Dossiers

 
Sorteren op
 
Coronavirus

Coronavirus

Laatst bijgewerkt: 14/01/2021 - 15:59
In dit dossier diverse onderwerpen over het coronavirus (COVID-19) voor u als huisarts op een rijtje. Van adviezen over beeldbellen tot praktische tips voor de (apotheekhoudende) praktijkvoering.
COVID-vaccinatie

COVID-vaccinatie

Laatst bijgewerkt: 14/01/2021 - 15:59
In dit webdossier vindt u de belangrijkste informatie vanuit de LHV en andere bronnen over de COVID-vaccinatie en de rol van de huisarts hierin. Dit dossier is nauw verbonden met ons bredere dossier Corona.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 14/01/2021 - 15:59
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 14/01/2021 - 11:20
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 06/01/2021 - 17:06
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Verkiezingen & huisartsenzorg 2021

Verkiezingen & huisartsenzorg 2021

Laatst bijgewerkt: 06/01/2021 - 15:48
Alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en blijft het Nederlandse zorghuis in evenwicht. Dat is onze boodschap aan politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Wat vindt u van deze boodschap terug in de verkiezingsprogramma’s? U leest het in dit dossier Verkiezingen en huisartsenzorg 2021.
Levenseinde

Levenseinde

Laatst bijgewerkt: 06/01/2021 - 14:12
Het begeleiden van patiënten tijdens de laatste fase van hun leven is voor veel huisartsen het sluitstuk van een vaak langdurige behandelrelatie. Wat de weg is naar het levenseinde verschilt per persoon: palliatieve sedatie, euthanasie, of anderszins. Voor levenseindezorg zijn diverse kaders en richtlijnen ontwikkeld. In dit webdossier vindt u de voor huisartsen relevante informatie.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 23/12/2020 - 13:58
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2021 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Online inzage in het patiëntendossier

Online inzage in het patiëntendossier

Laatst bijgewerkt: 22/12/2020 - 16:16
Sinds juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 21/12/2020 - 13:45
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 21/12/2020 - 13:45
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 17/12/2020 - 09:01
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Samenwerkingsrelaties in de huisartsenpraktijk - wet DBA

Samenwerkingsrelaties in de huisartsenpraktijk - wet DBA

Laatst bijgewerkt: 16/12/2020 - 10:44
Het voorkómen van schijnzelfstandigheid en de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever meer in balans brengen, zijn de belangrijkste onderdelen van de wet DBA. Deze wet maakt de opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die ze aangaan. Op deze pagina leest u wat u als opdrachtgever of opdrachtnemer binnen de huisartsenzorg kunt doen om aan de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) te voldoen.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 10/12/2020 - 13:58
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 07/12/2020 - 14:51
Voor de LHV is het onderwerp huisartsentekorten een van haar prioritaire onderwerpen. Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over tekorten aan huisartsen. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
  • Vorige