Dossiers

 
Sorteren op
 
Coronavirus

Coronavirus

Laatst bijgewerkt: 10/08/2020 - 09:47
In dit dossier diverse onderwerpen over het coronavirus (COVID-19) voor u als huisarts op een rijtje. Van adviezen over beeldbellen tot praktische tips voor de (apotheekhoudende) praktijkvoering.
Dossier Vluchtelingen en asielzoekers

Asielzoekers en statushouders

Laatst bijgewerkt: 06/08/2020 - 11:33
Hoe is de zorg voor asielzoekers en statushouders in Nederland geregeld en wat betekent dat voor u? Wanneer wordt u benaderd om zorg aan asielzoekers en statushouders te bieden en hoe kunt u gemaakte kosten declareren? De LHV zet dit en de actualiteit rondom zorg aan asielzoekers en statushouders voor u op een rij.
Financiering huisartsenzorg

Financiering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 05/08/2020 - 08:39
Hoe ziet de bekostiging van de huisartsenzorg er in 2020 uit? En wat zijn de tarieven die u kunt declareren? In dit dossier leest u over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Online inzage in het patiëntendossier

Online inzage in het patiëntendossier

Laatst bijgewerkt: 29/07/2020 - 16:37
Sinds juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarbovenop zien we een maatschappelijke trend naar meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens.
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies

Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 27/07/2020 - 16:49
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:15
U heeft het druk als huisarts, niet alleen overdag maar ook in de ANW-uren. De tijd die u per patiënt te besteden heeft, komt daardoor onder druk te staan. De LHV wil ervoor zorgen dat u kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier uw vak uit kunt oefenen. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. In dit dossier leest u wat we doen om dit te bereiken.
ACM

ACM

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:06
In dit dossier vindt u informatie over de acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen NMa) in de huisartsensector. Op 17 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in deze zaak, die sinds april 2010 liep. Daarbij is de LHV volledig vrijgesproken van enige overtreding van de mededingingswet. De boete die de ACM in een eerdere fase aan de LHV had opgelegd, is daarmee ook geschrapt. Hieronder vindt u meer informatie over deze zaak.
Jeugd

Jeugd

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:03
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek. Op deze pagina leest u over de jeugdzorg in de huisartsenpraktijk.
Zorgmijden

Zorgmijden

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 15:02
Door de huidige hoogte van het eigen risico volgen veel patiënten het advies van hun huisarts niet op. Ze kiezen ervoor om medicijnen niet op te halen, een verwijzing naar het ziekenhuis niet op te volgen of aanvullend onderzoek als lab of röntgenfoto’s uit te stellen. Dat bleek uit onderzoeken van zowel de LHV als onderzoeksinstituut NIVEL. Het is goed dat patiënten zich er bewust van zijn dat zorg geld kost. Maar door zorg te mijden lopen mensen onnodig lang rond met klachten met het risico op complicaties. Willen we het probleem van zorgmijden een halt toeroepen, dan moeten we onnodige hoge financiële drempels voor zorg vermijden.
Ggz

Ggz

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 14:58
Als huisarts maakt u een inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject. Hierbij worden steeds meer huisartsen ondersteund door een POH-GGZ. In dit dossier leest u over het aanbod van de huisarts voor patiënten met psychische problematiek en over de samenwerking met de gzz.
Dossier ouderenzorg

Ouderenzorg

Laatst bijgewerkt: 24/07/2020 - 14:53
Als huisarts heeft u te maken met een toenemend aantal kwetsbare oudere patiënten die langer thuis blijven wonen. Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en 24-uurzorg nodig hebben, komen in aanmerking voor verblijf in een instelling. In dit dossier leest u wat dit betekent voor de zorg die u kunt bieden aan oudere patiënten.
ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

ZZP’en in de huisartsenzorg – wet DBA

Laatst bijgewerkt: 23/07/2020 - 15:50
Wat betekent de Wet DBA voor u als waarnemer of praktijkhouder? Op deze pagina leest u laatste stand van zaken, ziet u wat u zelf kunt doen en via verschillende (keuze)wijzers krijgt u meer achtergrondinformatie over de alternatieve samenwerkingsvormen die u met elkaar kunt aangaan. Ook vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.
Acute zorg en ANW-zorg

Acute zorg en ANW-zorg

Laatst bijgewerkt: 23/07/2020 - 09:06
De werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenduren is een belangrijk aandachtspunt voor de LHV. Samen met VPH en InEen werken wij aan oplossingen die de werkdruk kunnen verminderen. De discussie is echter breder dan alleen de werkdruk, want uiteindelijk gaat het erom hoe de ANW-zorg toekomstbestendig kan worden ingevuld.
Pagina voor pers

Pers

Laatst bijgewerkt: 21/07/2020 - 11:48
Op deze perspagina vindt u het laatste nieuws van de LHV, een overzicht van LHV in de media en contactgegevens van de persvoorlichters. Kijk hieronder voor meer informatie.
SSFH

SSFH

Laatst bijgewerkt: 16/07/2020 - 11:36
Om patiënten de beste zorg te kunnen bieden, is een goede ondersteuning in de huisartspraktijk en op de post van groot belang. Samenwerking op het gebied van scholing, sociaal beleid en de arbeidsmarkt van doktersassistenten en praktijkondersteuners draagt hieraan bij. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zet zich in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, de werving van personeel en het veiliger maken van het werk in de huisartsenzorg.
  • Vorige