Personeel

 
Bij een professionele praktijk hoort professioneel personeelsmanagement. Dit vraagt veel van u, want als praktijkhouder bent u niet alleen huisarts, maar ook manager en leidinggevende. Op deze pagina ziet u allereerst de meest bekeken onderwerpen. Daaronder leest u hoe de LHV u hierbij ondersteunt met behulp van alle hoofdstukken uit het personeelshandboek.

Nieuw: Handreiking ondersteund team (speciaal voor leden)

CAO

Cao

Functiewaardering

Functiewaardering

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Aanstelling nieuw personeel

Aanstelling nieuw personeel

Tijdelijk personeel

Tijdelijk personeel

Functioneren en beoordelen

Functioneren en beoordelen

Verzekeringen

Verzekeringen

Cao's

De Cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. Deze cao geldt ook voor het personeel op huisartsenposten.
De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle in Nederland werkzame huisartsen in dienst van een huisarts. Lees verder

Functiewaardering huisartsenzorg

De verschillende cao-partijen van de Cao Huisartsenzorg hebben een functiewaarderingssysteem uitgewerkt voor medewerkers in de huisartsenzorg. Er is gekozen voor een eenvoudig speciaal op dagzorg toegespitst systeem, waarvoor u geen speciale deskundigheid nodig heeft. U kunt kiezen uit een beperkt aantal standaardfuncties met bijbehorend salarisniveau. Lees verder

Bestaand personeel

Als praktijkhouder bent u ook werkgever, manager en leidinggevende. Wat komt er kijken bij het leidinggeven, wat doet u bij ziekteverzuim en wat zijn de rechten en plichten van uw werknemers? U leest het in het hoofdstuk Bestaand personeel. Daarbij ziet u veel voorbeelden en eenvoudige checklists. Lees verder

Uitstroom personeel

Wanneer een van uw medewerkers disfunctioneert of vanwege langdurige ziekte niet meer het eigen werk kan doen, heeft dit onmiddellijk z'n weerslag op de praktijk. Het is dan ook belangrijk dat u snel ingrijpt. Lees wat u in deze gevallen en bij conflicten kunt doen. Lees verder

Nieuw personeel

Als u een praktijk hebt, zult u zo nu en dan een nieuwe medewerker aannemen. Omdat uw praktijk groeit of omdat medewerkers vertrekken. Lees hoe u een vacature opstelt, hoe de sollicitatieprocedure er verder uitziet en hoe u de medewerker vindt die het beste bij u en uw praktijk past. Lees verder

Verzekeringen personeel

De LHV heeft voor u als lid en voor uw personeelsleden collectieve verzekeringen en mantelcontracten afgesloten met een aantal verzekeraars. Het voordeel voor u als LHV-lid kan hierdoor flink oplopen. Lees verder