Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 21/06/2017 - 13:31
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 21/06/2017 - 13:31
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 15/06/2017 - 12:31
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2017 uit? En wat zijn de tarieven voor 2017? In dit dossier leest u wat er in 2017 verandert ten opzichte van 2016 en wat dit voor u als huisarts betekent.
Van VAR naar modelcontract

Van VAR naar modelcontract

Laatst bijgewerkt: 14/06/2017 - 09:34
De VAR is in 2016 definitief vervangen door het modelcontract voor freelancers en zzp'ers. Tot 1 januari 2018 geldt een overgangsperiode. Dat geeft u als praktijkhouder of waarnemer de tijd om uw werkwijze aan te passen aan de nieuwe wet.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 01/06/2017 - 14:49
Als huisarts heeft u in de afgelopen jaren steeds meer taken op u genomen, en vele collega’s met u. Ook uw bestaande taken zijn in omvang en belasting toegenomen. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. We pleiten daarom voor verandering: er moet meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat de LHV doet om dit te bereiken.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 01/06/2017 - 14:07
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Euthanasie

Euthanasie

Laatst bijgewerkt: 01/06/2017 - 13:52
Tijdens uw loopbaan als huisarts krijgt u vaak meerdere keren te maken met een van de meest indringende vragen die een patiënt aan u kan stellen: een verzoek om euthanasie. In ongeveer 90 procent van de euthanasiegevallen per jaar is het de huisarts die het verzoek uitvoert. De KNMG heeft in standpunten en richtlijnen de randvoorwaarden en procedures voor (huis)artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. In dit dossier brengt de LHV voor huisartsen relevante informatie samen.
Dossier Vluchtelingen en asielzoekers

Vluchtelingen en asielzoekers

Laatst bijgewerkt: 17/05/2017 - 15:32
Hoe is de zorg voor vluchtelingen in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan vluchtelingen te bieden. En hoe kunt u gemaakte kosten declareren. De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan vluchtelingen voor u op een rij.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 11/05/2017 - 16:15
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 01/05/2017 - 16:12
De LHV is een groot onderzoek gestart naar hoe u als huisarts het doen van diensten ervaart en hoe de ANW-zorg in verschillende delen van het land geregeld is. Aanleiding is de discussie onder collega-huisartsen over onder meer de te hoge werkdruk. Op deze pagina leest u over de uitkomsten van de enquête en de vervolgstappen.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 12/04/2017 - 14:05
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 30/03/2017 - 12:44
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 23/03/2017 - 14:58
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
Dossier Mantelzorg

Mantelzorg

Laatst bijgewerkt: 03/03/2017 - 15:08
Een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. 1 op de 5 patiënten in uw praktijk is dus mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met de praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.
NZa-kostenonderzoek 2017

NZa-kostenonderzoek 2017

Laatst bijgewerkt: 19/01/2017 - 15:25
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de tarieven voor huisartsenzorg opnieuw berekenen. Daarvoor houden zij in 2017 een kostenonderzoek bij 200 huisartsenpraktijken. Op deze pagina leest u over het onderzoek en de tegemoetkoming in de kosten die wij u bieden als u LHV-lid bent.
  • Vorige