Dossiers

 
Sorteren op
 
Coronavirus

Coronavirus

Laatst bijgewerkt: 29/05/2020 - 14:39
In dit dossier diverse onderwerpen over het coronavirus (COVID-19) voor u als huisarts op een rijtje. Van adviezen over beeldbellen tot praktische tips voor de (apotheekhoudende) praktijkvoering.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 28/05/2020 - 19:30
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Dossier Mantelzorg

Mantelzorg

Laatst bijgewerkt: 20/05/2020 - 16:01
Een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten, telt maar liefst 500 mantelzorgers. 1 op de 5 patiënten in uw praktijk is dus mantelzorger. Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen de huisarts en zijn medewerkers door hun vertrouwensfunctie een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. Met de praktische Toolkit Mantelzorg van de LHV heeft u de middelen in handen om te herkennen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar u deze ondersteuning kunt vinden.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 18/05/2020 - 15:20
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 15/05/2020 - 16:38
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 30/04/2020 - 09:22
U heeft het druk als huisarts, niet alleen overdag maar ook in de ANW-uren. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat we doen om dit te bereiken.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 17/04/2020 - 12:29
Voor de LHV is het onderwerp huisartsentekorten een van haar prioritaire onderwerpen. Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over tekorten aan huisartsen. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 16/04/2020 - 16:15
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 02/04/2020 - 13:26
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 02/04/2020 - 09:01
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

Laatst bijgewerkt: 02/04/2020 - 09:01
1 januari 2021 is een belangrijke datum voor ZZP’ers en hun opdrachtgevers. In de huisartsenzorg dus voor praktijkhouders, waarnemers en andere werknemers die op zzp-basis werken. Het kabinet wil namelijk voor deze datum de manco’s van de Wet DBA verhelpen. Het is nog onduidelijk of het kabinet de huidige wet vervangt. Maar ook wanneer er geen nieuwe regelgeving komt, komen er veranderingen met impact binnen de huisartsenzorg. In dit dossier leest u wat de veranderingen voor u betekenen en welke acties de LHV onderneemt.
Dossier Vluchtelingen en asielzoekers

Asielzoekers en statushouders

Laatst bijgewerkt: 01/04/2020 - 13:44
Hoe is de zorg voor asielzoekers en statushouders in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan asielzoekers en statushouders te bieden en hoe kunt u gemaakte kosten declareren? De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan asielzoekers en statushouders voor u op een rij.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 31/03/2020 - 15:35
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 25/03/2020 - 13:20
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2019 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 25/03/2020 - 11:37
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
  • Vorige