Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 07/08/2017 - 16:13
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 07/08/2017 - 16:12
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 07/08/2017 - 16:02
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meeste kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Laatst bijgewerkt: 07/08/2017 - 15:55
Kindermishandeling is een grote bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind en moet daarom worden bestreden. U als huisarts heeft in het signaleren van kindermishandeling een belangrijke rol, omdat u niet alleen zicht heeft op het kind maar ook op de andere leden van het gezin en samenlevingsverband. In dit dossier een overzicht van de hulpmiddelen en de meldcode die voor u van toepassing zijn.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 02/08/2017 - 16:17
De LHV is een groot onderzoek gestart naar hoe u als huisarts het doen van diensten ervaart en hoe de ANW-zorg in verschillende delen van het land geregeld is. Aanleiding is de discussie onder collega-huisartsen over onder meer de te hoge werkdruk. Op deze pagina leest u over de uitkomsten van de enquête en de vervolgstappen.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 02/08/2017 - 16:17
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Dossier Marktwerking en mededinging

Mededinging

Laatst bijgewerkt: 02/08/2017 - 16:17
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 02/08/2017 - 16:10
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
ACM

ACM

Laatst bijgewerkt: 01/08/2017 - 16:43
In dit dossier vindt u informatie over de acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) in de huisartsensector. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak, die sinds april 2010 liep. Daarbij is de LHV volledig vrijgesproken van enige overtreding van de mededingingswet. De boete die de ACM in een eerdere fase aan de LHV had opgelegd, is daarmee ook geschrapt. Hieronder vindt u meer informatie over deze zaak.
Dossier Vluchtelingen en asielzoekers

Vluchtelingen en asielzoekers

Laatst bijgewerkt: 01/08/2017 - 16:37
Hoe is de zorg voor vluchtelingen in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan vluchtelingen te bieden. En hoe kunt u gemaakte kosten declareren. De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan vluchtelingen voor u op een rij.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 01/08/2017 - 15:26
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2017 uit? En wat zijn de tarieven voor 2018? In dit dossier leest u wat er in 2018 verandert ten opzichte van 2017 en wat dit voor u als huisarts betekent.
Dossier over materiële controle

Materiële controle

Laatst bijgewerkt: 20/07/2017 - 16:40
Bij een materiële controle controleert de zorgverzekeraar of een arts een gedeclareerde prestatie daadwerkelijk heeft geleverd en of die prestatie de meest aangewezene was. In dit dossier vindt u meer informatie over het onderwerp en leest u hoe de LHV tegen deze controles aankijkt.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 20/07/2017 - 15:55
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 12/07/2017 - 18:05
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 12/07/2017 - 12:27
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
  • Vorige