Samenwerking

 
De LHV ondersteunt en bevordert samenwerking. Hoe? Door het ontwikkelen van producten die u helpen bij de samenwerking met derden. Maar ook met informatie over het opzetten van regionale samenwerking om uw positie te versterken. Op deze pagina leest u er meer over.

Samenwerking met derden

Als huisarts werkt u veel samen. Buiten uw praktijk met andere zorgverleners, de gemeente en de GHOR. Maar ook binnen uw praktijk met uw eigen medewerkers. De LHV bevordert deze vormen van samenwerking met activiteiten en producten.

Regionale samenwerking opzetten

Het is niet altijd eenvoudig om alleen te opereren in deze complexe ‘markt’ met een veelheid aan spelers. Steeds meer huisartsen willen hun regionale positie versterken en zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. Wij zetten voor u op een rij wat er allemaal bij een samenwerking opzetten komt kijken. Of het nu gaat om het bepalen van de rechtsvorm of om de financieringswijze.

Samenwerking binnen gezondheidscentrum

Gaat u binnen een multidisciplinair centrum werken, zoals in een eerstelijnscentrum? Bekijk dan de website www.eerstelijnscentrumopzetten.nl.

Deze website geeft informatie over alle fases van het ontwikkelproces van een eerstelijnscentrum. Er wordt ook aandacht besteed aan het gezamenlijke opstellen van een zorgvisie en het bepalen van de samenwerkingsvorm. Ook kosten, financiering en overwegingen bij de bouw komen aan bod. De LHV heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze website.

Handboek bouw gezondheidscentra

Heeft u concrete plannen of bouwplannen voor een gezondheidscentrum? Bestel dan het LHV Handboek Bouw Gezondheidscentra.

Het handboek bevat ruim 200 pagina’s over het ontwerpen, realiseren en in gebruik nemen van een gezondheidscentrum. Met tips, checklists en voorbeeldprojecten voor onder andere huisartsen, apothekers, tandartsen en paramedici. Bent u LHV-lid? Dan krijgt u flinke korting op het handboek.