Voor en door huisartsen
 

Dossiers

 
Sorteren op
 
Wet DBA en waarneemcontracten

Wet DBA en waarneemcontracten

Laatst bijgewerkt: 07/11/2019 - 16:13
Vanwege de komst van de Wet DBA op 1 mei 2016 heeft de LHV voor u als waarnemend huisarts of praktijkhouder modelcontracten ontwikkeld. Nu er veranderingen aan zitten te komen voor de Wet DBA houden we u graag op de hoogte van al het nieuws rond dit onderwerp.
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 04/11/2019 - 10:03
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Hoofdlijnenakkoord

Hoofdlijnenakkoord

Laatst bijgewerkt: 28/10/2019 - 16:01
Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.
Huisartsentekorten

Huisartsentekorten

Laatst bijgewerkt: 28/10/2019 - 16:01
Steeds vaker ontvangt de LHV signalen over huisartsentekorten. De locaties, duur en omvang van de tekorten lopen uiteen. Onderzoek uit 2018 toont aan dat de problemen urgent zijn.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 23/10/2019 - 13:38
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2019 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg

Laatst bijgewerkt: 17/10/2019 - 10:25
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis, alleen als dit de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. De WZD richt zich op mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. De WVGGZ moet het mogelijk maken psychiatrische patiënten ook thuis gedwongen te behandelen.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 14/10/2019 - 13:01
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 01/10/2019 - 14:56
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Klachtenwet Wkkgz

Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 01/10/2019 - 14:37
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.
Wlz en Wmo

Wlz en Wmo

Laatst bijgewerkt: 30/09/2019 - 13:15
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.
Dossier Marktwerking en mededinging

Mededinging

Laatst bijgewerkt: 26/09/2019 - 13:07
De manier waarop de Mededingingswet ingrijpt in de eerste lijn en wat dit betekent voor samenwerking en de onderhandelingspositie, zijn veel huisartsen en de LHV een doorn in het oog. In dit dossier vindt u meer informatie over wat de LHV hier van vindt en welke initiatieven wij nemen. Bovendien vindt u hier informatie over wat de mededingingsregels voor u en uw praktijk betekenen, bijvoorbeeld bij contact met de zorgverzekeraars over contracten.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 18/09/2019 - 16:06
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
Dossier LSP en opt-in

LSP

Laatst bijgewerkt: 06/09/2019 - 11:32
In dit dossier vindt u informatie en nieuws over het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Op dit moment kunnen huisartsen, apothekers en waarnemers op de huisartsenpost via het LSP bepaalde gegevens uitwisselen binnen hun regio.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 05/09/2019 - 16:51
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 29/08/2019 - 14:13
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
  • Vorige