Dossiers

 
Sorteren op
 
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 23/01/2020 - 12:28
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 16/01/2020 - 11:55
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 09/01/2020 - 16:50
Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over huisartsentekorten. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 09/01/2020 - 16:25
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 19/12/2019 - 14:27
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2019 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 19/12/2019 - 10:37
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg

Laatst bijgewerkt: 18/12/2019 - 16:28
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis, alleen als dit de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. De WZD richt zich op mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De WVGGZ moet het mogelijk maken psychiatrische patiënten ook thuis gedwongen te behandelen.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 06/12/2019 - 13:40
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Privacywet AVG

Privacywet AVG

Laatst bijgewerkt: 05/12/2019 - 15:02
Sinds 25 mei is er een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is de opvolger van de Wbp. De AVG stelt eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Dat heeft ook gevolgen voor huisartsen(praktijken). In dit dossier leest u waar u aan moet voldoen en hoe u dat regelt.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 04/12/2019 - 16:23
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
Wet DBA en waarneemcontracten

Wet DBA en waarneemcontracten

Laatst bijgewerkt: 28/11/2019 - 15:19
Vanwege de komst van de Wet DBA op 1 mei 2016 heeft de LHV voor u als waarnemend huisarts of praktijkhouder modelcontracten ontwikkeld. Nu er veranderingen aan zitten te komen voor de Wet DBA houden we u graag op de hoogte van al het nieuws rond dit onderwerp.
Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Laatst bijgewerkt: 28/11/2019 - 14:53
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten juiste zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. In dit dossier leest u hier alles over.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 19/11/2019 - 08:31
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 14/11/2019 - 13:17
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 01/10/2019 - 14:56
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
  • Vorige