Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 17/01/2018 - 13:36
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2017 uit? En wat zijn de tarieven voor 2018? In dit dossier leest u wat er in 2018 verandert ten opzichte van 2017 en wat dit voor u als huisarts betekent.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 12/01/2018 - 11:31
Als huisarts heeft u in de afgelopen jaren steeds meer taken op u genomen, en vele collega’s met u. Ook uw bestaande taken zijn in omvang en belasting toegenomen. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. We pleiten daarom voor verandering: er moet meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat de LHV doet om dit te bereiken.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 09/01/2018 - 10:07
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Privacywet AVG

Privacywet AVG

Laatst bijgewerkt: 04/01/2018 - 19:31
Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wpb. Vóór de ingangsdatum moet u zorgen dat u uw praktijkvoering hebt aangepast aan de eisen van de AVG. In dit dossier leest u waar een huisartsenpraktijk aan moet voldoen en hoe u dat regelt.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 18/12/2017 - 16:47
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 14/12/2017 - 14:58
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 13/12/2017 - 15:35
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 13/12/2017 - 13:08
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Substitutie

Substitutie

Laatst bijgewerkt: 07/12/2017 - 10:51
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. Toch komen initiatieven vaak traag van de grond. Daarom hebben huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid voor komend jaar 75 miljoen euro vrijgemaakt om het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. In dit dossier leest u hier alles over.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 05/12/2017 - 08:52
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). Deze nieuwe volksverzekering is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Dossier Mantelzorg

Mantelzorg

Laatst bijgewerkt: 05/12/2017 - 08:52
Een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. 1 op de 5 patiënten in uw praktijk is dus mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met de praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.
Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Laatst bijgewerkt: 05/12/2017 - 08:52
Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 30/11/2017 - 11:50
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 30/11/2017 - 11:50
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 30/11/2017 - 11:50
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
  • Vorige