Dossiers

 
Sorteren op
 
COVID-vaccinatie

COVID-vaccinatie

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021 - 07:17
In dit webdossier vindt u de belangrijkste informatie vanuit de LHV en andere bronnen over de COVID-vaccinatie en de rol van de huisarts hierin. Dit dossier is nauw verbonden met ons bredere dossier Corona.
Coronavirus

Coronavirus

Laatst bijgewerkt: 17/06/2021 - 07:17
In dit dossier diverse onderwerpen over het coronavirus (COVID-19) voor u als huisarts op een rijtje. Van adviezen over beeldbellen tot praktische tips voor de (apotheekhoudende) praktijkvoering.
Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Laatst bijgewerkt: 09/06/2021 - 16:44
In dit dossier leest u alles over de Wet toetreding zorgaanbieders. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 01/06/2021 - 11:32
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Substitutie en juiste zorg op de juiste plek

Laatst bijgewerkt: 29/04/2021 - 17:24
Substitutie is een belangrijke manier om patiënten juiste zorg op de juiste plek te bieden, die ook nog eens bijdraagt aan het betaalbaar houden van zorg. In dit dossier leest u hier alles over.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 29/04/2021 - 17:24
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
Verkiezingen & huisartsenzorg 2021

Verkiezingen & huisartsenzorg 2021

Laatst bijgewerkt: 29/04/2021 - 12:36
Alleen door forse investeringen in de huisartsenzorg blijft de huisarts dicht bij de patiënt in de wijk beschikbaar en blijft het Nederlandse zorghuis in evenwicht. Dat is onze boodschap aan politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Wat vindt u van deze boodschap terug in de verkiezingsprogramma’s? U leest het in dit dossier Verkiezingen en huisartsenzorg 2021.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 23/04/2021 - 08:19
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 14/04/2021 - 09:55
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 31/03/2021 - 11:31
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2021 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 25/03/2021 - 13:39
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 17/03/2021 - 10:19
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 25/02/2021 - 11:50
U heeft het druk als huisarts, niet alleen overdag maar ook in de ANW-uren. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat we doen om dit te bereiken.
Online inzage in het patiëntendossier

Online inzage in het patiëntendossier

Laatst bijgewerkt: 18/02/2021 - 15:58
Sinds juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.
Samenwerkingsrelaties in de huisartsenpraktijk - wet DBA

Samenwerkingsrelaties in de huisartsenpraktijk - wet DBA

Laatst bijgewerkt: 18/02/2021 - 15:29
Het voorkómen van schijnzelfstandigheid en de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever meer in balans brengen, zijn de belangrijkste onderdelen van de wet DBA. Deze wet maakt de opdrachtgever en opdrachtnemer samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die ze aangaan. Op deze pagina leest u wat u als opdrachtgever of opdrachtnemer binnen de huisartsenzorg kunt doen om aan de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) te voldoen.
  • Vorige