Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 23/10/2017 - 14:29
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 19/10/2017 - 16:47
Als huisarts heeft u in de afgelopen jaren steeds meer taken op u genomen, en vele collega’s met u. Ook uw bestaande taken zijn in omvang en belasting toegenomen. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. We pleiten daarom voor verandering: er moet meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat de LHV doet om dit te bereiken.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 19/10/2017 - 16:38
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2017 uit? En wat zijn de tarieven voor 2018? In dit dossier leest u wat er in 2018 verandert ten opzichte van 2017 en wat dit voor u als huisarts betekent.
Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Laatst bijgewerkt: 18/10/2017 - 11:27
Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen. De Toolkit Laaggeletterdheid biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen en geeft handvatten voor communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen.
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 17/10/2017 - 15:01
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Substitutie

Substitutie

Laatst bijgewerkt: 02/10/2017 - 15:53
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. Toch komen initiatieven vaak traag van de grond. Daarom hebben huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid voor komend jaar 75 miljoen euro vrijgemaakt om het verschuiven van zorg van de tweede naar de eerste lijn te stimuleren. In dit dossier leest u hier alles over.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 28/09/2017 - 15:41
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:11
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Dossier Marktwerking en mededinging

Mededinging

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.
Zorgakkoord eerste lijn 2014-2017

Zorgakkoord eerste lijn 2014-2017

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
Op 24 september 2013 heeft de Ledenraad van de LHV vrijwel unaniem ingestemd met het Zorgakkoord. LHV-voorzitter Steven van Eijck: “Er ligt nu een solide meerjarig groeipad voor de huisartsenzorg. We kunnen onze verantwoordelijkheid blijven nemen als regisseur van de zorg in de buurt en poortwachter voor de tweede lijn. Maar de echte winnaar is de patiënt, want die is ook de komende jaren verzekerd van zinnige en zuinige zorg, dichtbij zijn vertrouwde huisarts.”
ACM

ACM

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
In dit dossier vindt u informatie over de acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) in de huisartsensector. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak, die sinds april 2010 liep. Daarbij is de LHV volledig vrijgesproken van enige overtreding van de mededingingswet. De boete die de ACM in een eerdere fase aan de LHV had opgelegd, is daarmee ook geschrapt. Hieronder vindt u meer informatie over deze zaak.
Dossier Mantelzorg

Mantelzorg

Laatst bijgewerkt: 26/09/2017 - 12:10
Een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. 1 op de 5 patiënten in uw praktijk is dus mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met de praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 25/08/2017 - 13:34
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
  • Vorige