn

  Bron: Factsheet Meer tijd voor de patiënt

  Werkdruk bedreigt kwaliteit

  Onderzoek onder ruim 1600 huisartsen toont aan:

  • bijna tweederde van de huisartsen beleeft zowel de werklast (hoeveelheid toegewezen werk) als de werkdruk als hoog (hoeveelheid werk binnen een bepaalde tijd naar ‘behoren’ doen).
  • 65% krijgt noodzakelijke werkzaamheden niet af in reguliere tijd

  Met tot gevolg:

  • huisartsen geven aan hun consulten sneller af te ronden en sneller door te verwijzen dan wanneer ze meer tijd zouden hebben
  • de werklast en werkdruk van de huisarts bedreigen de kwaliteit van zorg

  Bron: onderzoek NewCom 2017 in opdracht van de LHV

  De huisarts heeft meer tijd voor de patiënt nodig als voorwaarde om nu en in de toekomst goede en verantwoorde huisartsenzorg te blijven leveren.

 • De LHV maakt zich hard voor meer tijd voor de patiënt. Dat betekent meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte huisarts. Standaardoplossingen zijn er niet, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk(populatie) en de regionale omstandigheden. Centraal staat dat er meer tijd voor de patiëntenzorg zowel direct (consulttijd) als indirect (beheer dossier, samenwerking rond patiënt) beschikbaar moet komen.

  Kijk voor oplossingen van collega's op www.meertijdvoordepatient.nl.

  We zetten in op:

  Kleinere praktijkomvang met aangepaste financiering

  Minder patiënten per fte huisarts maakt een langere gemiddelde consultduur van 15 minuten mogelijk. Deze oplossing zorgt voor meer tijd voor de patiënt, een betere kwaliteit van zorg, een daling van de werkdruk per dag en meer werkplezier.

  Structurele investering in een breed inzetbaar ondersteunend team

  Zorgverzekeraars kunnen huisartsen helpen door structureel meer ondersteuning mogelijk te maken in de praktijk. Zorg voor goed geschoold personeel dat (geprotocolleerde) taken van de huisarts kan overnemen.

  Ook zetten we ons onverminderd in voor:

  Verlagen en/of overdragen administratieve lasten

  Hierdoor staan de kerntaken van de huisarts weer centraal, wordt de breedte van het werk behouden, brengt de huisarts meer tijd door met de patiënt en neemt het werkplezier toe.

  Verlagen werkdruk ANW

  De werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen aan. In het land vinden allerlei pilots plaats. Met inroostering, meer ondersteuning en betere triage: praktische en beproefde voorbeelden die huisartsen in de eigen regio kunnen gebruiken. Naar dossier over ANW-zorg

  Een aantal variabelen binnen 1 consult

  De 10 minuten kritiekogram - door Isar Wulffaert

  Bekijk ook onze boodschap aan de politiek (pdf, 2017)

Stel uw vraag

Lennart Rijkers

Lennart Rijkers

085 04 80 049