Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 19/04/2018 - 20:31
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Zorgakkoord eerste lijn 2014-2017

Zorgakkoord eerste lijn 2014-2017

Laatst bijgewerkt: 19/04/2018 - 15:48
Op 24 september 2013 heeft de Ledenraad van de LHV vrijwel unaniem ingestemd met het Zorgakkoord. LHV-voorzitter Steven van Eijck: “Er ligt nu een solide meerjarig groeipad voor de huisartsenzorg. We kunnen onze verantwoordelijkheid blijven nemen als regisseur van de zorg in de buurt en poortwachter voor de tweede lijn. Maar de echte winnaar is de patiënt, want die is ook de komende jaren verzekerd van zinnige en zuinige zorg, dichtbij zijn vertrouwde huisarts.”
Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf

Laatst bijgewerkt: 17/04/2018 - 13:23
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ELV kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatief-terminale patiënten. In dit dossier leest u over de verwijzing voor het ELV, welke rol u als huisarts heeft en hoe de financiering is geregeld.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 12/04/2018 - 16:38
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Dossier over materiële controle

Materiële controle

Laatst bijgewerkt: 12/04/2018 - 16:20
Bij een materiële controle controleert de zorgverzekeraar of een arts een gedeclareerde prestatie daadwerkelijk heeft geleverd en of die prestatie de meest aangewezene was. In dit dossier vindt u meer informatie over het onderwerp en leest u hoe de LHV tegen deze controles aankijkt.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 12/04/2018 - 12:19
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). Deze nieuwe volksverzekering is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 12/04/2018 - 12:19
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 28/03/2018 - 13:45
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 29/03/2018 - 16:21
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 15/02/2018 - 21:57
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 27/03/2018 - 10:44
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 04/04/2018 - 08:42
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2017 uit? En wat zijn de tarieven voor 2018? In dit dossier leest u wat er in 2018 verandert ten opzichte van 2017 en wat dit voor u als huisarts betekent.
Euthanasie

Euthanasie

Laatst bijgewerkt: 30/10/2017 - 14:04
Tijdens uw loopbaan als huisarts krijgt u vaak meerdere keren te maken met een van de meest indringende vragen die een patiënt aan u kan stellen: een verzoek om euthanasie. In ongeveer 90 procent van de euthanasiegevallen per jaar is het de huisarts die het verzoek uitvoert. De KNMG heeft in standpunten en richtlijnen de randvoorwaarden en procedures voor (huis)artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. In dit dossier brengt de LHV voor huisartsen relevante informatie samen.
Zorgmijden

Zorgmijden

Laatst bijgewerkt: 30/11/2017 - 11:43
Door de huidige hoogte van het eigen risico volgen veel patiënten het advies van hun huisarts niet op. Ze kiezen ervoor om medicijnen niet op te halen, een verwijzing naar het ziekenhuis niet op te volgen of aanvullend onderzoek als lab of röntgenfoto’s uit te stellen. Dat bleek uit onderzoeken van zowel de LHV als onderzoeksinstituut NIVEL. Het is goed dat patiënten zich er bewust van zijn dat zorg geld kost. Maar door zorg te mijden lopen mensen onnodig lang rond met klachten met het risico op complicaties. Willen we het probleem van zorgmijden een halt toeroepen, dan moeten we onnodige hoge financiële drempels voor zorg vermijden.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 28/03/2018 - 13:45
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
  • Vorige